چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

بخشیدن مهریه در ازای دریافت حق طلاق

اشتراک:
دریافت حق طلاق خانواده
دریافت حق طلاق , چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.

دریافت حق طلاق

دریافت حق طلاق , حق طلاق از مهم ترین و حساسیت برانگیزترین شروط ضمن عقد است. خانم ها به شدت
به آن علاقه دارند و آقایان از آن وحشت دارند. خانواده شوهر هم در مقابل ان موضع می گیرند
و اقوام ته دلشان می گویند این عروس از اول کار به طلاق فکر می کند.

قبل از هر چیز باید این نکته را بدانید که این طورها هم نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد
و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای طلاق نداشته باشد و در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است:
” در صورتی که دوام  زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی
که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی،
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مختلف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد
لازم دیگر شرط نمایند.

دریافت حق طلاق

در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می توان گذاشت، یکی از مهم ترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است.

اگر مردی در ازای بخشیدن مهریه توسط همسرش وکالت طلاق را به او بدهد و تعهد کند چکی را که از زنش
در دست دارد بعدها بپردازد آیا ممکن است بعدها این چک را پرداخت نکند. چه راه حلی پیشنهاد میکنید (این
خانم قبلا به دلیل بدهی های همسرش چند چک به نام خودش از روی اعتماد به طلبکاران همسرش داده بوده

پاسخ:
بله، احتمال دارد ، اما پیشنهاد می شود سند یا رسیدی مبنی بر امانی بودن چکهای مذکور نزد وی دریافت
دارید تا در صورت عدم استرداد ، راحتر امکان طرح دعوی یا اقدام قانونی از جنبه کیفری(خیانت در امانت) و
حقوقی (استرداد چک) داشته باشید

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس