قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای چه فرقی دارند؟

مشاهده : 543
قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای چه فرقی دارند؟ خانواده
قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای […]

قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور
به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است
پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.
این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه
التزام، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت گیری به عمل آمده به قضات تکلیف کرده است که تنها حق
دارند در مورد این دسته از مجرمیان قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر کنند.
نکته دیگر اینکه رسیدگی این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و حوزه قضایی تعیین شده برای این مراجع
تخصصی، حوزه قضایی استان است یعنی این مراجع تنها در مقر یک استان تشکیل می شوند.

بنابراین اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مرکز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود.
برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مرکز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای تدوین کرده است که طبق
آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

آغاز دعوا

شخصی به نام آقای علی…
کارتن های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند
روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری کرده است.
طی تحقیقات مشخص می شود، متهم حدود ۲ سال ساکن این محل بوده و طی این مدت مبادرت به نگهداری
تجهیزات ماهواره ای می کند.

ماموران نیروی انتظامی در ادامه متوجه همکاری وی با یک ویدئوکلوپ می شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می کنند که افرادی
به اسامی مهدی و علیرضا آن مکان را اداره می کنند.
ماموران اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می کنند که این امر منجر به کشف ۳۴ دستگاه
رسیور می شود.
در بازجویی های به عمل آمده در کلانتری، مهدی…
اقرار می کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است.

اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مرکز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود.
برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مرکز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای تدوین کرده است که طبق
آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

وی همچنین اظهار می کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نیز ماهواره ها را از علی
دریافت می کند.
وی در خصوص نوع ارتباط با علی اعلام می :ند که متهم، واردکننده این تجهیزات ماهواره ای بوده است.
علیرضا نیز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهیزات ماهواره ای را می پذیرد و علیرضا نیز علی را واردکننده تجهیزات
ماهواره ای معرفی می کند.
علی اتهام وارد کردن تجهیزات ماهواره ای به کشور را رد و اظهار می کند که این تجهیزات ماهواره ای
را از شخصی به نام اصغر می گیرد.
اما پس از معرفی نشدن اصغر از سوی علی، وی اقرار می کند که تجهیزات ماهواره ای را از مرز
کردستان وارد می کرده است.

پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه ای از دادسرا ارسال می شود.
طبق نظر بازپرس دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی…
و علیرضا…
با قرار وثیقه آزاد می شوند.
در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می شود.
در خصوص اتهام آقای علی…
نیز با صدور قرار کیفرخواست، پرونده مذکور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می شود.
در خصوص اتهام آقای علی…
پرونده با صدور قرار وثیقه به این دادگاه ارسال و متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می شود.
وی در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده شده اظهار می دارد که دارای یک فرزند ۳ ساله
است و درخواست تخفیف از دادگاه می کند.

رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می کند: «در خصوص اتهام آقای
علی…
فرزند ابوالفضل، ۳۵ ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون
به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت
فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده ۲ از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق شده محکوم می کند.
رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.»

تحلیل رای

شخصی که مرتکب جرم
قاچاق شده است، در واقع یک جرم حکومتی انجام داده است.
در کشور ما که یک کشور مذهبی محسوب می شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می شود.
جرایم شرعی مثل حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته اند.
اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند که به اقتضای جوامع جدید امروز تاسیس شده اند.
یکی از این جرایم نو، قاچاق است.در قرون اخیر با توجه به اینکه این امر مشکلاتی را برای اقتصاد کشورها
ایجاد کرده است، به عنوان یک جرم حکومتی مطرح شده است.

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم،
ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است».
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است صرف اقرار نمی تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده باشد
و به عبارت حقوقی اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقه روشی است برای کشف واقعیت، به این ترتیب اقرار به همراه
شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می دهد، می تواند اثبات کننده ارتکاب جرم
توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در
دستان وی صورت گرفته است.

کشف این تجهیزات ماهواره ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره ای
است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره ای و سبکتر از آن است.
با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچ گونه دلیل یا قرینه ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود
تجهیزات ماهواره ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد.
به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می رسد که دلیل محکمی بر ارتکاب جرم قاچاق
تجهیزات ماهواره ای وجود ندارد و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره ای ممنوعیت ندارد
و بهتر می بود که دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره ای مبادرت به صدور رای
می کرد.

به علاوه بهتر می بود که قاضی محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره های قاچاق شده توسط
متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می کرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در
رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق شده بیش از
ده میلیون ریال است.
همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره ای جرمی است که
قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته
است.

تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ (ماده ۱)، قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
مصوب سال ۱۳۷۳ (ماده ۸) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴
(بند ب ماده ۲) باعث شده است تا دادگاه ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی
متعارض و متفاوتی صادر کنند.

باشگاه خبرنگاران

2016-12-03 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi