دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندن

اشتراک:
مگان مارکل همسر شاهزاده هری اختصاصی پرشین وی
مگان مارکل برای انتشار یک کتاب آشپزی به نفع حادثه دیدگان مسلمان برج گرنفل لندن، با آنها همکاری کرد.

مگان مارکل همسر شاهزاده هری ، دوشس ساسکس ظاهرا بازدیدهای مخفی به آشپزخانه مرکز میراث
فرهنگی المنار در غرب لندن داشته تا با قربانیان حادثه آتش سوزی برج گرنفل لندن که ۷۲ کشته نیز بر جا
گذاشت، آشپزی کند و امروز مشخص شد که وی در حقیقت به انتشار یک کتاب آشپزی کمک کرده است.

مگان مارکل همسر شاهزاده هری

در اولین پروژه انفرادی به عنوان یکی از افراد خانواده سلطنتی، به گزارش پرشین وی مگان مارکل
پیشگفتار این کتاب آشپزی جدید را به رشته تحریر درآورده که تولید کنندگان آن جمعی از آشپزها بوده اند.

مگان مارکل همسر شاهزاده هریآشپزی مگان مارکل با زنان در مرکز میراث فرهنگی مسلمانان المنار در غرب لندن

مگان مارکل همسر شاهزاده هری و چاپ کتاب آشپزی

دوشس که گفته می شود “فورا با این پروژه ارتباط برقرار کرده” اولین بار در ماه ژانویه به آشپزخانه
مرکز فرهنگی المنار رفته و پس از آن نیز بارها به صورت مخفیانه به این مرکز رفته بود تا از نزدیک
با داوطلبان این کار ملاقات کرده و بیشتر در جریان کار آنها قرار بگیرد.

مگان مارکل در معرفی این اثر دسته جمعی نوشته: کتاب آشپزی جامعه ما: “من فورا احساس تعلق خاطر
و ارتباط با این آشپزخانه کردم، اینجا محلی است که زنان می خندند، سوگواری می کنند، گریه می کنند
و با هم آشپزی می کنند.”

مگان مارکل همسر شاهزاده هریهمکاری مگان مارکل با برخی از زنان حادثه دیده برج گرنفل برای چاپ کتاب آشپزی

“ترکیب هویت های فرهنگی در زیر یک سقف مشترک، فضایی از یک احساس عادی بودن را در کنار
همه این تفاوت ها ایجاد می کند- به ساده ترین شکل، جهان باید در شرایط بحران و شادی از طریق غذا
به هم متصل و تغذیه شود، چیزی که همه ما می توانیم به آن مربوط شویم.”

تصاویر بیشتر از همکاری مگان مارکل با ساکنان برج گرنفل لندن را برای تهیه یک کتاب آشپزی در زیر مشاهده
خواهید کرد:

مگان مارکل همسر شاهزاده هریهمکاری مگان مارکل در یک پروژه چاپ کتاب آشپزی
مگان مارکل همسر شاهزاده هریاقدام انسان دوستانه مگان مارکل برای حادثه دیدگان برج گرنفل لندن
مگان مارکل همسر شاهزاده هریبازی مگان مارکل با یک دختربچه پس از آشپزی با زنان
مگان مارکل همسر شاهزاده هریبرخی از دستورغذاهای کتاب مذکور از طرف آشپزان حامی ساکنان برج گرنفل است
مگان مارکل همسر شاهزاده هریپیشگفتار کتاب آشپزی مذکور توسط مگان مارکل نوشته شده است
مگان مارکل همسر شاهزاده هریتمام دستورغذاها از جمله موارد محبوب خانواده ها و نگارش شده توسط آشپزهاست
مگان مارکل همسر شاهزاده هریدو تن از خانم های شرکت کننده در پروژه آشپزی
مگان مارکل همسر شاهزاده هرینمونه ای از غذاهای تهیه شده در میز مرکز میراث فرهنگی مسلمان المنار
مگان مارکل همسر شاهزاده هرینمونه ای دیگر از غذاهای خوش رنگ و لعاب این کتاب آشپزی
مگان مارکل همسر شاهزاده هریجلد کتاب آشپزی جامعه ما با پیشگفتاری مگان مارکل دوشس ساسکس

تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس