جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مهرالمثل و مهرالمتعه چه تفاوت هایی دارند؟

اشتراک:
مهرالمثل خانواده
مهرالمثل مهریه ای است که بعد از عقد و زفاف و با توجه به شرایط زن تعیین می شود. گاهی زوجین در زمان عقد برای مهریه به توافق نمی رسند که بعدا می توان مهری به عنوان مهر المثل برای زن تعیین کرد .

مواردی که در تعیین مهرالمثل زن تعیین می شوند عبارتند از باکره بودن یا نبودن , تحصیلات زن , شرایط خانوادگی زن و… .
و باید دانست که مهرالمثل بعد از نردیکی تعیین می شود و به زن تعلق می گیرد و اگر قبل از نزدیکی طلاق ,
صورت پذیرد مهرالمثلی به زن تعلق نمی گیرد .در این حالت مهرالمتعه به زن تعلق می گیرد.

مهرالمثل

مهم ترین نکاتی که باید در مورد تفاوت مهرالمثل با مهر المتعه بدانیم عبارت هستند از:

۱- تعیین مهریه جزو عقد ازدواج است اما شاید بیشتر افراد جامعه از این امر مطلع نباشند که عقد ازدواج دائم بدون مهریه نیز,
صحیح است برعکس عقد منقطع که تعیین مهر در آن، جزء لاینفک عقد است و بدون مهر عقد باطل خواهد بود.

۲- در مقابل در عقد دائم ذکر نکردن مهر خدشه ای به صحت عقد وارد نمی کند. ممکن است طرفین عقد ازدواج,
با هم توافق کنند که بعدا مهریه را مشخص کنند منتهی ممکن است یک سری شرایط پیش بیاید,
که بسته به آن میزان تعیین مهر متفاوت خواهد بود.

مهرالمثل شرایط نعلق مهرالمثل به زن

۳- اگر زن و شوهر توافق کنند که مهریه را بعدا تعیین کنند و اتفاقا قبل از تعیین مهر دخول رخ دهد در اینجا ,
مهرالمثل برای زن تعیین می شود.

۴- حالت بعد هنگامی است که مهر هنوز تعیین نشده و مرد بعد از نزدیکی با زن او را طلاق می دهد.
در این حالت نیز مهرالمثل تعیین خواهد شد. تعیین مهر المثل با دادگاه است که برای تعیین آن،
حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او مانند اینکه تحصیلات او چقدر است ,

و میزان مهریه بستگان زن مانند دخترخاله ها و دخترعمه ها مورد توجه قرار می گیرد. معمولا با چنین قرینه هایی,
می توان مهرالمثل را که بسته به شرایط و عرف است تعیین کرد.

۵- در حالت دیگر ممکن است قبل از تعیین مهر توسط زوجین و قبل از دخول و نزدیکی یکی از زوجین بمیرد ,
که در این حال هیچگونه مهری به زن تعلق نخواهد گرفت و آخرین حالت نیز وقتی است که هنوز مهر تعیین نشده ,
و قبل از دخول مرد زن را طلاق می دهد. در این حالت مهرالمتعه به زن تعلق خواهد گرفت.

نحوه تعیین مهرالمتعه

۶- در تعیین مهرالمتعه برعکس مهرالمثل، این حال مرد است که از حیث غنا و فقر مورد توجه قرار می گیرد.
در مهرالمثل این وضعیت زن و بستگان و شان و شخصیت او بود که برای تعیین مهرالمثل ملاک بود ,
اما در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد در نظر گرفته می شود و با توجه به دارا بودن یا نبودن اوست ,
که میزان مهریه معلوم می شود.

۷- در هر دو مورد تعیین مهرالمتعه و مهرالمثل نمی توان فرمول خاصی استفاده کرد و به عدد خاصی رسید.
این وضعیت و شرایط است که توسط دادگاه سنجیده می شود و بعد مهرالمثل یا مهرالمتعه تعیین می شود.

درباره مهرالمثل و مهرالمتعه بیشتر بدانید

مهر المثل

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده،
ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت ,
خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد ,

که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن,
از لحاظ سن، زیبایی تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان,
برای زن تعیین می گردد.

مواردی که مهر المثل تعیین می گردد.

مهر المسمی تعیین نشده و نزدیکی واقع شده باشد؛
در عقد نکاح شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیکی مهرالمثل ثابت می‌شود؛
در مواردی که مهر المسمی به جهتی از جهات باطل باشد، پس از نزدیکی طبق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی،
زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

مهرالمثل آشنایی با معنای مهرالمتعه

موردی که مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد.

شرایط تعلق مهر المتعه به زن

هرگاه در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق,
مهر المتعه است (ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی). در مهر المتعه، وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر ,
جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد ,

ولی در تعیین مقدار مهرالمتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود.در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده,
یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند,
و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.

شرایط مهر المتعه:

۱در عقد ازدواج مهرى ذکر نشده باشد و بعداً نیز زوجین آن را تعیین نکرده باشند

۲٫زناشویى(نزدیکی) واقع نشده باشد

۳٫زن و مرد با طلاق از هم جدا شده باشند، نه با فوت یا بذل مدت یا فسخ نکاح

باشگاه خبرنگاران , گروه وکلای دادشید

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس