سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل کردن وی

اشتراک:
مخالفت پدر با ازدواج خانواده
مخالفت پدر با ازدواج , هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید .

مخالفت پدر با ازدواج

مخالفت پدر با ازدواج , دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد
که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است.
می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی مورد با ازدواج دختر مخالفت کند،

دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا اینجاست که پدر، این دختر را بارها
به مرگ تهدید کرده و چندین بار به گونه‌ای شدید او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که به
محض اینکه پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود،مخالفت پدر با ازدواج

توسط پدر کشته یا معلول شود. بنابراین، از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. بویژه اینکه بارها پدر به
دختر گفته است خونت را می ریزم و اگر زندانی یا دیه ای داشته باشد تقبل می کنم.
چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد؟

مخالفت پدر با ازدواج

پاسخ:

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد
پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این
صورت دختر می‌تواند با  معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید

و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج
مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد، لکن مرتکب آن قابل مجازات
خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.»مخالفت پدر با ازدواج

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس
تالارکده