جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

اشتراک:
معنای تمکین خانواده
معنای تمکین , تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است اما در حقوق به معنای انجام وظایف است, که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد تمکین دو نوع است :تمکین عام و تمکین خاص.

معنای تمکین در قانون اساسی

معنای تمکین , تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است اما در حقوق به معنای انجام وظایف است,
که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد تمکین دو نوع است :تمکین عام و تمکین خاص.

تمکین عام به معنای حسن معاشرت و تمکین خاص به معنای انجام وظایف زن در برابر شوهر ناشی از رابطه زوجیت می باشد.
بر خلاف حقوق خانواده در اروپا که زن میتواند از تمکین نسبت به مرد خودداری نماید,
و در صورت برقراری رابطه بدون رضایت زن یا از طریق اعمال فشار یا زور توسط مرد برای زن مجازات در نظر گرفته شده است .

در حقوق ایران زن موظف است در هر زمان که مرد خواست نسبت به شوهر خویش تمکین نماید,
مگر اینکه یک توجیه شرعی وجود داشته باشد وظیفه پرداخت نفقه زن از سوی شوهر منوط به تمکین از سوی زن می باشد ,
و در صورتی که زن از تمکین خودداری نماید مستحق نفقه نمی‌باشد .

آشنایی با معنای تمکین

ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، ازدواج مجدد برای شوهر نیز ممکن خواهد بود و مرد می‌تواند ,
با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

معنای تمکینمعنای تمکین و انواع آن

بنابراین علارغم ساده بودن اصطلاح تمکین نزد عموم مردم این اصطلاح دارای آثار مهمی میباشد.
ناگفته نماند در مواردی زن میتواند از تمکین خودداری نماید,
که این عدم تمکین موجبات عدم استحقاق نفقه را به وجود نمی آورد و همچنین حق ازدواج مجدد برای مرد فراهم نمی شود.
از جمله این موارد می‌توان به وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زن اشاره کرد,
یا اینکه زن قبل از نزدیکی از حق حبس خویش در مورد دریافت مهریه استفاده نماید و این عدم تمکین به شکل قانونی ممکن می باشد.

در غیر این موارد مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به تمکین زوجه را نماید ,
دادگاه با احراز نشوز زن اقدام به صدور حکم به الزام به تمکین زوجه نماید,
با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه دعوای تمکین علیرغم ظاهر ساده آن برای هریک از زوجین دارای آثار و تبعات متفاوتی می باشد,
که بعضا این آثار و تبعات بسیار سنگین می‌باشد.

گروه وکلای یسنا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس