یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

بررسی “حق حضانت طفل” و موارد آن

اشتراک:
خانواده
حضانت طفل بهزاد اکبرآبادی در ادامه بحث تربیت و نگهداری اطفال اظهارکرد: ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی می گوید «در صورت فوت یکی از ابوین حق حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»وی تصریح کرد: در صورتی که پدر و مادر طفل […]

حضانت طفل

بهزاد اکبرآبادی در ادامه بحث تربیت و نگهداری اطفال اظهارکرد: ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی می گوید «در
صورت فوت یکی از ابوین حق حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده
و برای او قیم معین کرده باشد.»وی تصریح کرد: در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو بمیرد از
ابن ادریس و علامه حکایت شده است که حق حضانت با جد پدری است، زیرا طفل فرزند اوست و
جد پدری ولی بر او و بر اموال او می باشد.

اکبرآبادی خاطر نشان کرد: در صورت نبودن جد پدری عده ای از فقها برآنند که حضانت حق اقارب طفل به
ترتیب وصی پدر و سپس وصی جد را مقدم دانسته اند زیرا وصی نماینده و قائم مقام ولی می باشد.

وی افزود: در صورت نبودن وصی و جد و داشتن دارایی، از طرف حاکم کسی اجیر می شود که طفل
را نگهداری و تربیت نماید و هرگاه دارایی نداشته باشد، نگهداری و تربیت او به صورت واجب کفایی به عهده
مردم است.

مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی تواند طفل
خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کند، بنابراین پدر و مادر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود
تادیب تنبیه کنند.

اکبرآبادی یادآور شد: از نظر قضایی در صورتی که مادر فوت کرده باشد، حق حضانت برای وصی پدر و سپس
وصی جد می باشد زیرا آنها نماینده ولی طفل هستند و ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی می گوید، هر یک از
پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی
معین کند تا بعد از وفات خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران تصریح کرد: مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی
قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است همچنین ماده ۷۹ قانون امور
حسبی می گوید قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام کند و در امور او رعایت
مصلحت را بکند.

اکبرآبادی عنوان کرد: برای آنکه ابوین بتوانند طفل خود را نگهداری کنند و وظایف تربیتی او را اعمال کنند ناچار
باید از ابتدای کودکی حس اطاعت در او ایجاد کنند و راهی که برای تربیت او مفید است به او
نشان دهند و روح طغیان و سرکشی را در او ضعیف گردانند.
این است که ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی، طفل را مطیع ابوین قرار داده و او را موظف کرده که به
پدر و مادر خود احترام گذارد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان درمورد حق ابوین در تنبیه طفل گفت: مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین
حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی تواند طفل خود را خارج از حدود تادیب
تنبیه کند، بنابراین پدر و مادر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند چنانکه در اثر
کتک زدن موجب ایجاد جرح یا نقص عضو گردند و یا طوری تنبیه کنند که طفل بیمار شود.

تبیان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس