مشاهده : 449 حقوق و جزا RSS

آیا می دانید مادر قاتل فرزند چه مجازاتی دارد؟

آیا می دانید مادر قاتل فرزند چه مجازاتی دارد؟ خانواده
موضوعی که در دادگاه ها بسیار به آن پرداخته می شود قتل است و در این مطلب به بررسی قتل فرزند توسط مادر می پردازیم . در ادامه با ما همراه باشید.

یکی از مواردی که قانون اساسی به آن پرداخته است موضوع قتل می باشد .در بین قتل ها قتل فرزند توسط پدر یا مادر هم مطرح شده است . مجازاتی که برای این نوع قتل در نظر گرفته شده است به این صورت می باشد . مجازات مادر قاتل فرزند قصاص در نظر گرفته شده است در حالیکه برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده قصاص در نظر گرفته نشده و فقط باید دیه پرداخت کند . برای آشنایی بیشتر با این موضوع با پرشین وی همراه باشید.

نحوه مجازات مادر قاتل فرزند طبق قانون

در قانون مجازات اسلامی، برای مادر قاتل فرزند مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل ,
مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست.

اما در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی,
در این خصوص آورده است:

« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و …
به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد,

مجازات پدر قاتل فرزند

و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد ,
فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.

مادر قاتل فرزند

قتل فرزند طبق قانون

بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد,
در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش,
مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد یود»

قتل فرزند توسط مادر در ایران

موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلا به ان اشاره می کنیم:
الف) حالتی است که مادر تحت تاثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود,
و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توان از ملاک ماده ۵۳ ق.م.ا به دست آورد:

« اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است ,
مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»

حکم مادر قاتل فرزند

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب الاراده شدن جزء عوامل سالب مسؤولیت کیفری می باشد ,
و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شدهاست خصوصیتی ندارد,
بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم، خواب ، مصرف مواد مخدر و ..

پس زنی که تحت تاثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلا مسؤولیت وی تخفیف یابد .
این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته می دانند,
نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد ,

وگرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند,
بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند ,
پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ماشی از زایمان تفاوت دارد.

این مورد پشتوانه ی محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند,
نه اینکه شخصی خودش تحت تاثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد.

قتل نوزاد توسط مادر

ب) حالت دوم مورد ی است که زنی مرتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود.
ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که در ماده ۵۵ ق.م.ا پیش بینی شده است :

مادر قاتل فرزند

مجازات قتل فرزند

« هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود,
یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر ینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده ,
و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد»

این ادعا هم صحیح نیست زیرا اضطرار به حالتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید ,
اما در معرض تضییع آبرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اضطرار دانست ,
مضافا بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد.

قانون کیفری درباره مادر قاتل فرزند

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند ,
که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد ,
و مادر دراین دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسؤولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است,
که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد.

بیشتر بدانید چرا پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‎شود؟ 

دلیل دیگر در عدم قصاص پدر به قتل فرزند، ماهیت حکم قصاص است. جنبه حق‎الناس قصاص، همان جبران خسارت است ,
که ولی دم آنرا مطالبه می‎کند.

بنابراین اجراء حکم قصاص نسبت به پدر، نه تنها جبران خسارت نیست بلکه وارد کردن ,
خسارت شدیدتر بر یک خانواده است.

با این بیان فلسفه قصاص در این مورد مصداق ندارد به هر حال اگر چارچوب حکم قصاص بر اساس مصالح است،
آن مصالح در مورد پدر جریان ندارد.

ره جویان عدالت , اندیشه قم

2018-10-18 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی