۲ روش محافظت از ویندوز ویستا

مشاهده : 172
۲ روش محافظت از ویندوز ویستا کامپیوتر و موبایل
ممانعت از اجرای کدهای مخرب براحتی می‌توانید مانـع از خرابی کامپیوتر خود، توسط برنامه‌های مخرب شوید.بدین ترتیب که یک ویـژگی را در وینـدوز ویـستا فعال کنیـد که مانع از اجرای کدهای این برنامه‌ها در بخش‌هایی از حافظه کامپیوتر شما شود.ویندوز ویستا بخشی از حافظه کامپیوتـر شما را حافظه سیستم در نظر گرفته و آن بـخش […]
ممانعت از اجرای کدهای مخرب براحتی می‌توانید مانـع از خرابی کامپیوتر خود، توسط برنامه‌های مخرب شوید.
بدین ترتیب که یک ویـژگی را در وینـدوز ویـستا فعال کنیـد که مانع از اجرای کدهای این برنامه‌ها در بخش‌هایی
از حافظه کامپیوتر شما شود.
ویندوز ویستا بخشی از حافظه کامپیوتـر شما را حافظه سیستم در نظر گرفته و آن بـخش توسط خود ویندوز و
برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیـرد.
ویندوز، باقیـمانده حافظه را برای اسـناد در حال استفاده که باز هستند و سایر داده‌ها در نـظر می‌گیرد.
هنگامی که برنامه‌نویسان کدهای برنامه‌ای را می‌نویسند، معمولاً بخش مشـخص و ثابتی از حافظه را با نام بافر برای نگهداری
داده در نظر می‌گیرند.
برنامه‌هایی که به داده‌های بیشتری نیاز دارند، حافظه را از هارددرایو گرفته و بافر خود را پر می‌کنند.
متاسفانه بـرخی نرم‌افزارهایی که برنامه‌نویـسی آنـها ضعیف است، دارای مکانیسمی برای مراقبت و ممانعت از این امر نیستند.
یعنی زمانی که بخشی از داده که بزرگ‌تر از اندازه بافر است، در بافر بارگذاری می‌شود.
در این حالت، داده‌های اضافی وارد حافظه سیستم شده و موجب از کار افتادن سیستم می‌شـوند.
برخی نفوذگران از این نـقص برای خراب کردن تعمدی سیستم کاربران و یا اجرای کدهای مخرب بهره می‌گیرند.
ویندوز ویستا شامل ویژگی با نام Data Execution Prevention) DEP) است که مانع از افزایش بافر می‌شـود.
در نتیجه کامپیوتر شما از حملات در امان خواهد ماند.
بدین منظور ۱) روی Start کلیک کنید.
۲) روی Computer کلیک راست کنید.
۳) روی Properties کلیک کنـیـد.
با انجام ایـن کار، پـنـجره System ظاهر خواهد شد.
۴) روی Advanced System Settings کلیک کنید.
نکته: اگر کادر محاوره‌ای User Account Control ظاهر شد، روی Continue کلیـک کرده و یا کلـمه عبـور مربوط به مدیر
سیستم را تایپ و روی Submit کلیک کنید.
کادر محاوره‌ای System Properties ظاهر می‌شود.
۵) روی زبانه Advanced کلیک کنید.
۶) در گروه Performance روی Settings کلیک کنید.
حال کادر محاوره‌ای Performance Options ظاهر می‌شود.
۷) روی زبانه Data Execution Prevention کلیک کنید.
۸) گزینه زیر را به حالت انتخاب درآورید و سپس روی OK کلیک کنید: Turn on DEP for all programs
and services except those I select در این حالت ویندوز ویستا به شما هشدار می‌دهـد که باید کامپیوتر خود را
مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.
۹) دوبار روی OK کلـیک کـرده و کامـپیـوتر خـود را مـجدداً راه‌اندازی کنید.
حال ویـنـدوز، Data Execution Prevention را در تـمامی برنامه‌ها اعمال می‌کند.
نکته: اگر ویندوز ویستا اختلالی را در حافظه شـناسایی کند، برنامه‌ای را که موجب بروز این مشکل شده است، می‌بندد
و پیام خطایی نمایش مـی‌دهد.
در این حالت باید بلافاصله سیستم خود را توسط یک برنامه ضدویروس اسکن کنید تا از عدم ابتلای آن به
ویروس اطمینان یابید.
اگر ویروسی وجود نداشت، ممکن اسـت برنامه دارای مشکل، به علت فعال بودن DEP کار نکند.
در ایـن حالت باید سعی کنید نسخه به روزرسانی شده برنامه خود را بیابید.
اگر در اجرای یک برنامه به هنگام فعال بودن DEP مشکل دارید و سیستم شما نیز دارای ویروس نیست و
نسخه به روزرسانی شده نرم‌افزار خود را نیز نیافتید، می‌توانید DEP آن برنامه را غیرفعال کنید.
بدین منظور مراحل ۱ تا ۸ را انجام داده و سپس روی Add کلیک کنید.
از کادر محاوره‌ای Open برای نمایش پوشه برنامه استفاده کنید.
روی فایل اجرایی برنامه کلیک کرده و سپس روی Open کلیک کنید.
محافظت از کامپیوتر با تهیه نسخه پشتیبان می‌توانیـد در صـورت بروز یک مشـکل مهم، سیسـتم خود را با استفاده از
تصویر نسخه پشتیبان بازیابی کنیـد.
ایـن امـر با اسـتـفـاده از ویـژگی جـدیـد ویـنـدوز ویـسـتا، بـا نام Complete PC Backup صورت می‌گیرد.
تهیه نسخه پشتیـبان از اسناد بـسیار حائز اهمیـت اسـت، زیرا از کار افـتادن سیستم، قـطع برق و یا پاک شدن
ناخـواسته فایل می‌تواند موجب از دست رفتن و یا مخدوش شدن اسناد شود.
همچـنین مـمکـن است سیـستم شـما ویـروسی شـود و یا هارددرایوتان دچار مشکل شود.
در چنین مواردی ممکن است دیگر قادر به دسترسی به سیستم خود نباشید و اگر از سیستم خود نسخه پشتیبان
تهیه کرده باشید، می‌توانید فایل‌های خود را بازیابی کنید.
البته در این حالت باید ابتدا برنامه‌ها و تجهیزات خود را مجدداً نصب کرده،‌ ویندوز را پیکربندی کنید، برنامه‌های ترمیمی
و امنیتی را نصب کنید تا سـیستم به حالت اولیه خـود بازگردد.
شیـوه آسان‌تر برای انـجام این کار، ایجاد یـک تصویر نـسخه پشتیبان از سیستم است که یک نـسخه پشتیبان کامـل از
کل سیستم تهیه می‌کنـد.
بـدین ترتیـب اگر کامپیوتـر از کار بیفتد،‌ می‌توانید با استفاده از تصویر نسخه پشتیبان آن را به پیکربندی قبلی خود
بازیابی کنید.
ویندوز ویـستا با اسـتفاده از ویژگی Complete PC Backup به شما امـکان انجام این کار را مـی‌دهـد.
این ویـژگی فقـط در نسخه‌های Enterprise، Business و Ultimate ویندوز ویستا وجود دارد.
به منظور انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید: ۱) روی Start کلیک کرده و All Programs را انتخاب
کنید.
۲) روی System Tools، Accessories و ســـپـــس Back status and configuration کلیک کنید.
۳) در پنجره ظاهر شده روی Complete PC Backup کلیک کنید.
۴) روی Create a backup now کلیک کنید.
نکته: اگر کادر محاوره‌ای User Account Control ظاهرشده، روی Continue کلیک کرده و یا کلـمه عبـور مدیر سـیستم را وارد
و روی Submit کلیک کنید.
۵) کادر محاوره‌ای ?Where do you want to save the backup ظاهر می‌شود.
۶) اگر مایلـیـد نسخه پـشتیبان روی هارددیسک ذخیره شـود، گزینه On a hard disk را علامت‌دار کنید و از لیسـت
موجود، هارددیسک خود را انتخاب کنید.
۷) اگر مایلیـد نـسخه پشتیبان روی یـک DVD ذخیـره شـود، گزینه On one or more DVDs را علامت‌دار کنید و
از لیست موجود نام دستگاه ضبط کننده DVD خود را انتخاب کنید.
۸) سپس روی Next کلیک کنید.
۹) حال کادر محاوره‌ای Please Confirm your backup Settings ظاهر می‌شود.
۱۰) روی Start backup کلیک کنید.
پس از انجام این کار، ویندوز ویستا شروع به تهیه نسخه پشتیبان از سیستم شما می‌کند.
نکته: در صـورت اسـتفاده از ویـژگی Complete PC Backup بر روی هارددیسک، آن درایو باید از سیستم فایـل NTFS بهره
گیرد.
به منـظور تبدیل فرمـت یـک درایـو به NTFS، به تـرتیـب روی All programs > Start > Accessories کلیـک کـرده و
روی Command Prompt کلـیــک راســت و ســپـس روی Run as administrator کلیک کنید.
عبارت convert d:/fs:ntfs را تایپ کنید (به جای d، حرف مـربوط به هارددرایوی که قـصد تغییر فرمت آن را دارید،
قرار دهید) سپس دکمه Enter را بزنید.
اگر ویستا از شما سوالی تحت عنوان dismount the volume را پرسید، دکمه Y را فشار داده و سپس کلید
Enter را بزنید.
نکته: اگر لازم اسـت سـیسـتم خـود را بازیـابی کنیـد، دیسک ویندوز ویستای خود را در سیستم قرار داده و کامپیوتر
خود را راه‌اندازی کنید.
صبر کنید تا فرمانی مبنی بر راه‌اندازی سیستم از دیسک ظاهر شود.
سپس یکی از کلیدهای صفحه کلید را فشار دهید.
هنگامی که کادر مـحاوره‌ای Install Windows ظاهر می‌شود، روی Next و سپـس System recovery Options کلیک کنید.
مجدداً دو بار روی Next کلیـک کـرده و سـپس روی Complete PC Restore کلیک کنید.persian-area.com
2011-07-28 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
چگونه از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد ۲۰ میلیونی برسیم؟ چگونه از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد ۲۰ میلیونی برسیم؟
شغل تعمیرات برد الکترونیکی از جمله مشاغل فنی کاربردی و در عین حال پردرآمد در بازار کار کشور ما محسوب می شود . با ما همراه باشید تا ببینید چگونه می توان از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد 20 میلیونی رسید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
با تبلیغات گوگل و سئوی ادوردز ۲۰ در صدر گوگل بدرخشید
آموزش فتوشاپ ۲۰۲۱ راهی به سوی حرفه‌ای شدن
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
logo-samandehi