آشنایی با انواع مجازات جایگزین حبس

اشتراک:
آشنایی با انواع مجازات جایگزین حبس خانواده
مجازات جایگزین حبس , مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوقی اجتماعی است .

مجازات جایگزین حبس

مجازات جایگزین حبس , مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی،
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوقی اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم,
و کیفیت ارتکاب آن ،آثار ناشی از جرم ،سن،مهارت،وضعیت،شخصیت
،و سابقه مجرم،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ،تعیین و اجراء میشود.

مجازات جایگزین حبس مجازات هایی به جای حبس

تبصره : دادگاه در ضمن حکم ،به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند.
دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حبس حکم دهد.

انواع مجازات جایگزین حبس

حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را,
برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین،
مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛

بدین‌گونه که منافع آن – برای همیشه یا مدّتی معین – در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.

حبس بر دو گونه است:

حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا.
بر هر یک احکامی مترتّب است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.

گروه وکلای ایران

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن