تاریخ نشر :یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵مشاهده : 165حقوق و جزاRSSاشتراک:

شروط ضمن عقد نکاح شامل چه مواردی می شود؟

شروط ضمن عقد نکاح شامل چه مواردی می شود؟
شروط ضمن عقد نکاح عقد نکاح دو گروه شرط اصلی دارددسته‌ی نخست آن دسته از شروطی است که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.دسته‌ی دوم نیز آن دسته از شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و […]

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد نکاح

عقد نکاح دو گروه شرط اصلی دارد
دسته‌ی نخست آن دسته از شروطی است که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.
دسته‌ی دوم نیز آن دسته از شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و زوج و زوجه به دلایلی آنها را در ضمن عقد نکاح آورده‌اند. (شروط ناظر به امور خارج از عقد نکاح)

دسته‌ی اول شروط

شروطی که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.
شروطی که طرفین در احکام نکاح قرار می‌دهند، ممکن است مربوط به یکی از موارد زیر باشد:
انعقاد نکاح یعنی هنگامی که زوج و زوجه می‌خواهند عقد خود را جاری و ثبت کنند؛
آثار نکاح منظور آثاری است که بعد از انعقاد عقد نکاح بر زوج یا زوجه انجام یا داشتن آن لازم می‌شود؛
انحلال نکاح یعنی هنگام به هم زدن عقد نکاح مثلا به‌وسیله‌ی طلاق؛
مهر.

۱. روابط مربوط به انعقاد نکاح
طبق اصلی در علم حقوق به نام اصل آزادی قراردادها، حق مربوط به انتخاب طرف مقابل در قرارداد و تصمیم گرفتن درباره‌ی پیوستن یا نپیوستن به قرارداد از حقوق اولیه‌ی هر فرد است، اما شرایط انعقاد و درستی عقد باید توسط قانون تعیین شود.

ازدواج کردن و نکاح از جمله حقوق مرتبط به شخصیت انسان‌هاست و غیرقابل اسقاط است. بنابراین اگر کسی در ضمن قراردادی حق ازدواج با زنی را برای مدتی ازخود سلب و ساقط کند و در اثنا با همان زن ازدواج کند، هیچ مرجع قانونی و دادگاهی حق ندارد رابطه و ازدواج آن دو را نفی کند و به رسمیت نشناسد.

۲. شروط مربوط به آثار نکاح
تفاوت اصلی عقد نکاح با سایر عقود در قانون، نقش زوج و زوجه نسبت به تعیین آثار آن است. در دیگر عقود، آثار عقد توسط طرفین آن عقد مشخص می‌شود و تعهدات و الزاماتی که از عقد ناشی می‌شوند و بر عهده‌ی هریک از آنها قرار می‌گیرد، توسط خود آنان پذیرفته شده است، اما در نکاح زوجین باید آثار عقد را چنانکه قوانین مربوط به آن تعیین کرده‌اند، بپذیرند. بنابراین زوجین نمی‌توانند در نکاح شرط کنند که زوج از ریاست خانواده محروم باشد یا زوجه حق نداشته باشد با مشاغل منافی خانوادگی شوهر خود مخالفت کند.

۳. شروط مربوط به انحلال نکاح
گذشته از موارد طلاق توافقی، در ۲ مورد تأثیر شرط ضمن عقد در فسخ و انحلال نکاح را می‌توان مشاهده کرد:
۱. درمورد فسخ عقد نکاح، این امکان به این جهت شکل گرفته است که ضرر و زیان از کسی است که این عقد را نفهمیده و اصطلاحا «جاهل» امضا کرده باشد، جبران شود.

حال اگر در ضمن عقد نکاح، شرط شود که هریک از طرفین یا هردو امکان فسخ نکاح را ندارند (اسقاط خیار فسخ در عقد نکاح شرط شود) یعنی زوج یا زوجه یا هردو شرط کنند که طرف مقابل حق فسخ نکاح ندارد، دیگر حقی برای طرفی که ضرر دیده باقی نمی‌ماند؛ اما اگر کسی که بر او شرط شده از روی جهل و ندانسته به این شرط راضی شده باشد نمی‌توان او را ملزم به پایبندی به شرط کرد. عقد نکاح جزءِ قراردادهای معاملاتی نیست و در این عقد، شخصیت و عواطف انسانی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال نمی‌توان هیچ‌کس را به این دلیل که خودش اراده کرده و خواسته است محکوم کرد تا پایان عمر به اجبار همسر یک فرد دیوانه یا بیمار باشد.

۲٫ به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» در تعیین این اوصاف برای هریک از طرفین در قانون محدودیتی وضع نشده است و اراده و خواست هر یک از زوجین می‌تواند آزادانه آن را مشخص کند.

دسته‌ی دوم شروط

شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و زوج و زوجه به دلایلی آن را در ضمن عقد نکاح آورده‌اند (شروط ناظر به امور خارج از عقد نکاح )
گاهی زوجین لازم می‌دانند که قسمتی از التزامات و تعهدات خود را در برابر یکدیگر درضمن عقد نکاح بیاورند. اینگونه موارد از شرط‌ها مستقیما به انعقاد و آثار و انحلال عقد مربوط نیستند. مثلا چنانکه زوج تعهد دهد که زن دیگری اختیار نکند یا زنِ خود را از شهر معینی خارج نکند یا زن را درطلاق دادن خود، وکیل کند تا زن بتواند بدون نیاز به حضور زوج و از جانب او خود را مطلقه سازد.

شرط وکالت در طلاق
از آنجا که مطابق ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده هروقت بخواهد تقاضای طلاق همسرش را بدهد اما زن فقط در موارد مذکور درمواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی یعنی در مواردی که زوج از پرداخت نفقه امتناع کند و اجبار او به پرداخت نفقه هم ممکن نباشد یا ادامه زندگی مشترک با زوج برای او همراه با عسروحرج و سختی غیرقابل تحمل باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا زوج را مجبور به طلاق کند، راه‌هایی پیش‌بینی شده تا زن نیز بتواند مستقلا برای مطلقه ساختن خود اقدام کند که از جمله این راه‌ها وکالت است.

وکالت ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقدِ خارجِ لازم به سه صورت ممکن است:
اول: در نکاح یا عقدِ خارجِ لازم (منظور از عقد خارجِ لازم، عقد و قرارداد دیگری است که خارج و جدا از عقد نکاح بین زوج و زوجه مثلا در زمینه‌ی فروش کالایی بسته شده، اما در ضمن آن شرطی آورده شده که مرتبط با عقد نکاح است و این شرط معتبر است) برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود، به این معنا که در مدت معینی -و نه مادام العمر و به صورت مطلق که در این صورت شرط معتبر نیست- هرگاه بخواهد، می‌تواند خود را با وکالت از جانب زوج مطلقه سازد.
دوم: در عقد نکاح یا عقدِ خارجِ لازم، برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود به این معنا که در صورت به وقوع پیوستن امری، بتواند خود را مطلقه سازد. در نتیجه هر زمان که زن دانست که آن امر اتفاق افتاده است، می‌تواند به وکالت از طرف زوج خود را مطلقه سازد. برای نمونه هرگاه شرط شود که اگر زوج، زن دیگری گرفت، زن اول می‌تواند خود را طلاق دهد، به محض این‌که زن اول از ازدواج مجدد مرد آگاه شد می‌تواند به موجب این شرط خود را مطلقه سازد.

سوم: در عقد نکاح یا عقدِ خارجِ لازم، برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود به این معنا که که پس از رخداد معینی و اثبات به وقوع پیوستن آن برای دادگاه، او بتواند خود را مطلقه سازد.
این امر را ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد یعنی شرعا و قانونا و عرفا خلاف اهداف و کارکردهای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر شرط کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوءِ قصد کند یا سوءِ رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از تحقق اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی در مورد آن، خود رامطلقه سازد.»

شرایط مندرج در نکاحیه یا سند نکاح
شورای عالی قضایی طی مصوبه ۳۴۸۲۳/۱-۶۱/۷/۱۹- و ۳۱۸۲۳/۱-۶۲/۶/۲۸ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است که: «در دفترچه‌های نکاحیه که در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد، شرایطی به‌عنوان شرایط ضمن عقد یا عقدِ خارجِ لازم درج شود و هنگام نکاح، آن شرایط را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد به عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهد بود.» آن شرایط که در دفترچه‌های نکاحیه‌ی فعلی چاپ شده به شرح زیر است:

شرایط ضمن عقد یا عقدِ خارجِ لازم

 ضمن عقدِ خارجِ لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءِ اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

ضمن عقدِ خارجِ لازم به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه‌ی طلاق کند، به‌شرح زیر است:
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه‌ به صورت متناوب در طول مدت یک سال بدون عذر موجه؛

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ (در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد)

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ِ رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌ قابل تحمل نباشد؛
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج ‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید؛
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانواده و حیثیت زوجه باشد؛

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛

در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود؛
زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

چطور دات کام

اخبار مرتبط :

شروط ضمن عقد برای زنان کدام است؟

رعایت نکردن شروط ضمن عقد

حواست باشد! این « شروط ضمن عقد » است!

شروط ضمن عقد یا مهریه سنگین

شروط ضمن عقد به نفع چه کسی است؟

2017-01-15
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
فیلم پرشین وی
خداحافظی و پایان بازی یکتا ناصر در رحمان ۱۴۰۰خداحافظی و پایان بازی یکتا ناصر در رحمان ۱۴۰۰
هدیه بهاره رهنما که برادر دکترش برای او گرفت!هدیه بهاره رهنما که برادر دکترش برای او گرفت!
نوشته های جالب و فرزندان هنرمندان برای اولین روز مدرسه! | از مهراوه شریفی نیا تا همسر شهاب حسینی!نوشته های جالب و فرزندان هنرمندان برای اولین روز مدرسه! | از مهراوه شریفی نیا تا همسر شهاب حسینی!
بهترین و ماندگار‌ترین سریال‌ های محرمی تلویزیونبهترین و ماندگار‌ترین سریال‌ های محرمی تلویزیون
الناز شاکردوست و مهناز افشار و مسیر مشترکی که در آن قدم گذاشتند!الناز شاکردوست و مهناز افشار و مسیر مشترکی که در آن قدم گذاشتند!
کافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبیکافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبی
کاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروفکاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروف
مگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندنمگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندن
برداشتن آپاندیس شرط اصلی اقامت در یکی از شهرهای کوچک شیلیبرداشتن آپاندیس شرط اصلی اقامت در یکی از شهرهای کوچک شیلی
زنی که با الهام از فیلم ارباب حلقه ها تبدیل به یک شخصیت فانتزی شد!زنی که با الهام از فیلم ارباب حلقه ها تبدیل به یک شخصیت فانتزی شد!
شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۰) از وقتی مهراب قاسمخانی لباس نداشت تا مهناز افشار !!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۰) از وقتی مهراب قاسمخانی لباس نداشت تا مهناز افشار !!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۹) از تمرین سلفی مهناز افشار و لیانا تا انتخاب متفاوت سحر قریشی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۹) از تمرین سلفی مهناز افشار و لیانا تا انتخاب متفاوت سحر قریشی !!!
واکنش های متفاوت چهره های مشهور به حمله تروریستی اهواز | از رامبد جوان تا بهنوش طباطبایی (۱)واکنش های متفاوت چهره های مشهور به حمله تروریستی اهواز | از رامبد جوان تا بهنوش طباطبایی (۱)
اینستاگرام هنرمندان (۹۹) از خمیر بازی مهراب قاسمخانی تا نوشیدنی خفن سحر قریشی !!اینستاگرام هنرمندان (۹۹) از خمیر بازی مهراب قاسمخانی تا نوشیدنی خفن سحر قریشی !!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
احتکار چیست و مجازات آناحتکار چیست و مجازات آن
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدیدتشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟
پارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آنپارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آن
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
مهریه و ممنوع الخروج شدن مرد به خاطر آنمهریه و ممنوع الخروج شدن مرد به خاطر آن
درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقددرخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
اجاره طولانی اماکن تجاری (مغازه) خطری برای مالک (موجر) دارد؟اجاره طولانی اماکن تجاری (مغازه) خطری برای مالک (موجر) دارد؟
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
پیش قسط مهریه چقدر است؟پیش قسط مهریه چقدر است؟
آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟
قوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایلقوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایل
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
آنچه که باید از نشر اکاذیب بدانیدآنچه که باید از نشر اکاذیب بدانید
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدرمواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر
وقف کردن و انواع آنوقف کردن و انواع آن
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شویدبا ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
تهدید کردن و شرایط آنتهدید کردن و شرایط آن
طلاق توافقی چه مشکلاتی دارد؟طلاق توافقی چه مشکلاتی دارد؟
دوربین مدار بسته | جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربستهدوربین مدار بسته | جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربسته
چک برگشتی و رفع سوء اثر آنچک برگشتی و رفع سوء اثر آن
ازدواج با مردان مطلقهازدواج با مردان مطلقه
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
پس از طلاق گرفتن زوجین اگر آنها فرزند مشترکی داشته باشند مسئله حضانت فرزند و ملاقات با فرزند مطرح می شود که در این مطلب توضیحاتی در این باره آورده شده است . با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
ربا چیست و مجازات آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟
ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آن
مجازات انفصال از خدمت چیست؟
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
حمل و نقل کالا و نکات حقوقی آن
عنف و اکراه |معنای عنف و اکراه در قانون
درباره پلمپ اماکن توسط مامورین شهرداری بیشتر بدانید
قتل غیرعمد و مجازات آن
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
ملاقات فرزند بعد از طلاق با چه شرایطی امکان پذیر است؟
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
ربا چیست و مجازات آن
ربا چیست و مجازات آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
پول شویی به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
چک برگشتی و رفع سوء اثر آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
قتل خانوادگی و مصادیق آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
فیلم پرشین ویامیران پرواز