جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مجازات تهدید به قتل

اشتراک:
خانواده
تهدید به قتل محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می شود، اظهارکرد: در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد […]

تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می شود، اظهارکرد:
در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است.

وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت:
مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل
یا عمل نامشروع می کند که این امر خود جرم محسوب می شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد
مبنای تهدید را ترساندن فرد می داند تا آن را وادار به اقدامی که خود می خواهد کند، به طور
مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می دزدم یا
تو را به قتل می رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد
دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی
یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه
تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه
یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات، قانون مجازات اسلامی افزود: طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی،
هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت
به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا
ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو
سال محکوم خواهد شد.

طاهری جبلی بیان کرد: تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به
خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است.
در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش
مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

این حقوقدان با اشاره به افشای اسرار، اظهارکرد: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای از اهمیت
برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.وی با بیان اینکه
قانون گذار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی
نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی
قرار می گیرد.
در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی
مطالبه کرده باشد یا خیر.

طاهری جبلی عنوان کرد: حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود
که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید
نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است(dot) طبق ماده
۳۱ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع
است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، اظهارکرد: طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی
که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی
که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای
شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه الضمانه
متناسب برای این امر بدهد.
هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او
را صادر کند.
مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود.
اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو
لت ضبط می شود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طاهری جبلی افزود: طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد
را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز
تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا
بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

این حقوقدان اظهارکرد: طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا
افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار
خواهد شد.طاهری جبلی با اشاره به اینکه در هر جرم مشهودی فرد می تواند به ضابطان دادگستری( پلیس) و در
غیر از آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند، اظهارکرد: تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه
فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن
تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می شود
در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می شود چه
میزان امکان دفع خطر را دارد.

حمایت آنلاین

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس