چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟

اشتراک:
شکایت ترک انفاق در دوران عقد خانواده
شکایت ترک انفاق در دوران عقد , در دوران عقد زوجه (زن) می تواند در جواب تمکین، استناد کند که تا زمانی که کل مهریه را دریافت نکرده ام، تمکین نمی کنم که به این حق، حق حبس می گویند.

شکایت ترک انفاق در دوران عقد

شکایت ترک انفاق در دوران عقد , تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱، رویه دادگاه به
دلیل وجود رای وحدت رویه ۶۶۳ دیوان عالی کشور این بود، که اگر زن (زوجه) در دوران عقد و تا قبل
از نزدیکی به دلیل حق حبس تمکین نمی کرد شکایت ترک انفاق از سوی ایشان پذیرفته نمی شود.

اما قانون حمایت خانواده جدید، در تبصره ماده ۵۳ تکلیف را مشخص کرده است. با این توضیح که در
دوران عقد – منظور قبل از شروع زندگی مشترک و انجان عمل زناشویی کامل – زوجه (زن)
می تواند در جواب تمکین، استناد کند که تا زمانی که کل مهریه را دریافت نکرده ام،
تمکین نمی کنم که به این حق، حق حبس می گویند.

شکایت ترک انفاق در دوران عقدشکایت از ندادن نفقه در دوران عقد

این حق حبس مانع استحقاق نفقه به زوجه نخواهد شد. در این خصوص هم امکان مطالبه نفقه معوقه از طریق
دادخواست حقوقی است و هم بر طبق تبصره ماده مذکور حتی اگر زن متوسل به حق حبس شود امکان
شکایت ترک انفاق وجود دارد و ترک انفاق (ندادن نفقه) در این مدت هم جرم می باشد.

نفقه دادن در دوران عقد

سوال اساسی که مطرح می شود اینکه، به چه میزان می بایستی نفقه پرداخت کند تا در صورت شکایت
ترک انفاق از سوی زن، مرد از خود دفاع کند؟ به نظر می رسد در دفاع جرم ترک انفاق مقدار نفقه
موضوعیت نداشته باشد اگر مرد بتواند ثابت کند مقداری از نفقه را پرداخت کرده است

و حتی کمتر از میزان مورد نیاز زوجه، موجب برائت زوج در دعاوی کیفری نفقه (ترک انفاق) خواهد شد.

مجازات قانونی جرم ترک انفاق در صورت اثبات و عدم اعمال تخفیف از سوی دادگاه ۶ ماه الی ۲ سال است.
این جرم از جرایم قابل گذشت بدین معنی که هر مرحله از دادرسی و حتی بعد از صدور حکم و یا اجرا،
با رضایت زوجه پرونده متوقف و مختومه خواهد شد.شکایت ترک انفاق در دوران عقد

گروه وکلای پارسای

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس