جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

اجراییه مطالبه مهریه تحت چه شرایطی صادر می شود؟

اشتراک:
شرایط اجراییه مطالبه مهریه خانواده
شرایط اجراییه مطالبه مهریه , پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه در صورت احراز شرایط زیر توسط سردفتر، امکان صدور اجرائیه فراهماست.

شرایط اجراییه مطالبه مهریه

شرایط اجراییه مطالبه مهریه , مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک
دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند.

منتها در برخی از مواقع علی‌رغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی
از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یک‌سری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه
از زوج وجود دارد.

شرایط اجراییه مطالبه مهریه

در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علی‌رغم طرح دعوای حقوقی علیه
مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه
پیش‌بینی کرده است.

پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه در صورت احراز شرایط زیر توسط سردفتر، امکان صدور اجرائیه فراهم
است.

شرایط اجراییه مطالبه مهریه

الف- مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد.

سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد “رسمی” شناخته می شود. بنابراین ورقه ای که در
شب بله بران به عنوان صداق تنظیم می شود و به امضای طرفین می رسد، قابلیت درخواست صدور اجرائیه
را ندارد ولو اینکه ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد.

همچنین در نکاح موقت ورقه ای را که سردفتر تحت عنوان نکاح منقطع (صیغه نامه) تنظیم می کند، سند رسمی
شناخته نمی شود. در فرض اخیر زوجه می تواند جهت مطالبه مهریه فقط به دادگاه خانواده مراجعه کند.

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس