ازدواج فرزند‌ خوانده

ازدواج فرزند‌ خواندهخانواده
ازدواج فرزند‌ خوانده دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می‌گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند.به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می‌تواند خانم باشد […]

ازدواج فرزند‌ خوانده

دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می‌گوید
در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او
مخالفت کند.
به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می‌تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با
فرزنـد‌خوانـده (پسرخوانده)‌اش ازدواج کند.
به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها
و تنها به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج
داده شود.
بررسی تبعات حقوقی و عملی اجرای ماده بحث‌برانگیز ۲۷ این قانون را در ادامه می‌خوانید.

دادگاه چگونه می‌تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده ، وفق ماده ۲۷ اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت کند؟

تقریبا می‌شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این‌گونه ازدواج‌ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی‌تواند مانع ازدواج
شود.

به چه علت دادگاه نمی‌تواند ممانعت کند؟

واضح است، ممنوعیت نمی‌تواند بی‌دلیل باشد.
مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد.
طبق این قانون، سرپرست می‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج کند، خب، دادگاه چه می‌تواند بگوید وقتی سرپرست تمکن دارد، ملائت
دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می‌کند.
همه امکانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می‌تواند در مقابل این درخواست مخالفت کند؟ هیچ حرکتی نمی‌تواند انجام دهد.
دادگاه مجبور است موافقت کند.
چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی‌کند.

نمی‌تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟

به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی‌تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.

اگر عملا دادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمکن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون به این صورت به تصویب رسیده؟

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد.
شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست.
چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی‌توان الی یوم‌القیامه تغییر داد.
آنچه دین گفته حلال است الی یوم‌القیامه حلال است و نمی‌توان حلال را حرام کرد.
نمایندگان مجلس باید از ابتدا کاری می‌کردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلا این ماده را در قانون نمی‌آوردند.
وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند‌خوانده نیست،

نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای
نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان
مرد نیست، گفته‌اند ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد.
این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزند‌خوانده پسر است، می‌تواند با آن پسر ازدواج کند.
وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند.
یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد.
نمایندگان مجلس فکر می‌کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می‌توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند
یعنی استدلال‌شان این بود اگر نمی‌توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد
کند که البته تقریبا نشدنی است.

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد.
شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست.
چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی‌توان الی یوم‌القیامه تغییر داد.
آنچه دین گفته حلال است الی یوم‌القیامه حلال است و نمی‌توان حلال را حرام کرد

یعنی دادگاه فقط می‌تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتا رای بدهد؟

وقتی ممنوعیت شرعی این کار
کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می‌کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می‌کند.
دختری با یک نفر می‌خواهد ازدواج کند.
پدر او می‌گوید من مخالفم.
دختر پیش دادستان می‌رود.
به دادستان می‌گوید من می‌خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است.
چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می‌آید علت مخالفت را از پدر می‌پرسد.
پدر می‌گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف ‌شأن خانوادگی ما است و مانند آن
را می‌گوید.

اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی‌دهد.
در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم.
اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می‌تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود.
صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی.
وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می‌تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه‌ها در اذن ازدواج را
تکرار کرده و با این شرایط، عملا اضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است.
دادگاه زمانی می‌تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.

البته استدلالی که شما می‌گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام
کرد فرق دارد.
معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می‌گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی‌شویم و بچه باید در خانه
ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم.
چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه
خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم.
این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟

باید دید زمانی که می‌خواستند صیغه محرمیت برای فرزند‌خوانده جاری کنند، این صیغه
نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که
به فرزندخواندگی به سرپرست می‌دهید، می‌خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده،
این حرف بی‌ربط است، به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث
محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.

استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه‌خوانی برای فرزند‌خوانده‌شان می‌کرده‌اند؟

این استدلال غلط است.
برای بچه‌یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد.
چون اصلا برای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست.
این بهانه است که بهزیستی می‌گوید.
بچه‌یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست.
بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملا مشمول ماده ۲۷ قانون مارالذکر می‌شود.
این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد.
بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد.
بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود.
وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود.
این مضمون ماده ۲۷ است که گفتیم دادگاه نمی‌تواند عملا با آن مخالفت کند.

با این قانون عملا داریم فرزند‌خوانده را آماده می‌کنیم برای آن روز که بزرگ شود.
الان می‌گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می‌توانی فردا که بالغ شد ازدواج کنی، حالا با این قید که
اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می‌کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او
متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند.
این از همان ابتدا برای فرزند‌خوانده، ایجاد مشکل می‌کند.
آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.

اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می‌گذارد؟

به نظرم می‌رسد انگیزه
برای سرپرست شدن به وجود می‌آید.
ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می‌خواهیم خلأ عاطفی افراد را پر کنیم.
قانون به هر کسی که سرپرستی نمی‌دهد.
باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است.
با تصویب ماده ۲۷، اصل فرزند‌خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می‌کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در
آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ‌تری است.

این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می‌کند.
انگیزه‌یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می‌آورد.

دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می‌گوید دست‌کم بگذارید فرزند‌خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این
را تایید کند که او می‌تواند عقد کند، بعد، فرزند‌خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر
نیست؟

با این قانون عملا داریم فرزند‌خوانده را آماده می‌کنیم برای آن روز که بزرگ شود.
الان می‌گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می‌توانی فردا که بالغ شد ازدواج کنی، حالا با این قید که
اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می‌کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او
متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند.
این از همان ابتدا برای فرزند‌خوانده، ایجاد مشکل می‌کند.
آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.

پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می‌کردید؟

هر کسی
جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی‌توانست این قانون را تایید نکند.
این موضوع، بحث انتخابات نیست که شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت کند.
در انتخابات شورای نگهبان می‌گوید من تشخیص می‌دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می‌دانم.
در مورد اظهار نظر قانونی نمی‌تواند این‌طور عمل کند.
یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون.
درباره این موضوع که صحبت می‌کنیم، شرع می‌گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی‌کند.

لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی‌تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد کند.
اگر نمایندگان مجلس می‌خواستند مساله حل شود، تنها راهش این بود که مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده ۲۷
اختلاف می‌کردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می‌گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می‌کرد و می‌گفت
ممنوعیت شرعی ندارد.
بعد این موضوع به مجمع تشخیص می‌رفت و مجمع نیز به لحاظ اینکه این مجوز قانونی برای این نوع از
ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح کودک است، این ماده را حذف می‌کرد.
ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود که این موضوع را تیتر یک نکند.
تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر کردند، چون خوب می‌دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.

تابناک

2015-12-16 / گردآوری:
برچسب ها:
حواشی جنجالی زندگی بهنوش طباطبایی |ازدواج جدیدی در راه است؟حواشی جنجالی زندگی بهنوش طباطبایی |ازدواج جدیدی در راه است؟
تازه‌ ترین خبر از پرونده شکایت سردار آزمون از عبدالله روا ، مجری محبوب تلویزیونتازه‌ ترین خبر از پرونده شکایت سردار آزمون از عبدالله روا ، مجری محبوب تلویزیون
هنرمندان مشهور در مراسم یادبود علی معلم در روز تولدش!هنرمندان مشهور در مراسم یادبود علی معلم در روز تولدش!
جنجال های قهر مهمان از برنامه زنده | از مسعود فراستی تا مهدی فخیم زاده!جنجال های قهر مهمان از برنامه زنده | از مسعود فراستی تا مهدی فخیم زاده!
بالاخره مهناز افشار در دادگاه حاضر شد یا نه؟/روایت متفاوت خودش!بالاخره مهناز افشار در دادگاه حاضر شد یا نه؟/روایت متفاوت خودش!
تناسب اندام و کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی با این راه کارهای عالیتناسب اندام و کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی با این راه کارهای عالی
راپونزل واقعی یک خانم جوان اوکراینی با موهای تماشاییراپونزل واقعی یک خانم جوان اوکراینی با موهای تماشایی
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
دهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ سالهدهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ ساله
چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
جعل سند | تغییر در فتوکپی یا عکسجعل سند | تغییر در فتوکپی یا عکس
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
آپارتمان نشینی و هزینه های آنآپارتمان نشینی و هزینه های آن
نگهداری سگ در آپارتمان و مجازات آننگهداری سگ در آپارتمان و مجازات آن
ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آنضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آن
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامیاعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قوانین مربوط به کارفرما و کارگر متخلفقوانین مربوط به کارفرما و کارگر متخلف
اجاره نامه و نحوه تنظیم آناجاره نامه و نحوه تنظیم آن
تخلف شرکت ها و نحوه مجازات آنهاتخلف شرکت ها و نحوه مجازات آنها
وکیل گرفتن |مراحل گرفتن وکیل برای طلاقوکیل گرفتن |مراحل گرفتن وکیل برای طلاق
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
قرارداد بستن و شرایط آنقرارداد بستن و شرایط آن
طلاق | راه های مختلف طلاق گرفتنطلاق | راه های مختلف طلاق گرفتن
ربا چیست و مجازات آنربا چیست و مجازات آن
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهممتهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
دعانویسی و رمالی و مجازات آندعانویسی و رمالی و مجازات آن
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
حمل و نقل کالا و نکات حقوقی آنحمل و نقل کالا و نکات حقوقی آن
آیا می‌توان وصیتنامه‌ای تنظیم کرد که ورثه از ارث محروم شوند؟آیا می‌توان وصیتنامه‌ای تنظیم کرد که ورثه از ارث محروم شوند؟
چک و مجازات عکسبرداری از آنچک و مجازات عکسبرداری از آن
آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟
درخواست انحصار وراثت را به کجا بدهیم؟درخواست انحصار وراثت را به کجا بدهیم؟
قرارداد ساختمانی | مشخصات ناظر در قرارداد ساختمانیقرارداد ساختمانی | مشخصات ناظر در قرارداد ساختمانی
شرایط گرفتن دستور تخلیه ملک چیست؟شرایط گرفتن دستور تخلیه ملک چیست؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟افترا چه جرمی است و انواع آن؟
سرقت موبایل و نحوه شکایت از آنسرقت موبایل و نحوه شکایت از آن
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
فیلم پرشین ویامیران پرواز