چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

خاقانی و شعر زیبای گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
خاقانی و شعر گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا گرنه عشق او قضای آسمانستی مرااز بلای عشق او روزی امانستی مراگر مرا روزی ز وصلش بر زمین پای آمدیکی همه شب دست از او بر آسمانستی مراگرنه زلف پرده سوز او گشادی راز منزیر این پرده که هستم کس چه دانستی مرابر یقینم کز فراق […]

خاقانی و شعر گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا

گرنه عشق او قضای آسمانستی مرااز بلای عشق او روزی امانستی مراگر مرا روزی ز وصلش بر زمین پای آمدیکی
همه شب دست از او بر آسمانستی مراگرنه زلف پرده سوز او گشادی راز منزیر این پرده که هستم کس
چه دانستی مرابر یقینم کز فراق او به جان ایمن نیموین نبودی گر به وصل او گمانستی مراآفت جان است
و آنگه در میان جان مقیمگرنه در جان اوستی کی باک جانستی مرامرقد خاقانی از فرقد نهادی بخت من گر
به کوی او محل پاسبانستی مرا

سارا ۳۹

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس