فسخ ازدواج چه شرایطی دارد؟

فسخ ازدواج چه شرایطی دارد؟خانواده
فسخ ازدواج در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند […]

فسخ ازدواج

در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.
در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی
زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا
بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای
است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به
محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ
ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.

اصولا باید گفت هر قراردادی که منعقد می شود مدتی برای حیات یا ممات آن دارد که بسته به شرایط
آن می شود آنرا محدود کرد مانند: نکاح دائمه ولکن در نکاح متعه یا منقطعه این مدت نقش مهمی در
حیات یا ممات آن دارد.

در طلاق و فسخ ازدواج ایقاعی بودن هر دو آنها و قطع رابطه زوجیت است.
همانطور که مقنن موارد فسخ نکاح را محصور کرده در موارد ۱۱۲۱ ق م و ۱۱۲۸ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱
و ۱۱۳۲ ق م، البته جالب است که ماده آخر ۱۱۳۲ ق م شرایط فسخ و قطع رابطه ناکحیه را
از دوش طلاق برداشته است.

منظور از فسخ نکاح آنست که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و
چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به
طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از
سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی علیل و معیوب می باشد.
در اینصورت بعد از عقد حق فسخ ازدواج و بر هم زدن آنرا دارد و این در صورتی است
که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده.

نادار شدن به نحوى که شوهرقادر به پرداخت مهریه نباشد، زن در این شرایط مى‏تواند قبل از دخول نکاح را
فسخ کند و اگر دخول انجام گرفته، حق فسخ نکاح را ندارد، بلکله عقد نکاح به قوت خود باقى و
مهریه بر ذمه او است، زن نیز باید به خواسته شوهرتن دهد.

فسخ نکاح از مواردی است که به واسطه آن رابطه زناشویی و نکاحیه منحل می شود.فسخ نکاح موردی غیر از
طلاق است به طوری که رعایت و تشریفات طلاق در فسخ نکاح جاری نمی باشد.

عیوب موجب حق فسخ

عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و
بعضی مشترک است.عیب مشترک، دیوانگی است.
مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی
از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.

همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند،
ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد.
در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا
مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و
به علاوه ‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و
چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس
و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده یإ نشده باشد.

انواع عیوب موجب فسخ نکاح برای مرد

۱- عنن: عنن یک نوع بیماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتیجه از عمل
نزدیکی عاجز می گردد.راههای اثبات عنن: از آنجا که بیماری مزبور از امراض خفیه است و مانند سایر امراض آشکار
نیست لذا شاهد بر این عیب پذیرفته نیست و دعوی عنن به یکی از طرق ذیل اثبات می گردد: اقرار
زوج – شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان – سوگند مدعی در صورتیکه منکر از سوگند نکول
کند یا سوکند را به مدّعی ردّ کند.

اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت
به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود

۲- خصاء۳- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی.
اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد.

۴- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.

عیوب مخصوص زن

۱)قرن۲)جذام۳) برص۴)افضاء۵)زمین گیری۶)نابینایی از دو چشم

فسخ نکاح

– نکته: _اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی
داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود.

_اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ
می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.

_جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

از دیگر موارد فسخ نکاح

۱)یکی از عیوبی که به عنوان علت فسخ نکاح در بعضی از کتب مطرح شده «دو جنسی بودن» است.۲) فریب:
مانند اینکه با همسرى که در ظاهر مسلمان است ازدواج مى‏کند، ولى بعد ثابت مى‏شود که آن زن اهل کتاب
است و نه مسلمان، یا با همسرى نکاح مى‏کند به گمان اینکه آزداه است و بعد ثابت مى‏شود که کنیز
است.۳) نادار شدن به نحوى که شوهرقادر به پرداخت مهریه نباشد، زن در این شرایط مى‏تواند قبل از دخول نکاح
را فسخ کند و اگر دخول انجام گرفته، حق فسخ نکاح را ندارد، بلکله عقد نکاح به قوت خود باقى
و مهریه بر ذمه او است، زن نیز باید به خواسته شوهرتن دهد.

۴) نادار شدن به نحوى که شوهرقادر بر تأمین نفقه نباشد، هرگاه شوهراز دادن نفقه عاجز شد، زن به امید
توانگر بودن او در حد توان انتظار کند و بعد مى‏تواند با توسل به مراجع ذى صلاح شرعى خواستار فسخ
نکاح شود.

۵) هرگاه شوهربراى مدت مدیدى غایب شد و آدرسش مشخص نبود و مالى براى نفقه همسر نگذاشته و کسى را
براى تأمین نفقه همسر توصیه نکرده باشد و کسى دیگر نیز مسئولیت نفقه را بر عهده نگیرد در چنین حالتى
زن مى‏تواند با توسل به مراجع ذى صلاح شرعى، خواستار فسخ نکاح شود.
قاضى او را نخست به صبر توصیه مى‏کند، اگر راضى نشد و تن در نداد، قاضى طلاق نامه را مبنى
بر غیبت شوهر تنگدست بودن همسرش در حضور گواهانى که شوهرو همسر را مى‏شناسند تنظیم مى‏کند، بعد حکم فسخ به
اجرا در مى‏آید، و این فسخ یک طلاق رجعى محسوب مى‏شود، اگر شوهردر ایام عدت پیدا شد و به خانه
برگشت، رجوعش ثابت شده و به زندگى خود ادامه بدهند.

تبیان

2016-01-02 / گردآوری:
فیلم پرشین ویچارخونه
جنجال های دست دادن‌ بازیگران زن با مردان ؛ از امتناع مریلا زارعی تا استقبال ترانه علیدوستی!جنجال های دست دادن‌ بازیگران زن با مردان ؛ از امتناع مریلا زارعی تا استقبال ترانه علیدوستی!
درخشش زنان سینمای ایران پس از انقلاب؛ از نیکی کریمی تا نرگس آبیاردرخشش زنان سینمای ایران پس از انقلاب؛ از نیکی کریمی تا نرگس آبیار
مصاحبه بهاره رهنما با فائزه هاشمی و همه جنجال هایی که این مصاحبه درست کرد!مصاحبه بهاره رهنما با فائزه هاشمی و همه جنجال هایی که این مصاحبه درست کرد!
پر مخاطب ترین سریال‌ های تلویزیون در سال ۹۷ کدام بودند؟پر مخاطب ترین سریال‌ های تلویزیون در سال ۹۷ کدام بودند؟
شب جذاب نسیم ادبی در خندوانه با حضور جناب خان و مهران غفوریانشب جذاب نسیم ادبی در خندوانه با حضور جناب خان و مهران غفوریان
عشق جدید بردپیت بازیگر معروف و زیبای هالیوودیعشق جدید بردپیت بازیگر معروف و زیبای هالیوودی
دانستنی های مفید و خواندنی در مورد لاغری و کاهش وزن با چای سبزدانستنی های مفید و خواندنی در مورد لاغری و کاهش وزن با چای سبز
فواید درمانی مصرف زنجبیل و خواص حیرت انگیز این ماده غذاییفواید درمانی مصرف زنجبیل و خواص حیرت انگیز این ماده غذایی
تصاویر جالب از گوشه و کنار مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹تصاویر جالب از گوشه و کنار مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹
زیباترین زنان جهان از دیدگاه و نظر مردمزیباترین زنان جهان از دیدگاه و نظر مردم
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۱۶ | از تیپ دختر مرحوم جوهرچی تا رژ خوش رنگ هستیتیپ و استایل چهره های ایرانی ۱۶ | از تیپ دختر مرحوم جوهرچی تا رژ خوش رنگ هستی
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۴۲) از تعریف از بیرانوند تا شکرگزاری عابدزاده!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۴۲) از تعریف از بیرانوند تا شکرگزاری عابدزاده!
اینستاگرام هنرمندان (۱۳۹) از روز خوش امیرحسین آرمان تا خستگی شدید مهناز افشار!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۳۹) از روز خوش امیرحسین آرمان تا خستگی شدید مهناز افشار!!!
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۴۱) از پوریا فیاضی و همسرش تا پست بیرانوند پس از بازی با عمان!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۴۱) از پوریا فیاضی و همسرش تا پست بیرانوند پس از بازی با عمان!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۲) از لم دادن الناز حبیبی تا تیپ زمستانی هستی مهدوی!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۲) از لم دادن الناز حبیبی تا تیپ زمستانی هستی مهدوی!!!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
پارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آنپارک اتومبیل در کوچه‌های بن بست و شرایط آن
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟
عدم تمکین زن و نتایج آنعدم تمکین زن و نتایج آن
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
مهریه | چه میزان می توان مهریه تعیین کرد؟مهریه | چه میزان می توان مهریه تعیین کرد؟
وقف کردن و انواع آنوقف کردن و انواع آن
قرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قراردادقرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قرارداد
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدرحضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
جرم و عناصر تشکیل دهنده آنجرم و عناصر تشکیل دهنده آن
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانیدآنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
خسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکردخسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکرد
نکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آننکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آن
جعل اسناد و مجازات آنجعل اسناد و مجازات آن
چک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آنچک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آن
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
پایانکار و نحوه اخذ آنپایانکار و نحوه اخذ آن
آشنایی با مزایای طلاق توافقی برای زوجینآشنایی با مزایای طلاق توافقی برای زوجین
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آنقرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداریدانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
نحله و شرایط تعلق آننحله و شرایط تعلق آن
مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدرمواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر
تهدید کردن و شرایط آنتهدید کردن و شرایط آن
تخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آنتخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آن
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
دعوای متقابل به چه معناست؟دعوای متقابل به چه معناست؟
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها