انواع اجاره از نظر قانون کدامند؟

مشاهده : 3005
انواع اجاره از نظر قانون کدامند؟ خانواده
انواع اجاره , اجاره عقد لازم است و تا هنگامی که مدت اجاره تمام نشده باشد هیچ یک طرفین حق ندارد مورد اجاره را تخلیه و یا تخلیه آن را بخواهد مگر با تراضی طرفین.

انواع اجاره

انواع اجاره , اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود که
در اصطلاح اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند.

مطابق با قانون عقد اجاره به سه دسته بدین شرح تقسیم می گردد:
۱- اجاره اشیاء
۲- اجاره حیوان
۳- اجاره اشخاص

۱- اجاره اشیاء:

در اجاره اشیا مدت اجاره می بایست معین باشد و الا عقد اجاره باطل است.

انواع اجاره
۲- اجاره حیوان:

در اجاره حیوان تعیین منفعت می بایست به تعیین مدت اجاره یا مسافت و محلی که راکب باید به آنجا
حمل شود باشد در غیر این صورت عقد اجاره باطل است.

۳- اجاره اشخاص:

در اجاره اشخاص شخصی که اجاره می کند مستأجر و شخصی که مورد اجاره واقع می گردد را اجیر
و به مال الاجاره اجرت می گویند، چنانچه عقد اجاره اشخاص برای مدت معین یا برای انجام امر معینی
تعیین نگردد خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود و فلذا عقد اجاره باطل است.

عقد اجاره از لحاظ اثر عقد به دو دسته تقسیم می گردد که عبارتند از:

۱- اجاره تملیکی
۲- اجاره عهدی

۱- اجاره تملیکی:

اجاره هنگامی تملیکی محسوب می گردد که عین مستأجره عین معین باشد مانند اجاره یک باب مغازه
معین و… که اثر عقد اجاره انتقال مالکیت منافع مغازه از موجر به مستأجر می باشد.انواع اجاره

۲- اجاره عهدی:

اجاره هنگامی عهدی محسوب می گردد که عین مستأجره کلی باشد مانند آن که شخصی یک دستگاه
اتوبوس را برای مسافرت در زمان معین از یک بنگاه حمل و نقل اجاره نماید که در این صورت اگر اتوبوس
مذکور معین نباشد و موجر هر اتوبوس سالمی را جهت استفاده به مستأجر تسلیم کند عقد اجاره
منعقد شده است.

حقوق و وظایف موجر در برابر مستأجر:

موجر مکلف است عین مستأجره را برای کما انتفاع مستأجر به او تسلیم نماید و در صورت امتناع موجر
مستأجر می تواند الزام او را از دادگاه صالح درخواست نماید.

انواع اجاره

حقوق و ظایف مستأجر در برابر موجر:

مستأجر مکلف است مال الاجاره را در مواعد معین که در عقد اجاره تعیین گردیده است را به موجر تسلیم نماید

و چنانچه مستأجر اجاره بها را نپردازد، اگر اجاره به موجب سند رسمی باشد موجر می تواند از
دفتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجراییه نماید و چنانچه اجاره نامه عادی باشد موجر می تواند برای مطالبه
اجاره بها به دادگاه صالح مراجعه نماید فلذا عدم پرداخت اجاره بها و یا تأخیر در پرداخت آن برای موجر
حق فسخی ایجاد نخواهد کرد.انواع اجاره

نکات کلی اجاره

نکته۱- اجاره عقد لازم است و تا هنگامی که مدت اجاره تمام نشده باشد هیچ یک طرفین حق ندارد مورد
اجاره را تخلیه و یا تخلیه آن را بخواهد مگر با تراضی طرفین.

نکته۲- اگر چیزی که اجاره داده شده توسط مالک آن به فروش برسد عقد اجاره به قوت خود باقی است
مگر شرط خلاف آن شده باشد.

نکته۳- هرگاه عقد اجاره به مدت عمر موجر یا مستأجر باشد عقد اجاره باطل است.

گروه وکلای رسمی

2017-05-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi