نفقه و تمکین چه رابطه ای با هم دارند ؟

مشاهده : 196
نفقه و تمکین چه رابطه ای با هم دارند ؟ خانواده
رابطه نفقه و تمکین در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است.لذا به محض درخواست […]

رابطه نفقه و تمکین

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان
ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است.
لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن
است.
اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد را به او می
ده

حق حبس

در قانون عنوانی به نام حق حبس داریم.
حق حبس یعنی مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او می تواند از تمکین خودداری کند.

نکات:

زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست.جنبه جزایی هم موکول به
عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته
) جنبه کیفری ندارد.در عقد موقت نفقه وجود ندارد.

بحث اجرت المثل و نحله

اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به
میزان درآمد زوج ندارد.

زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نمایداجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.اجرت المثل
حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد
زوج ندارد

طلاق به خواست زوجه نباشد.چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف
همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.
دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:

کار زن در منزل به دستور مرد
انجام شده باشد.قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛ با
تعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد.
در غیر مورد اجرت المثل، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر
انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

نکات:

با وجود شرط ضمن عقد نکاح دایر بر تعلق نصف دارایی، تعیین اجرت المثل قانونی نیست و زوج مکلف است
نسبت به انتقال نصف اموال خود اقدام نماید.

روزنامه همشهری

2015-12-19 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi