مشاهده : 404حقوق و جزاRSS

ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آن

ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آنخانواده
گاهی اوقات در دعواهایی که بین افراد صورت میگیرد ضرب و جرح به وجود می آید که موجب آسیب رسیدن به طرفین دعوا می شود که قانون به بررسی این موضوع پرداخته است .

ضرب و جرح به معنای صدمه زدن به افراد می باشد.ضرب و زدن ممکن است با دست انجام شود یا با وسیله ای مانند ,
چوب یا آهن .اگر در دعوا در اثر ضرب و جرح آسیبی به شخصی وارد شود و باعث آسیب اعضای بدنش شود این ضرب  ,
عمدی به حساب می آید حتی اگر شخص از روی عمد این کار را نکرده باشد . با پرشین وی همراه باشید تا با ,
ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی بیشتر آشنا شوید .

مفهوم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی

شرکت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح . یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای,
افراد به بار می‌آورد. ضرب یعنی زدن که از نظر حقوقدانان به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب,
از هم گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن نمی‌شود.

پس کسی که در یک نزاع شرکت می‌کند و موجب ایجاد کبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف دیگر ,
درگیری می‌شود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است.

ضرب ممکن است با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق بیفتد،
‌اما به هر حال ملاک تشخیص وارد کردن صدمه به بدن، آسیب ظاهری بدون خونریزی است.

ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی

بررسی مسئله ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی

در مقابل، جرح به معنی زخم زدن به دیگری به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد،
مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فرد دیگری می شود. پس قطع عضو،
سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه اینها جزو انواع جرح به حساب می‌روند…

پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزند یا حتی قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عملش ,
منجر به قطع یا جرح عضو شود مرتکب عمل عمدی شده است.

صدمه زدن در دعوا

مثل کسی که به قصد دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. وقتی چنین افرادی,
در محضر دادگاه قرار می‌گیرند اعلام می‌کنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند،
اما قاضی به آنها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته،

اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.

بعضی اوقات نیز اتفاق می‌افتد فردی که دست به جرح عمدی زده نه قصد چنین کاری داشته و نه وسیله‌ای که از آن,
استفاده کرده یا نوع عملش باعث بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری،
ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی که خودش (صدمه زننده),
از این موضوع با خبر بوده است.

اگر قاضی در ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند ,
تقاضای قصاص کند که با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد.

به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست دست راست ,
او به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل.

البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او ,
و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود.

ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی

ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی و مجازات آن

نحوه صحیح قصاص

در مورد قصاص علاوه بر تساوی بین‌محل اعضا باید آنها را از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. برای همین,
در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب,
مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.

در این میان در ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی گاه اتفاق می‌افتد یا شاکی از قصاص صرف نظر می‌کند ,
یا شرط تساوی محقق نمی‌شود که در این صورت ضارب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.

طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق ۴ شرط اتفاق می‌افتد یعنی صدمه وارده موجب نقصان,
یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دائمی فقدان یا نقص,
یکی از حواس یا منافع مصدوم شود،

صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال,
در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند.

حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه اینها,
استفاده کرده باشد به ۳ ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

در مورد قصاص علاوه بر تساوی بین‌محل اعضا باید آنها را از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند.

نزاع دسته‌جمعی

قوانین مربوط به نزاع دسته جمعی

اگر در یک درگیری بیش از ۲ نفر شرکت‌کنند آن وقت آن درگیری به نزاع دسته‌جمعی تبدیل می‌شود که قوانین,
و تبعات حقوقی مخصوص به خودش را دارد. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان ,
در منازعه چه آسیب دیده باشند و چه آسیب‌زده باشند مجازات تعیین کرده آن هم به این علت که در درگیری ,
شرکت کرده‌اند.

در این شرایط در صورتی که منازعه به نقص عضو منتهی شود هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از,
۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شوند و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود هر یک,
به ۳ ماه تا یک‌سال حبس.

البته در درگیری‌های دسته‌جمعی معمولا شرکت‌کنندگان در آن بیان می‌کنند که قصد میانجیگری یا دفاع از خود را داشته‌اند,
که در هر صورت باید بتوانند گفته‌های خود را ثابت کنند، ولی به هر حال تشخیص این موضوع با قاضی است,

و اگر دادگاه تشخیص دهد که فردی در حال دفاع مشروع از خود بوده است از تمامی مجازات‌های ,
مندرج در قانون معاف می‌شود.

درباره ضرب و جرح همسر یا ضرب و شتم همسر بیشتر بدانید

جهت بررسی عمل ضرب و جرح همسر، می بایست اثبات جرم جرح را بررسی نماییم یعنی اینکه آیا جرم جرح ,
اتفاق افتاده است یا خیر. به عنوان مثال اگر در درگیری بین زن و شوهر، دست یکی از طرفین ,
به یک جسم خارجی برخورد کند و در اثر آن کوچک ترین خراشی ایجاد شود،

ضرب و جرح همسر

جرم جرح اتفاق افتاده است. ضرب و جرح همسر می تواند به صورت عمدی یا غیر عمدی رخ دهد.
همان طور که می دانید قصد انجام یک عمل مجرمانه و عمدی بودن آن، تاثیر بسیار زیادی,
در اثبات آن جرم و فعل مجرمانه خواهد گذاشت.

قطعا در صورتی که ضرب و جرح همسر به صورت عمدی اتفاق بیافتد، پرونده مطروحه با پیچیدگی بیشتری ,
رو به رو خواهد شد.

بنابراین در این شرایط، زن یا مردی که آسیب دیده است می تواند بابت ضرب و جرح همسر خود، اقدام به طرح ,
شکایت نماید. در پاسخ به این سوال که ضرب و جرح در چه حدی باید باشد که بتوان شکایت کرد ,

باید گفت که در قانون مجازات اسلامی بابت هر نوع صدمه ای حتی ایجاد خراش در بدن شخصی دیگر،
جرم انگاری شده است و می تواند سبب طرح شکایت کیفری شود. اینکه بابت ضرب و جرح انجام شده دیه,
تعلق بگیرد یا ارش بسته به نوع جراحت دارد و اینکه آیا از جراحت خون تراوش شده است یا خیر.

بنابراین محل جراحت می بایست توسط کارشناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار بگیرد.

حقوقدانان , گروه وکلای مهر

2018-09-09 / گردآوری:
برچسب ها:
فیلم پرشین وی
نچسبیِ داور عصر جدید ؛ مهم‌ترین نقطه ضعف برنامه احسان علیخانینچسبیِ داور عصر جدید ؛ مهم‌ترین نقطه ضعف برنامه احسان علیخانی
صحبت های جالب شهاب حسینی در اکران آشغال های دوست داشتنیصحبت های جالب شهاب حسینی در اکران آشغال های دوست داشتنی
ماجرای حذف یاس در رقص روی شیشهماجرای حذف یاس در رقص روی شیشه
بررسی بهترین فیلم های جشنواره فجر ۹۷ | از سرخپوست تا متری شیش و نیم!بررسی بهترین فیلم های جشنواره فجر ۹۷ | از سرخپوست تا متری شیش و نیم!
تصاویر حضور امیر جدیدی و پریناز ایزدیار در اکران مردمی «هت تریک»تصاویر حضور امیر جدیدی و پریناز ایزدیار در اکران مردمی «هت تریک»
جین سیمور بازیگر سریال پزشک دهکده در کنار خواهرانش در فرش قرمزجین سیمور بازیگر سریال پزشک دهکده در کنار خواهرانش در فرش قرمز
مراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروفمراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروف
پشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرامپشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرام
آموزش کاشت انواع سبزه عید نوروزآموزش کاشت انواع سبزه عید نوروز
زوج معروف میلا کونیس و اشتون کوچر مشغول تماشای بازی بسکتبالزوج معروف میلا کونیس و اشتون کوچر مشغول تماشای بازی بسکتبال
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۴ | از شلوار وصله دار گلزار تا حلقه زیبای سحرتیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۴ | از شلوار وصله دار گلزار تا حلقه زیبای سحر
همه چیز از زندگی خصوصی داوران عصر جدید | سبک زندگی افراد مشهور(۲۹۱)همه چیز از زندگی خصوصی داوران عصر جدید | سبک زندگی افراد مشهور(۲۹۱)
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۲) از حرف های پشت سرِ عزت اللهی تا خوشحالی پرسپولیسی ها!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۲) از حرف های پشت سرِ عزت اللهی تا خوشحالی پرسپولیسی ها!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۳۰) از شکایت ساعد برای سانسور تا محرم اسرار الناز!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۳۰) از شکایت ساعد برای سانسور تا محرم اسرار الناز!!!
چهره های مشهور در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه | از سحر قریشی تا مهتاب کرامتی!چهره های مشهور در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه | از سحر قریشی تا مهتاب کرامتی!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
پارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آنپارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آن
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آنرانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
وقف کردن و انواع آنوقف کردن و انواع آن
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
قرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قراردادقرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قرارداد
احتکار چیست و مجازات آناحتکار چیست و مجازات آن
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
نحله و شرایط تعلق آننحله و شرایط تعلق آن
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
عدم تمکین زن و نتایج آنعدم تمکین زن و نتایج آن
تخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آنتخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آن
سهم الارث | اخذ سهم الارث متوفی توسط وکیلسهم الارث | اخذ سهم الارث متوفی توسط وکیل
شهادت دادن در دادگاهشهادت دادن در دادگاه
تهدید کردن و شرایط آنتهدید کردن و شرایط آن
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدیدتشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدرحضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانیدآنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
چک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آنچک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آن
خسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکردخسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکرد
ازدواج با مردان مطلقهازدواج با مردان مطلقه
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
جرم و عناصر تشکیل دهنده آنجرم و عناصر تشکیل دهنده آن
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
آشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آنآشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آن
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه