تاریخ نشر :چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵مشاهده : 135حقوق و جزاRSSاشتراک:

مجازات صدور گواهی پزشکی غیرواقعی

مجازات صدور گواهی پزشکی غیرواقعی
صدور گواهی پزشکی غیرواقعی فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه ها و روش های زیادی برای این غیبت وجود دارد.مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می دهند.اما همین حقه که به نظر […]

صدور گواهی پزشکی غیرواقعی

فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه ها و روش های زیادی برای
این غیبت وجود دارد.مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار
یا تحصیل خود ارایه می دهند.
اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می رسد یک جرم تمام و کمال است که می تواند دردسرهای
بسیاری همراه داشته باشد.

رایج ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها
مورد در این زمینه محسوب نمی شود.
این گواهی ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم
به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در موسسات، گواهی
مبتلا نبودن به بیماری های مسری برای ازدواج و …
نمونه های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می گیرند.

نکته ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط
پزشک تحریف می شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف
واقع ارتکاب پیدا کرده است.
این نوع گواهی ها برای استخدام یا بهره برداری های دیگر صادر می شود و ممکن است ضرری که وارد
می کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می شود.

صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است

جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است.
برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد
و سپس آن را به صورت نوشته درمی آورد و تأیید می کند.
احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود
خواهد داشت.

جاعل کیست؟

مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی
باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است.
وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی
برخلاف واقعیت می کنند.
صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش بینی شده و مجازات شدیدتری را برای
آنان در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در
ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد.
به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد.وقتی
مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات
او شدیدتر خواهد شد.
بر اساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱: «هر نظامی
که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به ناحق
فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه
این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال
موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای
مرحله دوم محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال
به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال نیز محکوم می شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده ۵۳۸
قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است:
«هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم
به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا
شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که قطعاً
باعث ورود خسارت به دولت و بیت المال می شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

«هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم
به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا
شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»

شرایط وقوع جرم

برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا
زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب
این جرم نام می برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال
۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد.
البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی گیرد.

بر اساس ماده ۵۳۹ برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص
در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود.
از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد.
یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه ای که او را به عنوان
پزشک معرفی کند، گرفته باشد.
بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی شوند
نمی توانیم آنها را مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بدانیم.

واقعی نبودن گواهی

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است.
بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی
را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست وپا کند،
گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می گیرد و به محکمه می فرستد.گواهی که بر خلاف واقع
صادر می شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت
داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد.

سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد
و از روی عمد چنین کاری انجام دهد.
به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم
به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند.
شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی می
گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه
یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در
ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است.
بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

ایسنا

2016-12-07
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
مطالب مرتبط:
رایانمهر
ستاره های معروف در اکران فیلم سینمایی کاتیوشا | از لیلا اوتادی تا محسن افشانی و همسرش و فرزاد حسنیستاره های معروف در اکران فیلم سینمایی کاتیوشا | از لیلا اوتادی تا محسن افشانی و همسرش و فرزاد حسنی
حمید گودرزی در پنج ستاره جانشین اشکان خطیبی شد!حمید گودرزی در پنج ستاره جانشین اشکان خطیبی شد!
هنرمندان مشهور در مراسم رونمایی آلبوم ایران من همایون شجریان | از سحر دولتشاهی تا مهدی پاکدل!هنرمندان مشهور در مراسم رونمایی آلبوم ایران من همایون شجریان | از سحر دولتشاهی تا مهدی پاکدل!
حاشیه های هجدهمین جشن حافظ | از شوخی مهدی سلطانی با پسر و عروس هایش تا حرف هایی که مدیری نگفت!حاشیه های هجدهمین جشن حافظ | از شوخی مهدی سلطانی با پسر و عروس هایش تا حرف هایی که مدیری نگفت!
وقتی دوستان ریحانه پارسا به انتخاب او برای نقش لیلای پدر واکنش بد نشان دادندوقتی دوستان ریحانه پارسا به انتخاب او برای نقش لیلای پدر واکنش بد نشان دادند
استایل جنیفر لوپز و نامزدش الکس رودریگز برای صرف صبحانهاستایل جنیفر لوپز و نامزدش الکس رودریگز برای صرف صبحانه
ترفندهای پیشنهادی برای آب کردن چربی دور شکم در ۱۴ روزترفندهای پیشنهادی برای آب کردن چربی دور شکم در ۱۴ روز
عجیب ترین خودنمایی زنانه که تاکنون در عمر خود شنیده اید!عجیب ترین خودنمایی زنانه که تاکنون در عمر خود شنیده اید!
ترفندهایی برای خواب خوب از زبان پزشک خواب اپرا وینفری!ترفندهایی برای خواب خوب از زبان پزشک خواب اپرا وینفری!
حضور مگان مارکل در یک عروسی درست در روز تولد ۳۷سالگی اش!حضور مگان مارکل در یک عروسی درست در روز تولد ۳۷سالگی اش!
عزت الله انتظامی ، از علت درگذشت عزت الله انتظامی تا خانواده و فرزندان عزت الله انتظامیعزت الله انتظامی ، از علت درگذشت عزت الله انتظامی تا خانواده و فرزندان عزت الله انتظامی
استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!
تصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانهتصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانه
اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
فروختن مال وقفی چه شرایطی دارد؟فروختن مال وقفی چه شرایطی دارد؟
وقف کردن به این معناست که مثلا مالی را ببخشیم که امکان خرید و فروش و بخشش در آن وجود دارد . مثلا زمینی را وقف کنیم برای ساخت مدرسه یا بیمارستان .حال برای اینکه بدانید فروش مال وقفی چه شرایطی دارد در ادامه با ما همراه باشید.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
دارایی مرد و تملک نصفی از آن پس از طلاق
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
صلح نامه به چه معناست و انواع آن کدامند؟
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
مالک شدن و راه های آن
انواع عفو کدامند و چه جرایمی شامل عفو نمی شوند؟
چگونه وکالت در طلاق بگیریم؟
توهین به افراد در شبکه های اجتماعی
اقرار کردن به چه معناست و چه شرایطی دارد؟
احتکار چیست و مجازات آن
در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟
طلاق از طرف مرد و مزایای آن
شهادت دادن در دادگاه
قوانین مربوط به کارفرما و کارگر متخلف
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
فروختن مال وقفی چه شرایطی دارد؟
فروختن مال وقفی چه شرایطی دارد؟
دارایی مرد و تملک نصفی از آن پس از طلاق
دارایی مرد و تملک نصفی از آن پس از طلاق
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
صلح نامه به چه معناست و انواع آن کدامند؟
صلح نامه به چه معناست و انواع آن کدامند؟
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
مالک شدن و راه های آن
مالک شدن و راه های آن
انواع عفو کدامند و چه جرایمی شامل عفو نمی شوند؟
انواع عفو کدامند و چه جرایمی شامل عفو نمی شوند؟
رایانمهرامیران پرواز