جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

ارث و اهمیت حضور وکیل در زمان تقسیم آن

اشتراک:
ارث خانواده
گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

ارث

ارث , تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد
امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد
و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.
در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود
که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند
که مثلا پدرش که متوفی میباشد
یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است
و ممکن است این قولنامه جعلی باشد
و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

ارث

گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد
تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

در مواردی نیز پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند
که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است.
در این موارد وظیفه وکیل اینست
که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

در مواردی متوفی اموالی داشته
و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند
اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد.
وکیل میتواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

همچنین وکیل میتواند سهم دقیق هر یک از ورثه را مطابق قانون مدنی مشخص کند
و یا با توافق هر یک از وراث، میزان سهم هر یک از ورثه را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

ارث

اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

گروه وکلای یاسا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس