پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

وقف کردن و انواع آن

اشتراک:
خانواده
وقف کردن به این معناست که قسمتی از مال خود را صرف امور خیر کنیم مانند وقف مدرسه , وقف مسجد که این نوع وقف را وقف عام می گویند.

در مورد انواع وقف کردن باید گفت که دو نوع وقف داریم . وقف عام و وقف خاص . درباره این دو وقف در زیر توضیحات لازم,
داده شده است . البته باید بدانید که اگر مال وقف شده خراب شد و یا مثلا نیاز به بازسازی داشت ,
می توان آن را فروخت .که در این صورت باید از سازمان اوقاف مجوز لازم گرفته شود.

انواع وقف کردن

انواع وقف کردن وقف به این صورت است .وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات,
و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.

وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر فرزندان واقف یا ,
فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟

واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند,
و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

انواع وقف کردن آشنایی با انواع وقف کردن

البته برابر ماده ۶۴ ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ,
ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.»

البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد،
وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.

در چه صورتی میتوان مال وقفی را فروخت؟

فروش مال وقف شده

خراب شدن مال موقوفه.
ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود.

هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود ,
و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه،
اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود ,
متعلق به سازنده آن می باشد.

فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با,
تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم.

انواع وقف کردن شرایط فروش مال وقفی

اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به ,
شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور،
اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد ,

تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار،
سند اعیانی اخذ نماید.

لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد,
که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره ,
از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.

شرایط وقف کردن

بیشتر بدانید وقف کردن چه شرایطی دارد؟

شرایط وقف کننده

وقف کننده باید دارای این شرایط باشد:

مکلف باشد.
عاقل باشد.
با قصد اختیار باشد.
شرعا بتواند در مال خود تصرف کند.

احکام وقف

اگر کسی چیزی را وقف کند از ملک او خارج می شود و خود او یا دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند ,
و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد فروختن اشکالی ندارد.

اگر کسی ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.

کسى که مالى را وقف مى کند، باید از موقع خواندن صیغه، مال را براى همیشه وقف کند و اگر مثلا بگوید,
تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، وقف صحیح نیست.

وقف کننده اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانى را وقف کند که عایدى آن را بعد از مرگ او,
خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست.

وقف کننده اگر براى چیزى که وقف کرده متولى معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند.
وقف کننده اگر ملکى را وقف عام کند ولی براى آن ملک متولى معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمى رود.
ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولى ,
مى تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند.

اگر متولى وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفى که معین شده نرساند، حاکم شرع، امینى را به او ضمیمه ,
مى نماید که مانع از خیانتش شود و اگر ممکن نباشد مى تواند به جاى او متولى امینى معین کند.

گروه وکلای یاسا , ستاره

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس