سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

جرائم پزشکی چه زمانی گریبانگیر پزشک میشود؟

اشتراک:
خانواده
جرائم پزشکی , مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود.

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی , مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود.

گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی
نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و مسئله خطا یا تخلف، قصور و تصیر پزشک مطرح می گردد.

آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور می ورزد با وضیعتی که مرتکب تقصیر می شود و حالتی که در آن،
انجام تکلیف از روی عمد و سوء نیت او صورت گرفته است،

جملگی اگر چه در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می گیرد، امابه لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری، عواقب
متمایزی را برای او به همراه دارند.جرائم پزشکی

مردم غالبا تصور می کنند : چون در اکثر موارد، پزشکان و بیمارستانها با گرفتن امضاء، امکان هرگونه تعقیب و بررسی
را از بیمار و خانواده اش میگیرند. البته خوب است در چنین مواقعی از خدمات مشاوره حقوقی یک وکیل با تجربه
کمک بگیرید .

جرائم پزشکی

شایان ذکر است آنچه به عنوان برائت جستن پیش روی بیمار در بیمارستانها و پیش از رفتن به اتاق
عمل گذاشته می شود تا امضا کنند مطابق ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی است .

در خصوص خساراتی است که ممکن است از عدم توانایی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود و به
مفهوم این نیست که مسئولیت کیفری پزشک منتفی می شود. به مانند این است که اگر پزشکی
قبل از عمل و یا هر معالجه ای از بیمار امضاء برائت گیرد ولی احتیاط لازم را بکار نبرد و کار خود را به درستی
انجام ندهد، وی مسئولیت کیفری دارد و اعمال وی قابل تعقیب کیفری می باشد .جرائم پزشکی

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس