چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

ای دل آن زلف ز کف برده قرار من و تو از فرصت الدوله شیرازی

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
در خمار از می حسنی تو من از می عشق , کو شرابی که کند دفع خمار من و تو؟

ای دل آن زلف ز کف برده قرار من و تو

ای دل آن زلف ز کف برده قرار من و تو شود آشفته از این پس همه کار
من و تو شد قرار اینکه دگر در پی خوبان نرویم آخر ای دل چه شد آن عهد و قرار
من و تو؟ سر کویی که محال است رسد پای خیال مشکل آنجا فتد ای باد، گذار من و تو

شکوه از خار تو داری و من از جور رقیب بلبلا نیست عبث ناله ی زار من و تو

ناز کن ناز نگارا که دهم جان به نیاز زآنکه در عشق جز این نیست شعار من و تو

ای دل آن زلف ز کف برده قرار من و تو

ای دل آن زلف ز کف برده قرار من و تو

در خمار از می حسنی تو من از می
عشق کو شرابی که کند دفع خمار من و تو؟ کی رسیم ای دل گمگشته به سر منزل عشق

که فتاده ست در این مرحله بار من و تو lat.blogfa.com

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده