مشاهده : 188حقوق و جزاRSS

مجازات صدور گواهی پزشکی غیرواقعی

مجازات صدور گواهی پزشکی غیرواقعیخانواده
صدور گواهی پزشکی غیرواقعی فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه ها و روش های زیادی برای این غیبت وجود دارد.مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می دهند.اما همین حقه که به نظر […]

صدور گواهی پزشکی غیرواقعی

فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه ها و روش های زیادی برای
این غیبت وجود دارد.مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار
یا تحصیل خود ارایه می دهند.
اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می رسد یک جرم تمام و کمال است که می تواند دردسرهای
بسیاری همراه داشته باشد.

رایج ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها
مورد در این زمینه محسوب نمی شود.
این گواهی ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم
به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در موسسات، گواهی
مبتلا نبودن به بیماری های مسری برای ازدواج و …
نمونه های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می گیرند.

نکته ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط
پزشک تحریف می شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف
واقع ارتکاب پیدا کرده است.
این نوع گواهی ها برای استخدام یا بهره برداری های دیگر صادر می شود و ممکن است ضرری که وارد
می کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می شود.

صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است

جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است.
برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد
و سپس آن را به صورت نوشته درمی آورد و تأیید می کند.
احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود
خواهد داشت.

جاعل کیست؟

مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی
باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است.
وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی
برخلاف واقعیت می کنند.
صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش بینی شده و مجازات شدیدتری را برای
آنان در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در
ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد.
به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد.وقتی
مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات
او شدیدتر خواهد شد.
بر اساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱: «هر نظامی
که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به ناحق
فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه
این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال
موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای
مرحله دوم محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال
به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال نیز محکوم می شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده ۵۳۸
قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است:
«هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم
به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا
شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که قطعاً
باعث ورود خسارت به دولت و بیت المال می شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

«هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم
به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا
شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»

شرایط وقوع جرم

برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا
زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب
این جرم نام می برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال
۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد.
البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی گیرد.

بر اساس ماده ۵۳۹ برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص
در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود.
از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد.
یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه ای که او را به عنوان
پزشک معرفی کند، گرفته باشد.
بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی شوند
نمی توانیم آنها را مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بدانیم.

واقعی نبودن گواهی

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است.
بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی
را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست وپا کند،
گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می گیرد و به محکمه می فرستد.گواهی که بر خلاف واقع
صادر می شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت
داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد.

سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد
و از روی عمد چنین کاری انجام دهد.
به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم
به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند.
شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی می
گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه
یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در
ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است.
بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

ایسنا

2016-12-07 / گردآوری:
ماجرای درگذشت همسر زیبا بروفه از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازهماجرای درگذشت همسر زیبا بروفه از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازه
چهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکشچهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکش
چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟
انتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدریانتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدری
تیپ عجیب و غریب بهنوش بختیاری در اکران فیلم پاسیوتیپ عجیب و غریب بهنوش بختیاری در اکران فیلم پاسیو
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
دهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ سالهدهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ ساله
راز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداریراز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداری
جشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اشجشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اش
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
فیلم پرشین ویامیران پرواز