مدت اعتبار حکم طلاق چقدر است؟

مشاهده : 937
مدت اعتبار حکم طلاق چقدر است؟ خانواده
اعتبار حکم طلاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق راشش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اعلام کردند که براین اساس هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و در صورتی که زوج ظرف […]

اعتبار حکم طلاق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق راشش ماه
از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اعلام کردند که براین اساس هر گاه حکم طلاق از
سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ
ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه و ثبت آن در دفترخانه
حاضرشود.
در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع از اجرای صیغه ، صیغه
طلاق
جاری و ثبت می شود و مراتب به زوجین ابلاغ می‌گردد.
در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

در تبصره ماده نیز تصویب شد که دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در
اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

در ماده دیگری نیز نمایندگان تصویب کردند که حکم طلاق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به
اقتضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مجلس شورای اسلامی هم چنین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق را
سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای مصوب کرد که چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت
تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در
دفترخانه حاضر نشود، یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

در تبصره این ماده نیز تصویب شد که هر گاه گواهی امکان عدم سازش صادر شده براساس توافق زوجین به
حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، کان لم
یکن تلقی می‌گردد.

براساس مصوبه مجلس هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج وطلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش
را تسلیم کند و در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند
که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند و در صورت عدم حضور زوجه و عدم
اعلام عذر از سوی وی در مدت مذکور صیغه طلاق جاری وثبت می‌شود و در صورت اعلام عذر یک نوبت
دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.
درموارد غیبت زوجه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به وسیله دفترخانه به وی اطلاع داده می‌شود.

در تبصره ماده نیز تصویب شد که فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده
قبل نباید از یک هفته کمتر باشد و در مواردی که زوج یا زوجه مجهول الامکان باشند، دعوت از شخص
مجهول الامکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار به هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

همچنین هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه
طلاق و ثبت آن نمی‌باشد، مشروط بر آنکه زوجه بنابر اعلام دادگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند
رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.

نمایندگان تصویب کردند که اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور
سردفتر انجام گیرد و در طلاق رجعی صیغه طلاق نیز مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می‌شود، ولی
ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده است،
مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد.

براین اساس در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طلاق
ثبت می‌شود.

صورت جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد و در صورت درخواست
زوجه گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می‌شود.

در ماده ۴۲ نیز قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه
صادر کننده رای نخستین گواهی و هم زمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارایه شود.

ایسنا

2016-08-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi