مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر

مشاهده : 1461
مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر خانواده
مواد مخدر مواد اعتیادآوری هستند که خرید و فروش آنها ممنوع است به همین دلیل حمل این مواد و با فروش آنها به هر نحوی جرم محسوب می شود و مجازات دارد .

بالاترین مجازاتی که برای حمل مواد مخدر توسط قانون در نظر گرفته شده است اعدام است و مجازات های دیگر,
شامل حبس , شلاق و جزای نقدی می باشد .باید بدانید که حمل مواد مخدر صنعتی نیز جرم می باشد, و مجازات دارد .
باید بدانید که مشارکت در حمل مواد حتی اگر مواد برای نفر دوم هم نباشد جرم است و همان مجازات هایی برای ,
شخص در نظر گرفته می شود که قانون برای فرد اصلی در نظر گرفته است .

حمل مواد مخدر

مستحضر باشید که مجازات در نظر گرفته شده بر اساس نوع جرم ارتکابی از شدیدترین مجازات یعنی اعدام,
و مصادره اموال تا مجازات خفیف تر آن یعنی شلاق و حبس و در نهایت جزای نقدی در نظر گرفته شده است,

و سوء پیشینه در نظر گرقته شده برای یکی از این مجازات ها در صورتیکه جزء مجازات حبس و یا شلاق درجه یک,
تا ۵ باشد بین ۲سال تا ۷سال خواهد بود و مجازات کمتر از آن نیز در سجل کیفری فرد ثبت خواهد شد.

بیشتر بدانید مجازات حمل مواد مخدر متعلق به دیگران چیست؟

در حقوق جزای عمومی، معاونت در جرم به عنوان یکی از قواعد بسیار حائز اهمیت است. ماده ۴۲ قانون,
مجازات اسلامی معاونت در جرم را دخالت تمامی شرکای جرم در عنصر مادی جرم و قابلیت استناد,
جرم به همه شرکاء تعریف نموده است.

حمل مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر

اما جرائم مصرف و حمل مواد مخدر همیشه تابع این قانون نیستند. چه بسا در موارد بسیاری شخص بدون دخالت ,
مستقیم در عنصر مادی جرم، به اتهام شراکت در جرم مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. زیرا حمل,
مواد مخدر امروزه به صورت گروهی و باندی انجام شده و از حالت سنتی خارج شده است.

از همین رو قوانین مربوط به حمل و استعمال مواد مخدر قویاً نیازمند بازنگری بوده و در سال ۹۴، تحولی عظیم ,
در این قوانین به وجود آمد. به صورتی که حمل مواد مخدر در مقادیر کم معاف از مجازات اعدام شده ,
و تمرکز اصلی بر روی تشدید مجازات سردسته باندهای حمل و قاچاق مواد مخدر قرار گرفت.

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر

نحوه پخش مواد مخدر توسط افراد

آنچه باید در پروسه تولید تا مصرف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و روانگردان مورد توجه قرار داد، این است ,
که چنین جرمی به هیچ وجه به صورت انفرادی قابل تحقق نیست و نیل به اهداف مجرمانه حتماً ,
مستلزم وجود زنجیره ای از افراد در جریان پوسه تولید و حمل و توزیع و مصرف مواد مخدر است.

سازماندهی این گروه از افراد اغلب توسط افرادی انجام می گیرد که دارای قدرت نفوذ بالاتر و وضعیت مالی ,
بسیار بهتر می باشند. پیش از اصلاح قانون مجازات حمل مواد مخدر، اغلب در مراجع قضایی,
به هدایت کنندگان اصلی گروه های قاچاق و توزیع مواد مخدر بی توجهی می شد,

و به جای آنها، اقشار ضعیف تر قربانی این جرم می شدند. اما در حال حاضر، تمرکز اصلی از مجرمان,
جزء برداشته شده است.

جرم حمل مواد مخدر و روانگردان صنعتی

جرم حمل مواد روانگردان و مخدر به صورت صنعتی و سنتی، رفتاری فیزیکی است که به مفهوم جابجایی ,
این مواد از محلی به محل دیگر می باشد. این جرم جزو جرائم وسیله ای، که وسیله انجام جرم ,
در آن مؤثر است، قرار نمی گیرد.

حمل مواد مخدر

نحوه برخورد قانون با حمل مواد مخدر

اما در صورتی که حمل این مواد توسط وسیله نقلیه باشد، آن وسیله توسط دولت ضبط می گردد. در تعاریف,
قانونی جرم حمل و توزیع مواد مخدر، واژه حمل تنها به جابجایی مواد مخدر در داخل کشور ,
اطلاق می شود و صادرات و واردات آن را در بر نمی گیرد.

انواع مجازات حمل مواد مخدر در قانون

مجازات حمل مواد مخدر

طبق مواد ذکر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل مواد مخدر جرم محسوب می شود و دارای مجازات,
می باشد. مجازات حمل مواد مخدر نیز متفاوت می باشد. ارتکاب به جرایم مربوط به مواد مخدر,
معمولا انفرادی نمی باشد بلکه تعدادی از افراد در جریان قاچاق، تولید، حمل،
فروش و دیگر جرایم مواد مخدر با یکدیگر همکاری می کنند.

در قانون مجازات اسلامی با توجه به میزان و چگونگی مداخله افراد در ارتکاب جرم، میان اشخاص تفاوت ,
قائل شده است که این تفاوت ها در میزان مجازات آنها می تواند تاثیر گذار باشد. بر اساس نحوه ی ,
مداخله اشخاص در جرایم جمعی، عناوین شرکت در جرم و یا معاونت در جرم تعریف شده است.

گروه وکلای یاسا , موسسه حقوقی پندار

2018-06-27 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی