پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲

مخفی کردن درایوها در ویندوز

اشتراک:
مخفی کردن درایوها در ویندوز کامپیوتر و موبایل
مخفی کردن درایوها در ویندوز کنید:OK شده ودستور زیر را تایپ کرده،Run وارد Regedit در بخش چپ صفحه مربوطه مسیر زیر را دنبال کنید Hkey Current User Software -> Microsoft -> Windows -> Current Version -> Policies -> Explorer حالا در بخش راست صفحه کلیک راست کنید.ایجاد نمائید.DWORD Value یک داده از نوع قرار دهید.Nodrives […]
مخفی کردن درایوها در ویندوز کنید:OK شده ودستور زیر را تایپ کرده،Run وارد Regedit در بخش چپ صفحه مربوطه مسیر
زیر را دنبال کنید Hkey Current User Software -> Microsoft -> Windows -> Current Version -> Policies -> Explorer حالا
در بخش راست صفحه کلیک راست کنید.
ایجاد نمائید.DWORD Value یک داده از نوع قرار دهید.Nodrives نام آنرا عدد مربوط به درایو مورد نظر را مطابق رابطه
زیر به عنوان مقدارانتخاب کنید A=1 , B=2 , C=4 , D=8 , E=16 , F=32 , G=64 , H=128
, … کنید.Restart برای اعمال تغییرات یکبار کامپیوتر را برای غیر فعال کردن آنرا با عدد صفر ، مقداردهی کنید.
http://www.pcpoint.110mb.com/n-registry-4.php
گردآوری:
اخبار مرتبط:
آرون گروپس
اخبار روز
بیشتر >
فرادرس