پرداخت نفقه در ازدواج موقت

اشتراک:
پرداخت نفقه در ازدواج موقت خانواده
نفقه در ازدواج موقت رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند . لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی […]

نفقه در ازدواج موقت

رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره فاطمه آلیا
عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند .

لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی داشته است و همانطور که می
دانید در بررسی ماده مربوط به ثبت ازدواج هم بحثهای زیادی شد.
شما هم موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می
کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند، ضروری است.اما مخالفان معتقدند ثبت ازدواج موقت موجب قانونمند شدن و ترویج آن
می شود.

قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند و تصور برخی از زنان که برای دریافت نفقه از
مرد اقدام به ازدواج موقت می کنند، غلط است زیرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست مگر اینکه
زن و مرد از ابتدا آن را شرط کرده باشند.
به نظر من مجلس به دنبال ترویج و توصیه ازدواج موقت نیست و اگر قانونگذار در این زمینه سکوت کند،
کمکی به جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ازدواج‌های موقت پنهانی نمی‌کند.

در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست

خانواده – سرانجام نمایندگان مجلس دربررسی لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردار شدن زوجه،
توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی کردند.

زهرا تالانی: رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند.

لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی داشته است و همانطور که می دانید در بررسی ماده مربوط به ثبت ازدواج هم بحثهای زیادی شد. شما هم موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای
ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند،
ضروری است.اما مخالفان معتقدند ثبت ازدواج موقت موجب قانونمند شدن و ترویج آن می شود.

قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند و تصور برخی از زنان که برای دریافت نفقه از
مرد اقدام به ازدواج موقت می کنند، غلط است زیرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست مگر اینکه
زن و مرد از ابتدا آن را شرط کرده باشند.
به نظر من مجلس به دنبال ترویج و توصیه ازدواج موقت نیست و اگر قانونگذار در این زمینه سکوت کند،
کمکی به جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ازدواج‌های موقت پنهانی نمی‌کند.

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند، ضروری است پس شما موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

بله، ازدواج موقت باید ثبت بشود.
ببینید ازدواج دائم را ترویج می کنیم و ازدواج موقت را ترویج نمی کنیم اما در مواردی که به هر
دلیلی ازدواج موقت صورت می گیرد می بایست زن مدرکی داشته باشد که بتواند از حق خودش و فرزندش دفاع
کند.
در پیشنهاد این ماده آمده بود ،در صورت بارداری زن ازدواج موقت ثبت بشود اما به نظر من باید «
درهرحال» ازدواج موقت ثبت بشود.

خبرانلاین

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن