دانستنی های بازگشت به زندگی پس از طلاق

اشتراک گذاری :
خانواده
طلاق «المطلّقه الرجعیّه زوجه»عنوانی‏ است که در کلمات فقها به طور ارسال‏ مسلّم مطرح است.زن طلاق داده شده به‏ طلاق رجعی،هنوز علاقه به زوجیّت وی‏ قطع نشده و تمام احکام زوجیّت و آثار مترتّبه نسبت به او پا بر جاست،تا موقعی‏ که عدّه به پایان برسد. لذا نفقه و سکنای‏ زن،کماکان بر شوهر واجب است […]

طلاق

«المطلّقه الرجعیّه زوجه»عنوانی‏ است که در کلمات فقها به طور ارسال‏ مسلّم مطرح است.زن طلاق داده شده به‏ طلاق رجعی،هنوز
علاقه به زوجیّت وی‏ قطع نشده و تمام احکام زوجیّت و آثار مترتّبه نسبت به او پا بر جاست،تا موقعی‏
که عدّه به پایان برسد.

لذا نفقه و سکنای‏ زن،کماکان بر شوهر واجب است و وی، نمی‏تواند او را از خانه بیرون کند.
همچنین،احکام «احصان»نسبت به هر دو،در تمام مدّت عدّه ثابت است.دلیل مطالب فوق،روایتهای فراوانی‏ است که بدین امر تصحیح دارند،از جمله:
۱٫در صحیحه حلبی از امام‏ صادق علیهم السّلام،روایت می‏کند که حضرت‏ فرمودند:«لا ینبغی للمطلقه أن تخرج الاّ باذن زوجها حتی
تنقضی عدتها ثلاثه قروء أو أشهر إن لم تحض».
شایسته نیست که همسر طلاق داده‏ شده ازخانه شوهر خارج گردد،مگر با إذن‏ شوهر تا موقعی که عدّه او
منقضی گردد، و سه بار خون حیض ببیند و اگر خون‏ نمی‏بیند،تا سه ماه(dot) لذا سه بار خون دیدن باید
پس از انجام صیغهء طلاق باشد و با دیدن خون‏ سوم،عدّه منقضی می‏شود.چنانچه در حدیثی دیگر آمده:«إذا رأت الدم
من‏ الحیضه الثلاثه فهی أملک بنفسها» همینکه خون سوم را دید،مالک‏ خویشتن می‏شود و علقه زوجیّت سابق، قطع می‏گردد.یعنی،عدّه تمام
می‏شود و می‏تواند ازدواج کند.ولی اگر زنی است که بر خلاف‏ طبیعت زنانگی،خون نمی‏بیند،باید سه‏ ماه عدّه نگه دارد.البته این
مخصوص‏ زنانی است که در سن طبیعی خون دیدن‏ هستند ولی نمی‏بینند و اگر از سن طبیعی‏ خون دیدن بیرون
رفته و به سن یأس‏ رسیده‏اند،اصلا عده طلاق ندارند و چنین‏ طلاقی«بائن»تلقی می‏گردد و به محض‏ وقوع طلاق علقه
زوجیّت سابق قطع‏ شده و می‏تواند ازدواج کند.

نکته‏ای که در روایت فوق،قابل توجه‏ است،عبارت«لاینبغی»است که به‏ معنای «سزاوار نیست»،می‏باشد و شاید برخی گمان برند که این یک
حکم‏ استحبابی یا اخلاقی است،در صورتی که‏ قطعا یک حکم تکلیفی واجب است.

در سوره طلاق می‏خوانیم:

«أذا طلقتم‏ النساء…لاتخرجوهن من بیوتهنّ و لایخرجن».این آیه صریحا از اخراج و خروج نهی نموده است.و نیز شوهران نهی فرموده
از تحت‏ فشار قرار دادن همسران مطلقه،جهت‏ خارج شدن از خانه:«و لاتضاّروهن‏ لتضیّقوا علیهّن».در صحیحه حلبی از امام صادق علیهم
السّلام‏ در این باره آمده :«لایضاّر الرّجل امرأته إذا طلّقها فیضیّق علیها حتی تنتقل قبل ان‏ تنقضی عدّتها،فإنّ اللّه قد
نهی عن‏ ذلک…”هیچ مردی حق ندارد بر زن خود فشار آورد تا پیش از تمام شدن عدّه از خانه خارج
شود.زیرا خداوند نهی‏ فرموده است.”و آنگاه آیه فوق را تلاوت‏ فرمودند…

در این احادیث بسیار آورده شده«أین تعتّد الطلّقه؟»(کجا عدّه
نگاه دارد؟)که در جواب فرموده‏اند:«فی بیت زوجها»(در خانه شوهر خود!)دربرخی از روایات نیز آمده که: «لیس له أن یخرجها و
لا لها ان تخرج‏ حتی تنقضی عدتها».«مرد حق ندارد زن‏ را بیرون کند.و زن حق ندارد بیرون رود تا عده
او منقضی شود.»جالب اینکه در این روایات آمده‏ نکته‏ای که در روایت فوق،قابل توجه است،عبارت‏ «لاینبغی»است که به معنای«سزاوار نیست»،می‏باشد
و شاید برخی گمان برند که این یک حکم استحبابی یا اخلاقی‏ است،در صورتی که قطعا یک حکم تکلیفی واجب
است.

است:«لاینبغی أن تخرج إلاّ باذن‏ زوجها»…مگر با اجازه شوهر!و این عبارت‏ می‏رساند که علقه زوجیّت هنوز برقرار است.۲-در صحیحه سعد
بن ابی‏ خلف از امام موسی بن‏ جعفر علیهم السّلام روایت می‏کند که‏ حضرت فرمودند:«و المرأه التی‏ یطلّقها الرجل تطلیقه
ثم یدعها حتی یخلو أجلها.فهذه أیضا تقعد فی منزل زوجها،و لها النفقه و السکنی حتی تنقضی عدّتها».
زنی که شوهرش او را طلاق‏ می‏دهد و رها می‏سازد تا مدت او به پایان رسد،چنین زنی،در خانه‏ زندگی می‏کند
و بر شوهر ،حق‏ نفقه و سکنی دارد.»

از به کار رفتن عبارت«زوجها» و«نفقه»و«سکنی»بخوبی آشکار است‏ که علقه زوجیّت کاملا
برقرار باشد.درباره نفقه و سکنی روایات‏ متعددی وارد شده است که می‏رساند؛ زن،در ایام عدّه رجعی همانند پیش از طلاق،حق
نفقه و سکنی دارد۳-کلینی از طریق قاسم بن عروه- که شیخ مفید او را توثیق نموده-از زراره روایت می‏کند که
امام صادق علیهم السّلام‏ فرمودند:«المطقه تکتحل،و تختضب،و تطیب،و تلبس ماشأت من الثیات.لأنّ‏ اللّه-عزوجل-یقول:«لعلّ اللّه یحدث‏ بعد ذلک أمرا»(۸)لعلّها أن تقع
فی نفسه‏ فیراجعها»

.
«زنی که طلاق داده شده-در عدّه‏ رجعی-می‏تواند سرمه به چشم کند، حنا به دست بندد،خود را خوشبو کند و لباسهای
دلخواه بپوشد؛زیرا خداوند می‏فرماید:شاید خداوند دگرگونی در دل‏ «زنی که طلاق داده شده-در عدّه رجعی-می‏تواند سرمه‏ به چشم کند،حنا به
دست بندد،خود را خوشبو کند، لباسهای دلخواه بپوشد؛زیراخداوند می‏فرماید:شاید خداوند دگرگونی در دل شوهر ایجاد کند و به وی باز
گردد»شوهر ایجاد کند و به وی باز گردد.

در روایات دیگر آمده که:«فی المطلقه تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها،لعلّ اللّه‏ یحدث بعد ذلک أمرا»(۱۰) «در خانه‏اش
عدّه بسر برد،و زینت‏ خود را بر شوهرش آشکار سازد…» همچنین،«المطلقه تشرّف لزوجها-ما کان له علیهارجعه-و لا یستأذن‏ علیها»برای شوهر
زینت کند و شوهر برای‏ آنچه از این روایات بوضوح حاصل‏ می‏شود،این است که همسر مطلقه درعدّه‏ رجعیه،همانند همسر حقیقی
است.

وارد شدن بر وی نیاز به اذن ندارد و می‏تواند سرزده داخل شود».تمام این روایات می‏رساند که مطلّقه‏ رجعیه-کماکان-بر علقهء
زوجیّت،به‏ طور کامل باقی است.۴-در برخی از روایات،درباره حجّ‏ مطلّقه آمده است:«و لیس لها أن تحجّ‏ حتی تنقضی عدّتها».و در
برخی دیگر آمده:«تحجّ فی عدتها ان طابت نفس‏ زوجها»:نمی‏تواند به سفر حج رود(حجّ‏ غیر واجب)مگر آنکه شوهرش رضایت دهد ۵-همچنین،ضمن
روایاتی در باب ارث‏ زوجین در عدّه رجعیه در صحیحه زراره‏ آمده:«یرثها و ترثه مادام له علیها رجعه»:«تا از عدّه
خارج نشده،با فوت هر یک از آنها،دیگری از وی ارث‏ می‏برد.»

۶-روایاتی نیز دلالت بر این نکته‏ دارند که:زن،در عدّه
رجعیه،محصنه‏ است و اگر مرتکب فحشا شود،حدّ محصنه(رجم)بر او جاری می‏گردد.و همچنین مرد،تا عدّه همسر مطلّقه‏اش به‏ پایان نرسیده،محصن است(اگر
چه همسر دیگری نداشته باشد)و اگر مرتکب زنا شود،رجم می‏گردد.در صحیحه عبدالله بن جعفرآمده: «سألته عن امرأه طلّقت فزنت بعد
ما طلّقت،هل علیها الرجم؟قال علیهم السّلام-: نعم».

که اطلاق در این روایت،با روایات‏ دیگر و اجماع فقها تقیید می‏گردد،به‏ صورتی که زنا،در عدهء رجعیّه انجام شده باشد.۷-روایاتی
که دلالت دارد بر آنکه،اگر زن‏ در عدّهء رجعیه شوهر نمود،همانندآن‏ است که زنا نموده و رجم می‏گردد.چنانچه در صحیحه
یزید کناسی آمده: (سألته عن امرأه تزوّجت فی عدّتها فقال: إن کانت تزوجت فی عده طلاق لزوجها علیها الرجعه،فانّ علیها
الرّجم»آنچه از این روایات بوضوح حاصل‏ می‏شود،این است که همسر مطلقه در عدّه رجعیّه،همانند همسر حقیقی است.
و این جمله«المطلّقه رجعیّه زوجه»را- اصطلاحا-«متصیّده»گویند.یعنی: باز گرفته شده از متون روایات که به‏ دلالت ملازمه استفاده شده است.

مجله دادرسی

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
خانوادهبیشتر >
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن
فرادرس