چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

امیری فیروزکوهی | شعر زیبای همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده ام

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
امیری فیروزکوهی همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده اموای من کز کاروان رفته بر جا مانده امدوستان با صفا رفتند و من دربین خلقچون صفا و راستی مهجور و تنها مانده امهردم از سرگشتگی چون گرد میپیچم به خویش همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده امچار موج غم ز هرسو در […]

امیری فیروزکوهی

همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده اموای من کز کاروان رفته بر جا مانده امدوستان با صفا رفتند
و من دربین خلقچون صفا و راستی مهجور و تنها مانده امهردم از سرگشتگی چون گرد میپیچم به خویش

همرهان
رفتند و من تنها به صحرا مانده امچار موج غم ز هرسو در میان دارد مراچون خسی حیران و سرگردان
به دریا مانده امشکوه ی دنیای باطل با کدامین کس کنممنکه از حق نیز بیکس تر به دنیا مانده امکور
از ره مانده ام دور از دلیل افتاده امدردمند خسته ام دور از مسیحا مانده ام

شعر خوانی

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده