چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

انوری | شعر زیبای ترا کز نیکوان یاری نباشد

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
انوری ترا کز نیکوان یاری نباشدمرا نزد تو مقداری نباشدنباشد دولت وصلت کسی راوگر باشد مرا باری نباشدترا گر کار من دامن نگیردز بخت من عجب کاری نباشد گلی نشکفت باری این زمانماگر در زیر این خاری نباشدمرا کاندر کیایی خود دلی نیستترا بر دل از آن باری نباشدبه بازاری که جان را نرخ خاکستدلی […]

انوری

ترا کز نیکوان یاری نباشدمرا نزد تو مقداری نباشدنباشد دولت وصلت کسی راوگر باشد مرا باری نباشدترا گر کار من
دامن نگیردز بخت من عجب کاری نباشد

 انوری

گلی نشکفت باری این زمانماگر در زیر این خاری نباشدمرا کاندر کیایی خود
دلی نیستترا بر دل از آن باری نباشدبه بازاری که جان را نرخ خاکستدلی را روز بازاری نباشددل ایمن دار
و بردار انوری راکزو بهتر وفاداری نباشدگر از پیوند او فخریت نبودچنین دانم که هم عاری نباشدگران آنکس برآید بر
تو کو راچو مجدالدین خریداری نباش

گنجور

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده