خطا در اینترنت – بخش دوم

مشاهده : 107
خطا در اینترنت – بخش دوم کامپیوتر و موبایل
خطا در اینترنت – بخش دوم رای کاربران: / ۰ ضعیفعالی نویسنده مدیر سایت ۷۰۰ .فرمان متصل به فایل INF .دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .۷۰۱ .دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .۷۰۲ .پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .۷۰۳ .در فعالیت […]
خطا در اینترنت – بخش دوم رای کاربران: / ۰ ضعیفعالی نویسنده مدیر سایت ۷۰۰
.
فرمان متصل به فایل INF .
دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
۷۰۱ .
دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
۷۰۲ .
پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
۷۰۳ .
در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
۷۰۴ .
شماره اشتباه callback .
705 .
مشکل invalid auth state .
706 .
Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
۷۰۷ .
علامت خطایاب .
x.
25 708 .
اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ .
تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
۷۱۰ .
در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
۷۱۱ .
Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ۷۱۲ .
درگاه Biplex در حال اجرا می باشد .
چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
۷۱۳ .
مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
۷۱۴ .
کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
۷۱۵ .
به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
۷۱۶ .
پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
۷۱۷ .
آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ .
مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
۷۱۹ .
PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
۷۲۰ .
پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .
۷۲۱ .
همتای PPP پاسخ نمی دهد .
۷۲۲ .
بسته PPP بی اعتبار می باشد .
۷۲۳ .
شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
۷۲۴ .
پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
۷۲۵ .
IPX نمی تواند روی portدرگاه dial – in شود، زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ .
پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
۷۲۷ .
نمی توان به فایل TCPCFG .
DLL دست یافت .
۷۲۸ .
نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
۷۲۹ .
SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
۷۳۰ .
ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
۷۳۱ .
پروتکل پیکر بندی نمی شود .
۷۳۲ .
توافق بین PPP صورت نگرفته است .
۷۳۳ .
پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
۷۳۴ .
پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵ .
آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
۷۳۶ .
کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
۷۳۷ .
نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
۷۳۸ .
سرور آدرس را مشخص نمی کند .
۷۳۹ .
سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰ .
دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
۷۴۱ .
کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۲ .
سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۳ .
سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
۷۴۴ .
نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع
را باز بینی نمایید .
۷۴۵ .
یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است .
Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
۷۵۱ .
شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد .
کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @.
0 تا۹ .
۷۵۲ .
در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳ .
اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
۷۵۴ .
سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
۷۵۵ .
سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
۷۵۶ .
این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
۷۵۷ .
خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار
می گیرد .
۷۵۸ .
اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
۷۶۰ .
در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
۷۶۱ .
در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
۷۶۳ .
اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد .
دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده است وجود دارد .
۷۶۴ .
دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد .
اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز
می باشد .
۷۶۶ .
سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
۷۶۷ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس
IP را پیکر بندی کرده است .
اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت
گیرد .
۷۶۸ .
به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
۷۶۹ .
مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
۷۷۰ .
دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
۷۷۱ .
اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
۷۷۲ .
سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
۷۷۳ .
امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
۷۷۴ .
به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
۷۷۵ .
مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
۷۷۶ .
مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید.
۷۷۷ .
اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می
باشند .
۷۷۸ .
تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
۷۷۹ .
برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
۷۸۰ .
عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
۷۸۱ .
تلاش برای رمز گذاری ( encryption ) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
۷۸۲ .
ترجمه آدرس شبکه ( NAT ) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید
قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد .
اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می
باشد .
لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
۷۸۴ .
در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این
اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد .
چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از ( username ) روی کارت smart آنرا
پیکربندی کنید .
۷۸۵ .
در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از
یک smartcard پیکر بندی نشده است .
چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به
طوری که smartcard استفاده نماید .
۷۸۶ .
مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ( authentication ) امنیت روی کامپیوتر شما
وجود ندارد .
۷۸۷ .
اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
۷۸۸ .
تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور
را فراهم نماید .
۷۸۹ .
تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه
دور مواجه است .
۷۹۰ .
تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
۷۹۱ .
اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی ( security policy ) برای اتصال یافت نمی شود .
۷۹۲ .
اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
۷۹۳ .
اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می
رسند .
۷۹۴ .
ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
۷۹۵ .
ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
۷۹۶ .
ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
۷۹۷ .
مودم پیدا نشد .
۷۹۸ .
گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی
شده است .
مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده
است .
۸۰۰ .
قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد .
سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند.
2009-10-06 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
دراین مطلب به بررسی دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل خواهیم پرداخت ، با ما همراه شوید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
راه‌ رفتن معلولین با آسانی با شورت ورزشی رباتیک
اسم آیفون آیا از گوشی های اپل حذف خواهد شد؟
بازی‌های رایگان iOS مخصوص فصل تابستان
جایگزین sms اندروید گوشی های سامسونگ
logo-samandehi