اجرت المثل زن در زندگی زناشویی

مشاهده : 703
اجرت المثل زن در زندگی زناشویی خانواده
اجرت المثل مالی است که مرد به همسرش به دلیل انجام کارهای منزل از جمله تمیز کردن , پخت و پز , رسیدگی به فرزند و... انجام می دهد پرداخت می کند. زن می تواند از گرفتن اجرت المثل خودداری کند .

برای گرفتن حق اجرت المثل زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و آن را تقاضا نماید .که دادگاه در این باره رسیدگی,
می نماید و باید دانست مبلغ اجرت المثل مبلغ آنچنانی نیست و ناچیز است . به زبانی دیگر می توان گفت,
اجرت المثل پاداشی از سوی مرد برای زن برای انجام کارهای منزل است .

اجرت المثل

در این باره باید گفت اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر خود، کاری که شرعا وظیفه او نبوده و بدون قصد تبرُّع ,
(رایگان، ثواب و بخشش انجام نداده باشد) و به دستور شوهر انجام داده باشد، مستحق پاداشی است ,
که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود و با توجه به سنوات زندگی مشترک ,
و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش,
(نحله) برای زوجه تعیین می کند.

اجرت المثل

پرداخت اجرت المثل به زن

گفتنی است زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را ,
به کار بگیرند، این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند.

اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی و نظافت فردی را استخدام کنند این مساله,
نیز مشمول هزینه است.

چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را ,
در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی ,
و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل,
برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش،,
از مزایایی مانند رفتن به مسافرت و دریافت هدیه نیز بهره برده ,

شرایط زیاد شدن اجرت المثل

و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛
اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه ,
هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل ,
او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

اجرت المثل

قوانین مربوط به اجرت المثل

بیشتر بدانید شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟

فقدان قصد تبرع

زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت,
گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت بدهد.

البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که ,
مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند ,
که قاعدتا این شخص زوج است.

طلاق از سوی زوجه نباشد

برای تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که,
طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است ,
که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد.

در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

شرایط ندادن اجرت المثل به زن

باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است ,
و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد,
نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن ,
در امور خانه داری مشخص می‌شود.

نحوه اقامه دعوی:

زوجه می‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست ,
که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی ,
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:

ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز,
عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا ,
اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند،

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری,
(ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران , میزان

2018-05-16 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی