حقوق و جزا

ثبت شرکت و نکاتی پیرامون آن ثبت شرکت و نکاتی پیرامون آن

ثبت شرکت , یک شرکت پس از تأسیس، زمانی می تواند انتظار آینده روشنی را داشته باشد که اصول لازم را در اساسنامه و اختیارات خودش رعایت کند.

تخلیه اماکن تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره بها تخلیه اماکن تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه اماکن تجاری , قانونگذار امتیازی را برای دارنده سند رسمی در نظر گرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست و غیره مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند

ملک مشاع | نحوه فروش ملک مشاع ملک مشاع | نحوه فروش ملک مشاع

ملک مشاع , دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

logo-samandehi