شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

دهه فجر و سروده هایی به این مناسبت

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
دهه فجرای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز جان در ره هدف هر زمان می رسد از تو این نداای اسیران و مستضعفان به پا زیر بار ستم زندگی بس استنزد طاغوتیان، بندگی بس است بود شعار تو به راه حق قیامز ما تو را درود ز ما تو را سلام ***خمینی ای امام، خمینی […]

دهه فجرای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز جان در ره هدف هر زمان می رسد از تو این نداای اسیران
و مستضعفان به پا زیر بار ستم زندگی بس استنزد طاغوتیان، بندگی بس است بود شعار تو به راه حق
قیامز ما تو را درود ز ما تو را سلام ***خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲)*** ای مجاهد
ای مظهر شرفای گذشته ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توستمرگ در راه حق افتخار توست این
توئی، این توئی پاسدار حقخصم اهریمنان، دوستدار حق بود شعار تو به راه حق قیامز ما تو را درود ز
ما تو را سلام ***خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲)*** ای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز جان در
ره هدف چون تو عزم صف دشمنان کنیترک سر، ترک تن، ترک جان کنی نازم آن عزم دشمن شکار توخشم
تو قهر تو اقتدار تو بود شعار تو به راه حق قیامز ما تو را درود ز ما تو را
سلام ***خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲)*** ای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز جان در ره هدف لرزد
از نام تو پایه ستمپشت اهریمنان گشته از تو خم مرز توحید را همچو سنگریحافظ ملت و دین و دفتری
بود شعار تو به راه حق قیامز ما تو را درود ز ما تو را

سلام

***خمینی ای امام، خمینی
ای امام (۲)*** ای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز جان در ره هدف ما همه یار تو یاور توئیمدوستدار
تو، همسنگر توئیم ای حماسه تو ورد زبان مااین توئی مظهر آرمان ما بود شعار تو به راه حق قیامز
ما تو را درود ز ما تو را سلام ***خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲)*** ای مجاهد ای مظهر
شرفای گذشته ز جان در ره هدف ره نیابد چو سستی به عزم تومیهراسد ستمگر ز عزم تو این توئی،
این توئی مایه امیداز قیام تو شد روی ما سپید بود شعار تو به راه حق قیامز ما تو را
درود ز ما تو را سلام ***خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲)*** ای مجاهد ای مظهر شرفای گذشته ز
جان در ره هدف ای پی افکنده شورای انقلاباز تو شد کاخ خودکامگان خراب این زمان پی فکن در پناه
دینطرح جمهوری محکم و متین

بهاران خجسته باد

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمیدپرستو به بازگشــت زد نغمـهٔ امیدبه جوش آمدست
خون درون رگ گیاهبهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راهبهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راه*به خویشان، به دوستان، به یاران آشنابه
مردان تیزخشـم که پیکار می*کنندبه آنان که با قلم تباهـی دهـر رابه چشـم جهـانیـان پدیدار می*کنـندبهاران خجسته باد، بهاران خجسته
باد*و این بند بندگی، و این بار فقر و جهلبه سرتاسر جهان، به هر صورتی که هستنگون و گسسته باد،
نـگون و گسسته باد*به خویشان، به دوستان، به یاران آشنابه مردان تیزخشـم که پیکار میکنندبه آنان که با قلم تباهـی
دهـر رابه چشـم جهـانیـان پدیدار میکنـندبهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

سرودهای دهه فجر

بوی گل سوسن و یاسمن آید بوی گل سوسن
ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید بگذر د این روزگار سختر از
قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر
به یر آید چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته
در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل بار دگر روزگار چون
شکر آید

 متن سرود دهه فجر

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله …
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله…
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش

گفت هان ای زن و مرد جامهء رزم بپوشخلق بیدار شدند همه
آماده جنگسینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله…
همه جا کفر و دروغهمه جا ظلم و ستم

چهره مردم شهر همگی آیه غمالله الله تو پناهی بر ضعیفان
یا اللهقصرها قصر بلا ,حاکمش تشنه خون

مردم شهر فقیر همه در بند زمونحقشان قسمت گرگالله الله تو پناهی بر
ضعیفان یا اللهالله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله…

میهن

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس