احمد شاملو و شعر زیبای بدرود

مشاهده : 580
احمد شاملو و شعر زیبای بدرود فرهنگ و هنر و شعر
احمد شاملو و شعر بدرود برایِ زیستن دو قلب لازم استقلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیردقلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید قلبی برای من، قلبی برای انسانی که من می‌خواهمتا انسان را در کنارِ خود حس کنم(dot) □□□ دریاهای چشمِ تو خشکیدنی‌ستمن چشمه‌یی زاینده می‌خواهم. […]

احمد شاملو و شعر بدرود

برایِ زیستن دو قلب لازم استقلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند

قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیردقلبی
که بگوید، قلبی که جواب بگوید قلبی برای من، قلبی برای انسانی که من می‌خواهمتا انسان را در کنارِ خود
حس کنم(dot) □□□ دریاهای چشمِ تو خشکیدنی‌ستمن چشمه‌یی زاینده می‌خواهم.

پستان‌هایت ستاره‌های کوچک استآن سوی ستاره من انسانی می‌خواهم

احمد شاملو و شعر زیبای بدرود

انسانی که مرا بگزیندانسانی که من او را بگزینم،

انسانی که
به دست‌های من نگاه کندانسانی که به دست‌هایش نگاه کنم، انسانی در کنارِ منتا به دست‌های انسان‌ها نگاه کنیم،

انسانی
در کنارم، آینه‌یی در کنارمتا در او بخندم، تا در او بگریم…
□□□ خدایان نجاتم نمی‌دادندپیوندِ تُردِ تو نیز نجاتم ندادنه پیوندِ تُردِ تو نه چشم‌ها و نه پستان‌هایتنه دست‌هایت کنارِ من
قلبت آینه‌یی نبودکنارِ من قلبت بشری نبود…

شاملو برای تو ۴

2017-01-04 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی