فرزند خوانده

شرایط زوجین برای پذیرش فرزند خوانده شرایط زوجین برای پذیرش فرزند خوانده

فرزند خوانده براساس قانون هر زن و شوهری که حداقل ۵ سال از ازدواج آن‌ها بگذرد و صاحب فرزند نشوند این حق را دارند که دادخواست فرزند خواندگی بدهند.این دادخواست باید به طرفیت بهزیستی در همان محل اقامت خود تنظیم شود.چون براساس قوانین وظیفه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست در اختیار بهزیستی است.مثلاً زوجینی که در […]

ازدواج سرپرست و فرزند خوانده ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

ازدواج با فرزند خوانده آنطور که در ماده ۲۷ آورده شده، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.هرچند این موضوع اشکال شرعی ندارد اما جامعه شناسان و حق دانان به خاطر آسیبهایی که می تواند این ازدواج داشته باشد هشدار […]

ازدواج فرزند‌ خوانده ازدواج فرزند‌ خوانده

ازدواج فرزند‌ خوانده دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می‌گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند.به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می‌تواند خانم باشد […]

فرزندخوانده داشتن دیگر رویا نیست فرزندخوانده داشتن دیگر رویا نیست

فرزندخوانده داشتن قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برای اولین بار سال ۱۳۵۳ در کشورمان تصویب شد، اما با گذشت زمان و تغییر دیدگاه ها و سیاست های سازمان هایی مانند بهزیستی قسمت هایی از این قانون نیاز به بازنگری پیدا کرد، زیرا براساس این قانون، بسیاری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست […]

ایراد اعطای مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ایراد اعطای مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

ازدواج با فرزند خوانده مریم مجتهدزاده دراین باره افزود: بر اساس تبصره ماده ۲۷ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین […]

زنان مجرد هم می‌توانند فرزند خوانده داشته باشند زنان مجرد هم می‌توانند فرزند خوانده داشته باشند

فرزند خوانده به دلیل برخی ایرادات شرعی مجددا به مجلس بازگردانده شد.با این وجود از آن زمان تاکنون این لایحه مسکوت مانده و در انتظار رفع ایراد و تصویب نهایی است.تا اینکه سرانجام بهزیستی اعلام کرد اصلاحات نهایی را انجام داده و دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاده است.در همین باره با سید جواد زمانی […]

آیا فرزند خوانده از والدین حکمی خود ارث می برد؟ آیا فرزند خوانده از والدین حکمی خود ارث می برد؟

ارث بردن فرزند خوانده قوانین مدنی کشور نیز به تاسی از فقه شیعی فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است و تنها قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ به زوجهای بدون فرزند ، اجازه ی به فرزند خواندگی گرفتن انها را تحت شرایطی اعطا نموده است. چون در فقه شیعی “نسب” فقط از […]

logo-samandehi