پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

پرداخت نفقه در ازدواج موقت

اشتراک:
پرداخت نفقه در ازدواج موقت خانواده
نفقه در ازدواج موقت رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند . لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی […]

نفقه در ازدواج موقت

رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره فاطمه آلیا
عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند .

لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی داشته است و همانطور که می
دانید در بررسی ماده مربوط به ثبت ازدواج هم بحثهای زیادی شد.
شما هم موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می
کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند، ضروری است.اما مخالفان معتقدند ثبت ازدواج موقت موجب قانونمند شدن و ترویج آن
می شود.

قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند و تصور برخی از زنان که برای دریافت نفقه از
مرد اقدام به ازدواج موقت می کنند، غلط است زیرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست مگر اینکه
زن و مرد از ابتدا آن را شرط کرده باشند.
به نظر من مجلس به دنبال ترویج و توصیه ازدواج موقت نیست و اگر قانونگذار در این زمینه سکوت کند،
کمکی به جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ازدواج‌های موقت پنهانی نمی‌کند.

در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست

خانواده – سرانجام نمایندگان مجلس دربررسی لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردار شدن زوجه،
توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی کردند.

زهرا تالانی: رای گیری این ماده باعث جنجال در مجلس شد و مخالفان و موافقان بیشماری پیدا کرد.در همین باره
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان معتقد است که قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند.

لایحه حمایت از خانواده از زمانی که به مجلس آمد تا کنون جنجالهای زیادی داشته است و همانطور که می دانید در بررسی ماده مربوط به ثبت ازدواج هم بحثهای زیادی شد. شما هم موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای
ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند،
ضروری است.اما مخالفان معتقدند ثبت ازدواج موقت موجب قانونمند شدن و ترویج آن می شود.

قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می کند و تصور برخی از زنان که برای دریافت نفقه از
مرد اقدام به ازدواج موقت می کنند، غلط است زیرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست مگر اینکه
زن و مرد از ابتدا آن را شرط کرده باشند.
به نظر من مجلس به دنبال ترویج و توصیه ازدواج موقت نیست و اگر قانونگذار در این زمینه سکوت کند،
کمکی به جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ازدواج‌های موقت پنهانی نمی‌کند.

لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می کند، اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند، ضروری است پس شما موافق ثبت ازدواج موقت هستید؟

بله، ازدواج موقت باید ثبت بشود.
ببینید ازدواج دائم را ترویج می کنیم و ازدواج موقت را ترویج نمی کنیم اما در مواردی که به هر
دلیلی ازدواج موقت صورت می گیرد می بایست زن مدرکی داشته باشد که بتواند از حق خودش و فرزندش دفاع
کند.
در پیشنهاد این ماده آمده بود ،در صورت بارداری زن ازدواج موقت ثبت بشود اما به نظر من باید «
درهرحال» ازدواج موقت ثبت بشود.

خبرانلاین

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس