تاریخ نشر :یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵مشاهده : 137حقوق و جزاRSSاشتراک:

دادخواست چگونه تنظیم می شود؟

دادخواست چگونه تنظیم می شود؟
تنظیم دادخواست دادخواست که در گذشته به آن «عرض‌حال» می‌گفتند باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمی‌شود. این برگ های مخصوص را می‌توان از […]

دادخواست

تنظیم دادخواست

دادخواست که در گذشته به آن «عرض‌حال» می‌گفتند باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمی‌شود.

این برگ های مخصوص را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی مراجع قضایی تهیه کرد. اما شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه‌ی معمولی نیز تنظیم کرد.

مشخصات خواهان و خوانده
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باید در دادخواست ذکر شود بنابراین خواهان در دادخواست باید به‌طور کامل خود را معرفی کند.
اقامتگاه باید با تمام جزییات از قبیل شهر و روستا و خیابان نوشته شود تا ابلاغ توسط دادگاه به سهولت ممکن باشد.
هرگاه نام خواهان یا محل اقامت وی در دادخواست نامعلوم باشد ظرف دو روز توسط مدیر دفتر دادگاه، چنین دادخواستی رد می‌شود. چون قرار رد دادخواست، در این جا، بدون اخطار قبلی به خواهان صادر می‌شود مشهور به «قرار رد فوری» است.

چنانچه دادخواست توسط وکیل تنظیم و تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی و…) باشد، در دادخواست باید نام و اقامتگاه شخص حقوقی به همان ترتیبی که در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است نوشته شود.

خوانده شخصی است که در دعوا مقابل خواهان قرار می‌گیرد و دعوا علیه او اقامه شده است. در قسمت مشخصات خوانده باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده ذکر شود. ممکن است خوانده‌ی دعوا افراد متعددی باشند که در این صورت مشخصات تمامی افراد باید درج شود. و چنانچه دعوا، علیه اهالی یک روستا یا شهر یا بخشی از یک شهر باشد که عده‌ی آنها نامحصور است در قسمت مشخصات خوانده علاوه بر ذکر «اهالی محل…» نام یک یا چند شخص و نیز شهردار یا دهدار هم باید نوشته شود.

درج دقیق اقامتگاهِ خوانده بسیار مهم است زیرا اگر ابلاغ صورت نگیرد ضمن اینکه به خواهان اخطار می‌شود که آدرس خوانده را مجددا و صحیح ذکر کند باعث اطاله‌ی دادرسی (طولانی‌تر شدن روند دادرسی) نیز خواهد شد. و اگر خواهان آدرس جدیدی معرفی نکند، دادخواست وی رد می‌شود و هزینه‌های دادرسی که به صندوق دولت پرداخت کرده است از بین می‌رود و به او عودت داده نخواهد شد.

در صورتی‌که خواهان از آدرس اقامتگاهِ خوانده اطلاعی نداشته باشد می‌تواند مراتب را به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و دادخواست با هزینه‌ی خواهان از طریق روزنامه ابلاغ می‌شود. گاهی ممکن است خوانده پیش از اقامه‌ی دعوا نشانی خود را تغییر دهد تا شناسایی آن برای خواهان امکان نداشته باشد که قانون این امر را مانع جریان دادرسی نمی‌داند.

تعیین خواسته و بهای آن

موضوع یا موضوعاتی را که خواهان طبق آن اقامه‌ی دعوا کرده و خود را محقِ مطالبه‌ی آن می‌داند را «خواسته» می‌گویند.

تعیین خواسته، مهم‌ترین قسمت تنظیم دادخواست است که خواسته‌ی خواهان از دادگاه باید به‌طور دقیق و صریح در این قسمت درج شود (برای مثال ، محکومیت خوانده به پرداخت سیصد میلیون ریال). در حقیقت تعیین خواسته افزون بر اینکه محدوده‌ی رسیدگی دادگاه را مشخص می‌کند، دادگاه را از ورود به موضوعات خارج از چارچوب خواسته نیز منع می‌کند.
مشخص نبودن خواسته در دادخواست، باعث توقیف دادخواست می‌شود در این صورت با فرستادن اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته‌ی خود را در دادخواست درج نماید و اگر خواهان چنین نکند دادخواست رد می‌شود.
اگر خواسته‌ی خواهان غیرمالی باشد، باید ۵ هزار ریال به‌عنوان هزینه‌ی دادرسی و ۱۰۰ ریال بهای هر برگ دادخواست تمبر باطل کند.

هنگامی که خواهان ضمن یک دادخواست، چند خواسته داشته باشد، دادگاه در صورتی که خواسته‌ها با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه دارای صلاحیت همه‌ی آنها باشد به همگی آنها رسیدگی می‌کند در غیر این صورت آنها را تفکیک و به هرکدام به‌صورت جداگانه رسیدگی می‌کند.
علی‌القاعده بهای دادخواست (ارزش ریالی خواسته) باید در دادخواست تصریح شود مگر در صورتی که تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته‌ی دعوا، مالی نباشد (مثل تمکین و تخلیه ید از عین مستأجره).

وقتی چند خواهان یک دادخواست تنظیم کنند و هرکدام قسمتی از کل را مطالبه کنند، بهای خواسته می‌شود حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌کنند.
در دعاوی منافع و حقوقی که باید در زمان معین اخذ یا پرداخت شود، بهای خواسته حاصل تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را در مطالبه‌ی آن صاحب حق می‌داند.

هنگامی‌که خواسته‌ی خواهان محدود به زمان معین نباشد یا مادام‌العمر باشد حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند، بهای خواسته‌ی دادخواست می‌شود.
تعیین بهای خواسته در دادخواست (ارزش ریالی) از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، قابلیت اعتراض به رأی صادره (تجدید نظر می‌شود یا خیر)، میزان هزینه‌ی دادرسی و تعیین هزینه‌های اجرایی مهم است.
چنانچه در دعاوی مالی قیمت خواسته در زمان تنظیم و تقدیم دادخواست نامعلوم باشد (مثل اینکه میزان خسارت وارد شده مشخص نیست) مبلغ یکصد هزارریال تمبر، علی‌الحساب، باید الصاق و ابطال شود و باقی هزینه‌ی دادرسی پس از تعیین بهای خواسته و صدور حکم اخذ می‌شود.

دلایل و منضمات دادخواست

در این قسمت خواهان دلایل و قرائن مورد قبول خود را برای اثبات ادعایش باید قید و ضمیمه‌ی دادخواست کند از سند و مدارک گرفته تا شاهد. مثلا شخصی بر اساس یک قرارداد ملزم به پرداخت مبلغی وجه به خواهان بوده اکنون از پرداخت آن خودداری کرده پس خواهان با استناد به قرارداد بین‌شان به دادگاه رجوع می‌کند.
خواهان باید دلایل اثبات خود را همراه با دادخواست به دادگاه تقدیم کند.

معقول است که خواهان از تمامی دلایل و مدارک خود اسفاده کند زیرا گاهی پیش می‌آید که مدعی برخی از مدارک را به منظور استفاده در مراحل بعدی نزد دادگاه عنوان نمی‌کند که این امری نادرست است زیرا به اصطلاح باید تمام تیرهای خود را شلیک کند تا یکی از آنها به هدف اصابت کند که این عمل هم باعث تند شدن روند دادرسی می‌شود و هم در کاهش هزینه‌ی دارسی برای مدعی مؤثر است.

شرح خواسته در متن دادخواست
در این قسمت مدعی باید آنچه را که از دادگاه می‌طلبد با استناد قانونی و توضیح راجع به مدارک و مستندات شرح دهد و بهتر است حتی‌الامکان خلاصه و مفید نوشته شده باشد.
در نهایت دادخواست باید توسط خواهان امضا شود یا دارای اثر انگشت او باشد. که البته عدم امضا باعث رد دادخواست نمی‌شود.
مدعی باید توجه داشته باشد که تنظیم دادخواست را بی‌اهمیت و ساده نداند و بهتر است آن را به دست اهل فن بسپارد تا حق وی به شکل قانونی مطالبه شود.

دادخواست‌های الکترونیک
طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دادخواست از طریق رایانه امکان پذیر نیست و دادخواست باید در برگ‌های کاغذی موجود و مشخص تنظیم شود.
اگر برگه‌ی دادخواست را از یک سایت پرینت بگیریم در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد اما هما‌ن‌طور که در قانون تجارت الکترونیک آمده است هر جا که کاغذی معتبر است، سند الکترونیکی آن نیز اعتبار دارد، به تازگی در راستای هدف الکترونیکی شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به‌طور الکترونیکی تنظیم می‌شوند.

چطور دات کام

اخبار مرتبط :

راه و رسم نوشتن دادخواست

دادخواست «استرداد جهیزیه» چیست؟

ارائه دادخواست حضانت برای نجات کودک از آزارهای مادر

دادخواست طلاق به خاطر اختلاف سنی ۱۳ ساله

دادخواست طلاق در ازای متهم کرن مرد به مصرف مواد مخدر

2017-01-15
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
فیلم پرشین وی
خداحافظی و پایان بازی یکتا ناصر در رحمان ۱۴۰۰خداحافظی و پایان بازی یکتا ناصر در رحمان ۱۴۰۰
هدیه بهاره رهنما که برادر دکترش برای او گرفت!هدیه بهاره رهنما که برادر دکترش برای او گرفت!
نوشته های جالب و فرزندان هنرمندان برای اولین روز مدرسه! | از مهراوه شریفی نیا تا همسر شهاب حسینی!نوشته های جالب و فرزندان هنرمندان برای اولین روز مدرسه! | از مهراوه شریفی نیا تا همسر شهاب حسینی!
بهترین و ماندگار‌ترین سریال‌ های محرمی تلویزیونبهترین و ماندگار‌ترین سریال‌ های محرمی تلویزیون
الناز شاکردوست و مهناز افشار و مسیر مشترکی که در آن قدم گذاشتند!الناز شاکردوست و مهناز افشار و مسیر مشترکی که در آن قدم گذاشتند!
کافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبیکافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبی
کاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروفکاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروف
مگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندنمگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندن
برداشتن آپاندیس شرط اصلی اقامت در یکی از شهرهای کوچک شیلیبرداشتن آپاندیس شرط اصلی اقامت در یکی از شهرهای کوچک شیلی
زنی که با الهام از فیلم ارباب حلقه ها تبدیل به یک شخصیت فانتزی شد!زنی که با الهام از فیلم ارباب حلقه ها تبدیل به یک شخصیت فانتزی شد!
شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۰) از وقتی مهراب قاسمخانی لباس نداشت تا مهناز افشار !!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۰) از وقتی مهراب قاسمخانی لباس نداشت تا مهناز افشار !!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۹) از تمرین سلفی مهناز افشار و لیانا تا انتخاب متفاوت سحر قریشی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۹) از تمرین سلفی مهناز افشار و لیانا تا انتخاب متفاوت سحر قریشی !!!
واکنش های متفاوت چهره های مشهور به حمله تروریستی اهواز | از رامبد جوان تا بهنوش طباطبایی (۱)واکنش های متفاوت چهره های مشهور به حمله تروریستی اهواز | از رامبد جوان تا بهنوش طباطبایی (۱)
اینستاگرام هنرمندان (۹۹) از خمیر بازی مهراب قاسمخانی تا نوشیدنی خفن سحر قریشی !!اینستاگرام هنرمندان (۹۹) از خمیر بازی مهراب قاسمخانی تا نوشیدنی خفن سحر قریشی !!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟
تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟
درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقددرخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد
احتکار چیست و مجازات آناحتکار چیست و مجازات آن
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدیدتشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
اجاره طولانی اماکن تجاری (مغازه) خطری برای مالک (موجر) دارد؟اجاره طولانی اماکن تجاری (مغازه) خطری برای مالک (موجر) دارد؟
پارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آنپارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آن
طلاق توافقی چه مشکلاتی دارد؟طلاق توافقی چه مشکلاتی دارد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
تهدید کردن و شرایط آنتهدید کردن و شرایط آن
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟
مجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آنمجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوندتخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
قصاص در مورد انتقال بیماری کشندهقصاص در مورد انتقال بیماری کشنده
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آنقرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعساراعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟
اولیاء دم چه کسانی هستند؟اولیاء دم چه کسانی هستند؟
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آنچک برگشتی و رفع سوء اثر آن
قوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایلقوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایل
دوربین مدار بسته | جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربستهدوربین مدار بسته | جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربسته
ازدواج با مردان مطلقهازدواج با مردان مطلقه
فرق تصرف عدوانی و خلع ید چیست؟فرق تصرف عدوانی و خلع ید چیست؟
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
پس از طلاق گرفتن زوجین اگر آنها فرزند مشترکی داشته باشند مسئله حضانت فرزند و ملاقات با فرزند مطرح می شود که در این مطلب توضیحاتی در این باره آورده شده است . با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
ربا چیست و مجازات آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟
ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آن
مجازات انفصال از خدمت چیست؟
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
حمل و نقل کالا و نکات حقوقی آن
عنف و اکراه |معنای عنف و اکراه در قانون
درباره پلمپ اماکن توسط مامورین شهرداری بیشتر بدانید
قتل غیرعمد و مجازات آن
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
ربا چیست و مجازات آن
ربا چیست و مجازات آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
فیلم پرشین ویامیران پرواز