نور در فضای خانه

نور در فضای خانه دکوراسیون منزل
اگر از نور کامل و طبیعی خورشید که گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای دیگر نیست صرف نظر کنیم، استفاده از نور آبی مصنوعی و چراغ های روشنایی، به نیازی ضروری و همیشگی تبدیل شده است.به خصوص نقش نورپردازی در معماری داخلی بسیار مهم و جذاب می نماید.با افزایش کارایی های صنعت برق […]
اگر از نور کامل و طبیعی خورشید که گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای دیگر نیست صرف نظر
کنیم، استفاده از نور آبی مصنوعی و چراغ های روشنایی، به نیازی ضروری و همیشگی تبدیل شده است.
به خصوص نقش نورپردازی در معماری داخلی بسیار مهم و جذاب می نماید.
با افزایش کارایی های صنعت برق و امکانات تکنولوژیک مربوط به آن، استفاده از محصولات وابسته به آن نیز رشد
چشمگیری داشته است، چنان که باید اذعان داشت روشنایی راه را برای یک تحول در شناخت و طراحی معماری باز
کرده است.
این محصولات که مشتمل بر انواع چراغ ها و سیستم های روشنایی هستند، ابزار اصلی نورپردازی را تشکیل می دهند.
با تنوع این ابزار، طراحان با مساله ای مواجه می شوند و آن انتخاب صحیح وسیله نوری و تعیین محل
مناسب برای آن است.
چنین مشکلی پیچیده تر از تامین کمی نور است.
اگرچه لامپ های عریان قادرند نیازهای کمی نور را به آسانی مرتفع کنند، واضح است جنبه های دقیق تامین آسایش
و نکات ظریف زیبایی شناسی از عهده این وسایل ساده برنمی آید.
در حقیقت گره کار در تهیه و تامین نور نیست بلکه تنظیم منابع نوری برای خلق محیط مناسب بصری، مساله
اصلی است.
در بررسی های انجام شده پیرامون استفاده افراد از نور و چگونگی نورپردازی منازل مسکونی خود، اطلاعاتی راهگشا به دست
آمده است که راه را برای راهنمایی تولیدکنندگان، طراحان و نهایتاً استفاده کنندگان باز می کند یا باعث سوق دادن
آنان به سمت استفاده از منابع نوری مطلوب و راهنمایی عموم به استفاده درست از منابع در اختیار می شود.
ابتدا این نکات را مرور کرده و در ادامه، نکاتی را درباره روشنایی عمومی از نظر می گذرانیم.
افراد مورد مطالعه در این مبحث در پاسخ به سوالی در زمینه استفاده از نور عمومی و موضعی در محل
زندگی خود اکثراً اذعان می دارند که نور عمومی را بیشتر از نور موضعی در محل زندگی خود استفاده می
کنند.
۷۵ درصد افراد، نور عمومی و ۲۵ درصد نیز نور موضعی را مورد استفاده قرار می دهند.
در مورد استفاده از انواع مختلف چراغ های روشنایی، بازار خرید و استفاده به ترتیب با۵۰ درصد و ۳۵ درصد
و ۱۰ درصد در اختیار چراغ های سقفی، دیواری و پایه دار زمینی قرار می گیرد که این خود می
تواند موید استفاده بیشتر مردم از نورهای عمومی در محل زندگی خود باشد.
رنگ غالب نورهای مورد استفاده نیز حکایت از این دارد که نورهای با رنگ سرد، بیشتر از رنگ های گرم
در بین مردم طرفدار دارد.
اکثر مصرف کنندگان و خریداران چراغ های روشنایی هنگام خرید محصول مورد نظر، اولویت هایی را برای آن مدنظر دارند
که زیبایی منبع نوردهنده، کیفیت نوردهی آن، قیمت و نصب و نگهداری آن، به ترتیب از عوامل دخیل در خرید
و جذب مشتریان به محصولات است.
در اینجا به بررسی عواملی می پردازیم که عوامل اصلی در روشنایی محیط هستند.
قابلیت دید در ناحیه تامین روشنایی، مهم ترین نیاز استفاده کننده در محیط است.
این قابلیت به عواملی بستگی دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
● شدت روشنایی برای هر ناحیه تامین روشنایی خاص باید میزان منابعی از شدت روشنایی ایجاد شود.
شدت روشنایی در سراسر ناحیه ای که تامین روشنایی آن مد نظر است باید به طور معقولی یکنواخت باشد.
این به آن معنی است که سرتاسر اتاق باید به میزان مناسبی روشن شود.
این امر به منظور اجتناب از ایجاد نواحی تاریک با وسعت زیاد است که ممکن است در حالتی که شخص
باید از ناحیه تامین روشنایی مربوط به خود به اطراف نگاه کند بر تطابق چشم اثر بگذارد.
شدت روشنایی باید با استانداردهای مربوطه انتخاب شود.
● سطوح مجاور از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور باید اجتناب شود.
تفاوت بین شدت روشنایی سطوح مجاور نباید از نسبت ۱۰ به یک تجاوز کند.
از این رو درخشندگی اطراف ناحیه تامین روشنایی باید کمتر از درخشندگی خود ناحیه تامین روشنایی باشد، در غیر این
صورت، قابلیت دید در این ناحیه مختل می شود.
همچنین ممکن است باعث خستگی چشم شود زیرا در این حال باید خود را دو برابر با شرایط جدید تطبیق
دهد.
(مثل هر بار که چشم از صفحه تلویزیون به اطراف منحرف می شود و دوباره به صفحه برمی گردد). در
صورت تداوم این کار، چشم خسته شده و منجر به ناراحتی هایی از قبیل سردرد، خستگی مفرط و…
می شود.
● حفظ شدت روشنایی به منظور اطمینان از اینکه شدت روشنایی مورد نظر همواره تامین می شود، باید تدابیری برای
حفظ شدت روشنایی، تعمیر و نگهداری و تمیز کردن چراغ ها اتخاذ شود.
شدت روشنایی نباید هرگز به کمتر از ۸۰ درصد مقدار توصیه شده افت کند.
در طراحی های خوب روشنایی، برای جبران تقلیل نوردهی در نتیجه کهنگی لامپ و تجمع آلودگی روی چراغ ها، شدت
روشنایی اولیه بیشتر از مقدار لازم در نظر گرفته می شود.
● کنترل خیرگی چشم به منظور پیشگیری از ایجاد خیرگی ناراحت کننده چشم ناشی از منابع نوری، درخشندگی آنها در
زاویه های دید معمولی باید محدود شود.
لامپ های بدون پوشش، باعث ایجاد خیرگی ناراحت کننده چشم می شوند زیرا درخشندگی آنها معمولاً خیلی زیاد است.
این امر در مورد لامپ های فلورسنت بدون پوشش در حالتی که کار مداوم در زیر نور این لامپ ها
مورد نیاز است نیز صادق است.
چراغ هایی همانند لامپ فلورسنت از نوع بلند با پایه های باریک، بدون استفاده از وسایل کنترل چشم از قبیل
پخش کننده های منشوری یا شبکه ای به کار می روند.
با این حال، در حالی که مدت زمان قرارگیری در زیر نور لامپ های فلورسنت بدون پوشش برای مثال در
راهروهای اتاق استراحت و…
کم باشد، استفاده از آنها قابل قبول است.
● انعکاس های ناخواسته برخی از انعکاس ها ممکن است در کارایی یا راحتی اشخاص، اختلال ایجاد کنند، مثلاً انعکاس
نور از روی سطوح براقی که روی آنها مطالبی نوشته شده است.
معمولاً این امر خارج از کنترل طراح روشنایی است زیرا به وضعیت قرارگیری در ناحیه تامین روشنایی نسبت به منبع
نوری بستگی دارد.
توزیع روشنی سطوح داخلی اصلی: علاوه بر کنترل درخشندگی منابع نوری، روشنی سطوح داخلی اصلی از قبیل دیوارها، سقف ها
و…
از طرق زیر حاصل می شود.
۱ درنظرگرفتن ضرایب انعکاسی مناسب برای سطوح ۲ تامین روشنایی مناسب برای سطوح هدف از اتخاذ این تدابیر، اجتناب از
تفاوت های بیش از حد روشنی سطوح وسیع است که در میدان دید قرار دارند.
تفاوت های خیلی زیاد در روشنی سطوح همانند و درخشندگی بیش از حد منابع نوری باعث خستگی مفرط چشم ها
می شود.
از طرفی در صورتی که روشنی خیلی یکنواخت باشد، تاثیر آن ایجاد محیط خسته کننده یا افسرده کننده است.
با اینکه توزیع روشنایی عمومی عامل اصلی است ولی شدت سایه ها نیز در محیط تاثیر می گذارد.
شدت سایه ها به وسیله نوع توزیع نور تعیین می شود.
مثلاً نوردهی با زاویه بسته باعث ایجاد سایه هایی با شدت زیاد می شود، در حالی که لامپ های فلورسنت
سایه هایی ملایم ایجاد می کنند.
سایه های با شدت زیاد، معمولاً مناسب نیستند، به جز مواردی که هدف، ایجاد جلوه های ویژه باشد.
● انتخاب مستقیم روشنایی سیستم های روشنایی باید به گونه ای انتخاب شوند که توزیع روشنی مورد نیاز را ایجاد
کنند.
این به این معنی است که در مورد آویز یا چراغ هایی که روی سطوح نصب می شوند، در دفاتر
کار و اماکن، حداقل ۳۰ درصد نور منتشره باید به طرف بدن باشد.
در این صورت می توان از کافی بودن روشنی سقف اطمینان حاصل کرد.
● روشنایی غیرمستقیم نحوه عمل این نوع روشنایی به صورت توکار است.
در این روش همه نورها به طرف سقف هدایت می شود و سایر سطوح در اتاق به وسیله انعکاس متقابل
روشن می شود.
نتیجه این امر خسته کننده است زیرا توزیع روشنی بیش از حد یکنواخت است.
همچنین این نوع روشنایی کارایی خوبی ندارد و فقط در موارد خاص باید از آن استفاده کرد.
● محل قرارگیری چراغ ها ترتیب قرارگیری چراغ ها به منظور نیل به توزیع روشنی دلخواه لازم است به گونه
ای باشد که نور کافی به قسمت های بالایی دیوارها و سقف برسد.
این امر عموماً نیاز به یک طرح قرارگیری چراغ ها در فواصل یکنواخت دارد تا به این ترتیب شدت روشنایی
مورد نیاز در صفحه مربوط به ناحیه تامین روشنایی حاصل شود.
در حالی که ترتیب قرارگیری به صورتی است که فواصل بین چراغ ها از مقدار حداکثر نسبت به فاصله به
ارتفاع نصب تجاوز نمی کند و فاصله از دیوارها نصف این فاصله است.
● در مورد توزیع با زاویه بسته به منظور حصول اطمینان از اینکه روشنی دیوار کافی است لازم است چراغ
ها را حتی نزدیک تر به دیوارها قرار داد.
در مورد چراغ های با نوردهی به طرف بالا لازم است آنها را در فاصله حداقل ۱۵۰ سانتی متر از
نصف و حتی بیشتر از آن قرار داد به طوری که نور به طرف بالا به خوبی روی سقف توزیع
شود.
● انتخاب رنگ نور منبع نور به عوامل زیر بستگی دارد ۱) کاری که در ناحیه تامین روشنایی انجام می
شود.
۲) شرایط داخل اماکن ۳) سازگاری با سایر منابع نوری موجود مثل لامپ های نور زرد برخی از کارهایی که
در ناحیه تامین روشنایی انجام می گیرند، نیاز به منابع نوری با بازده رنگ بسیار خوب دارند.
مشخصه های منابع نوری در هر دو مورد بازده رنگ و دمای رنگ برای این کاربردها معمولاً در استانداردهای مربوطه
تعیین می شوند.
انتخاب دمای رنگ به شدت روشنایی بستگی دارد.
در شدت روشنایی کم، نیاز به دمای رنگ پایین است و در شدت روشنایی زیاد، نیاز به دمای رنگ بالا.
این انتخاب احتمالاً پیرو این مساله است که نور روز معادل دمای رنگ بالا با شدت روشنایی زیاد پنداشته می
شود، در حالی که دمای رنگ پایین که بشر هنگام شب در اطراف آن می نشست، برابر با شدت روشنایی
کم تصور می شد.
انتخاب صحیح منابع نوری و ترتیب رنگ ها یک امر تجربی است، زیرا در مورد اینکه رنگ های مختلف در
زیر نور منابع نوری مختلف و در محیط های مختلف چگونه به نظر خواهند رسید، جز با تجربه شخصی نمی
توان نظر داد.
منبع: designhome
2011-02-22 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دکورهای زیبا و ابتکاری جشن عروسی در فضای باز دکورهای زیبا و ابتکاری جشن عروسی در فضای باز
فضای باز فضای مناسبی برای گرفتن جشن عروسی است ما در این مطلب ایده های جالبی برای دکوراسیون فضای باز برای جشن عروسی برایتان در نظر گرفته ایم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
منزل کیت وینسلت بازیگر فیلم تایتانیک با دکوراسیون رنگ خنثی
خانه بلا حدید در یک پنت هاوس با طراحی شیک و مدرن
تزیین پاتختی اتاق خواب به سبک طراحان داخلی
چیدمان کوسن روی مبل با چند فرمولاسیون جالب
سرنا ویلیامز و همسرش و دکوراسیون خانه شان با فرش ایرانی
دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۲۱ با برترین ترندهای سال
خانه ریحانا و جدیدترین ملک او با طراحی منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون بهاری اتاق خواب با چند نکته و ایده ساده
مدل پردهای جدید ۲۰۲۱ برای پذیرایی و اتاق خواب
رنگ مبل سال ۲۰۲۱ و رنگ های ترند در دکوراسیون
خانه سیلوستر استالونه معروف به راکی در تصاویر خیره کننده
رنگ سال ۲۰۲۱ در دکوراسیون و نحوه کاربرد حرفه ای آن
کریس مارتین و داکوتا جانسون و دکوراسیون خانه جدیدشان
دکورهای کریسمسی زیبا با استفاده از کنف
خانه های جو بایدن قبل از زندگی در کاخ سفید
اتاق کار جو بایدن و تغییر دکوراسیون دیدنی آن پس از ترامپ
فلایتیو