دستور تخلیه در دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر

مشاهده : 639
دستور تخلیه در دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر خانواده
دستور تخلیه , قانونگذار به موجر اختیار داده است, که در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر ، با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه ملک را بنماید.

دستور تخلیه توسط موجر

دستور تخلیه , دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر ، بخش وسیعی از پرونده های محاکم قضایی کشور را ,
به خود اختصاص داده است و قانونگذار به موجر اختیار داده است,
که در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر ، با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه ملک را بنماید.

قانوگذار ما در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوت ۱۳۷۶ به موجر این اختیار را داده است ,
که شخصا و یا از طریق وکیل دادگستری ، با مراجعه به دادگاه درخواست تخلیه فوری ملک را بنماید,
و در این فرض دادگاه ( در حال حاضر رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف محل قرارگیری ملک می باشد .)

دستور تخلیه

قوانین دستور تخلیه توسط موجر

بدون تشریفات و یا دعوت از طرف مقابل ( مستاجر) اقدام به صدور دستور تخلیه می نماید ,
که این دستور ظرف یک هفته از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا در می آید و مستاجر موظف به تخلیه ملک می گردد .

برای استفاده از این اختیار قانونی وجود شرایطی ضرورت دارد ,
و بایستی توسط موجر ( مالک ملک) و یا وکیل دادگستری خواهان برای دادگاه احراز گردد .

این شرایط در ماده ۲ قانون پیشگفته بیان شده است از جمله اینکه قرارداد اجاره عادی بایستی در دو نسخه تنظیم شده,
و دو نفر به عنوان شاهد ذیل آنرا امضا نموده باشند و نیز برای صدور دستور تخلیه ،
خواهان و یا وکیل او بایستی ابتدا مبلغ ودیعه مندرج در قرارداد اجاره را به حساب دادگستری واریز نمایند.

دستور تخلیه به مستاجر

و صدور دستور تخلیه منوط به اجرای این تکلیف قانونی است,
و موجر در صورتی که مدعی مطالبه وجهی از مستاجر با شد ( از جمله خسارت وارده به ملک و یا اجاره معوقه ),
بایستی با طرح دعوای مطالبه وجه و تامین خواسته وجه مذکور را توقیف نماید .

لذا در صورتی که مالک ملکی هستید که به اجاره واگذار می گردد ،
پیش از اقدام به تنظیم قرارداد اجاره باوکلای پایه یک این مجوعه مشاوره نمایید و نیز در صورتی که مهلت اجاره ملک شما منقضی شده ,
و مستاجر از تخلیه آن استنکاف می ورزد برای استفاده از این اختیار قانونی ( تخلیه فوری ) ,
می توانید روی وکلای خبره این گروه حقوقی حساب کنید .

گروه وکلای یسنا

2017-11-15 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi