وکالت زن در طلاق با چه شرایطی انجام می شود؟

وکالت زن در طلاق با چه شرایطی انجام می شود؟ خانواده
وکالت زن در طلاق , عسر و حرج به معنای مشقت یا سختی شدید است که عادتاً قابل تحمل نیست این شرایط بایستی توسط مرد به وجود آید که ادامه زندگی و تحمل آن برای زن مشکل می شود.

وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق , متصور است ضمن عقد نکاح یا به صورت قرارداد جداگانه شوهر به زن وکالت برای
طلاق بدهد که شرط شود اگر شوهر زن دیگری اختیار نماید و یا اینکه نفقه نپردازد و یا اینکه در مدت معینی
غایب باشد و یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید و یا اینکه رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل
تحمل باشد، پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه صالح زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از صدور حکم
نهایی از سوی دادگاه خود را مطلقه نماید.وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق

غیبت شوهر بیش از ۴ سال:

چنانچه به مدت ۴ سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید
که در این صورت دادگاه پس از دریافت دادخواست طلاق از جانب زن که در یکی از جراید محل و یا
یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران به مدت ۳ دفعه متوالی و هر دفعه به فاصله یک ماه آگهی
نماید و چنانچه زنده بودن مرد به اثبات نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.وکالت زن در طلاق

عسر و حرج:

عسر و حرج به معنای مشقت یا سختی شدید است که عادتاً قابل تحمل نیست این شرایط بایستی توسط
مرد به وجود آید که ادامه زندگی و تحمل آن برای زن مشکل می شود این موارد عبارتند از:

وکالت زن در طلاق

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب به در مدت یکسال
بدون عذر موجه

۲- اعتیاد مرد به انواع مواد مخدره و یا مشروبات الکلی

۳- محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر
۴- ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار مستمر مرد
۵- ابتلا به بیماری صعب العلاج و یا روانی

این موارد از باب تمثیل است و هرگاه زن در مقام اثبات عسر و حرج خود مواردی را به دادگاه ارائه نماید که
موجبات عسر و حرج وی را فراهم آورده باشد دادگاه در این خصوص نیز حکم طلاق صادر می کند.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویرپورتاژ آگهی
فیلم پرشین ویرپورتاژ آگهی
آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟ آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟

در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن پاسخ به تعدادی از سوالات و چالش های هم وطنان در خصوص وکیل خانواده ، مرجعی مناسب برای رفعنیاز آنان معرفی نموده و خیال آنان را از این بابت راحت کنیم.

رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن
حیوان آزاری و نحوه برخورد قانون با آن