مشاهده : 111تاریخRSS

روز جهانی بیابان زدایی و برنامه ها در این زمینه

روز جهانی بیابان زدایی و برنامه ها در این زمینه
روز جهانی بیابان زدایی پیشروی بیابانها، فروسائی زمین در نواحی خشک، نیمه خشک و مناطق نیمه مرطوب را دربرمی گیرد و عوامل دخیل در پیدایش آن در وهله اول فعالیتهای انسانی و تغییرات آب و هوا می باشد.شایان ذکر است که پیشروی بیابانها به مفهوم توسعه بیابانهای از پیش موجود نیست. این فرآیند در حقیقت […]

روز جهانی بیابان زدایی

پیشروی بیابانها، فروسائی زمین در نواحی خشک، نیمه خشک و مناطق نیمه مرطوب را دربرمی گیرد و عوامل
دخیل در پیدایش آن در وهله اول فعالیتهای انسانی و تغییرات آب و هوا می باشد.
شایان ذکر است که پیشروی بیابانها به مفهوم توسعه بیابانهای از پیش موجود نیست.

این فرآیند در حقیقت به این دلیل رخ می دهد که اکوسیستمهای نواحی خشک که بیش از یک سوم
کره زمین را در بر می گیرند شدیداً در معرض استفاده بیش از حد و عدم بهره برداری صحیح از
زمین قرار دارند.
فقر، عدم ثبات سیاسی، جنگل زدایی و تخریب جنگلها، چرای بیش از حد دامها و روشهای نامناسب و نادرست آبیاری
همگی می تواند به کاهش میزان حاصلخیزی زمین بیانجامد.

روز جهانی بیابان زدایی و برنامه ها در این زمینه

پیشروی و توسعه بیابانها زندگی بیش از ۲۵۰ میلیون نفر را در سراسر جهان مستقیماً تحت تاثیر قرار داده و
در عین حال زندگی قریب یک میلیون نفر را در بیش از صد کشور به مخاطره می اندازد، مردمی که
اکثراً در فقیرترین، محرومترین و ضعیفترین کشورها به لحاظ مسائل سیاسی به سر می برند.

راه حل بد یع و مبتکرانه

بیابان زدایی به منظور تضمین حاصلخیزی دراز مدت در مناطق مسکونی نواحی مربوطه،
ضروری است.متاسفانه تلاشهایی که در راستای بیابان زدایی در گذشته صورت پذیرفته همگی به شکست انجامیده و معضل فروسائی زمین
در سراسر نقاط دنیا رو به وخامت گذارده است.
به دنبال نیاز به یافتن راهکاری تازه و نو، دولتهای ۱۷۰ کشور جهان، در ماه مارس سال ۲۰۰۲ میلادی به
کنوانسیون بیابان زدایی سازمان ملل متحد پیوسته اند.

هدف از انعقاد کنوانسیون بیابان زدایی ارتقاء اقدامات موثر از طریق برنامه های محلی مبتکرانه و نیز همکاریهای حمایتی
بین المللی است.

به موجب کنوانسیون بیابان زدایی هرگونه تلاش در جهت محافظت از زمینهای مناطق خشک در دراز مدت انجام خواهد
گرفت چرا که عوامل دخیل در پیدایش این فرآیند، متعدد و در عین حال بسیار پیچیده می باشد و پهنه
گسترده ای را در بر می گیرد که مسائلی نظیر الگوهای تجارت جهانی و روشهای ناپایدار مدیریت اراضی را در
خود جای داده است.
در این راستا تغییراتی بس شگرف و به معنای واقعی کلمه چه در سطح محلی و چه در سطح بین
المللی می بایست صورت پذیرد.

برنامه های ملّی

کشورهایی که کمابیش با مساله پیشروی بیابانها دست به گریبانند، در حال اجرای کنوانسیون از طریق توسعه و اجرای برنامه
هایی در مقیاسات ملی، بین منطقه ای و منطقه ای می باشند.
معیارهایی در خصوص تدارک و آماده سازی این برنامه ها در پیوست شماره پنج کنوانسیون پیرامون اجرای برنامه های منطقه
ای به تفصیل ذکر گردیده است و آفریقا (که به دلیل شدیدتر بودن پیشروی بیابانها در درجه اول اهمیت قرار
دارد)، آسیا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، شمال دریای مدیترانه و قسمتهای مرکزی و شرقی اروپا را در برمی
گیرد.

براساس تجارب پیشین، ضرورت وجود حکومت مردم سالار و دموکراتیک در کنوانسیون مطرح شده است.
این خود به مفهوم شرکت اقشار مردم در فعالیتهای مربوطه و ایجاد محیطی خود جوش در زمینه مشارکتهای مردمی می
باشد بدین صورت که بومیان هر کدام از نواحی فوق الذکر این امکان را بیابند تا در محافظت زمین از
فروسایی سهیم شوند.

البته شایان ذکر است که به موجب برنامه هایی از این دست مسئولیت از حکومتها سلب نمی گردد.
برخی از تغییرات نظیر سیستمهای اجاره زمین، تقویت زنان، کشاورزان، چوپانها تنها از عهده دولتها ساخته است.
در ضمن دولتها می بایست به موسسات غیر انتفاعی اجازه دهند در زمینه تدارک و آمادگی برنامه های اجرایی نقشی
مهم را ایفا نمایند.

برخلاف تمامی تلاشهای گذشته، برنامه های اجرایی می بایست با سایر خط مشی های ملی در راستای توسعه پایدار
هماهنگ و یکپارچه و با هرگونه تغییرات و شرایط محیطی ساز گار باشد.

توافقنامه های شراکتی

برنامه های اجرایی کنوانسیون با شور و مشورت در بین کشورهایی که به نوعی متاثر از مساله پیشروی بیابانها
هستند،افراد خیّر و سازمانهای بین دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد.این روند باعث ارتقاء میزان هماهنگی و نیز توسعه
شبکه ای از حمایتها و یاریها در جایی می شود که بیشترین تاثیر را خواهد گذارد.
از دیگر مزایای چنین برنامه هایی بوجود آمدن توافقنامه های شراکتی خواهد بود که در آنها چه، میزان مشارکت کشورهای
متاثر، چه میزان مشارکت کشور های امداد رسان و نیز مشارکت سازمانهای بین المللی لحاظ خواهد شد.

انتظار آن می رود که کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری بنیادی برای برنامه های اجرایی را تقویت نموده میزان دسترسی
به فناوریهای مناسب، دانش، و مهارتها را ارتقاء بخشند.
نیاز به هماهنگی در بین موسسات و افراد امداد رسان و مؤّسّسات و افراد نیازمند بسیار مورد تاکید قرار گرفته
است زیرا فعالیتهای گوناگون در هر برنامه نیازمند تکمیل و گسترش دو جانبه است.

توسعه پایدار

کنوانسیون فصل جدیدی را در بیابان زدایی و ستیز با بیابان زدایی می گشاید اما این تازه ابتدای راه
است.
کشورها به طور اخص در حال تجدید نظر و بررسی برنامه های اجرایی هستند.
مضاف بر آن توجه دولتها به مسائلی نظیر رشد و افزایش آگاهی، افزایش میزان تحصیلات و برنامه های آموزشی در
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته معطوف است.

جهت پیشروی بیابانها تنها هنگامی معکوس می گردد که تغییرات شگرف در گرایشها و رفتار های محلی و بین
المللی پدید آید.
این تغییرات قدم به قدم ما را به بکار گیری پایدار زمین و امنیت غذایی برای جمعیت در حال رشد
جهان رهنمون می سازد.

به این ترتیب بیابان زدایی به معنای واقعی تنها بخشی از هدفی به مراتب عظیمتر است و آن عبارتست از
توسعه پایدار کشورهای متاثر از خشکسالی و پیشروی بیابانها.

تجارب ایران در امر بیابان زدایی

فلات مرکزی ایران یکی از معروفترین مناطق خشک جهان محسوب می شود.
این کشور با مساحت ۱۶۵ میلیون کیلو مترمربع در جنوب غربی آسیا و در نوار خشک جهان قرار گرفته است.
۸۰% از کل سرزمین ایران از آب و هوای خشک و نیمه خشک برخورداراست و به این ترتیب در معرض
خطر فرآیند پیشروی بیابانها قرار دارد.

میانگین سالانه ریزش باران در بیابانهای ایران کمتر از ۵۰ میلیمتر می باشد این در حالیست که همین میزان
در مورد کل کشور به ۳۲۰ میلیمتر در سال بالغ می شود.
بیابانها و مناطق بیابانی بر روی هم ۳۴ میلیون هکتار از اراضی ایران را به خود اختصاص می دهند و
۱۲ میلیون هکتار نیز ماسه ای بوده و یا از شن و ریگ روان پوشیده شده است.

علیرغم اینکه عوامل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی نقشی به سزا در فروسایی زمین
و پیشروی بیابانها دارند، در برخی از موارد فعالیتهای انسانی را نیز باید در زمره این گروه قرار داد.
فرآیندهای فروسایی زمین و پیشروی بیابانها در ایران در دهه های اخیر به دلیل عوامل ذیل تسریع گردیده است:

الف.
جمعیت ایران در ظرف ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است.
در همین راستا نیاز به محصولات کشاورزی و فرآورده های روستایی مردم را مجبور به استفاده از زمین نموده است
تابدون توجه به پتانسیل و میزان حاصلخیزی جنگلها ومراتع آنها را به زمینهای زراعی تبدیل نمایند.

ب.
چرای بیش از حد دامها در مراتع و استفاده بی رویه از این مناطق بسیار شایع است .

پ.
استفاده بی رویه از چوب درختان و گیاهان برای مصارف خانگی نظیر پخت و پز و سیستم حرارتی منازل به
همراه استفا ده بی رویه از منابع آبی راه را بیشتر به سوی فروسائی زمین فراهم می نماید.

ت.
آوارگان به دلیل برطرف کردن نیازهای خود در زمینه های تامین سوخت، کشاورزی و پرورش گیاهان در فروسایی حدود ۲/۱
میلیون هکتار از منابع طبیعی سهیم بوده اند.

خط مشی ها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران در احیا و گسترش منابع طبیعی قابل بازیافت با
توجه ویژه نسبت به کنترل پیشروی بیابانها به شرح ذیل می باشد:‌

١(dot) بکارگیری رسانه های ارتباط جمعی و
سایر رسانه ها به منظور افزایش آگاهی عموم پیرامون اهمیت منابع طبیعی قابل بازیافت و خطرات ناشی از پیشروی بیابانها.

٢(dot) تسریع روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در مناطق روستایی به منظور جلوگیری از مهاجرت کشاورزان و دامداران به
شهرهای بزرگ و مراکز شهری.

٣.
حفاظت از محیط زیست و برقراری ثبات در آن.

۴(dot) احیا و بازیافت زمینهای فروسائی شده.

۵.
توسعه صنعتی با بکارگیری فناوری سازگار با محیط زیست .

۶.
سیاستهای فعال در زمینه جمعیت شناختی که موجب کاهش میزان آهنگ رشد از۱۷/۳ % به ۷/۲ % گردیده است .

٧(dot) تثبیت ریگهای روان به منظور کاهش تاثیرات منفی بر زمینهای زراعی، مناطق مسکونی، مناطق سوق الجیشی، جاده ها و
سایر تاسیسات زیر بنایی که از نظر اقتصادی ارزشمند تلقی می شوند.

٨.
تشویق مشارکتهای مردمی در مراحل تصمیم گیری و اجرای برنامه ها ی مربوطه.

حرکت شنهای روان به منزله نوعی از پیشروی بیابانها تلقی می شود که خطری بزرگ را متوجه ایران می نماید.
خسارات ناشی از پیشروی ریگهای روان هر ساله رو به تزاید گذارده است(dot) نخستین اقدام جدی در زمینه کنترل ریگهای
روان در سال ۱۹۶۵ میلادی (برابر با سال ۱۳۴۴ هجری شمسی) در مورد ۱۰۰ هکتار از اراضی به مورد اجرا
گذارده شد.

امروزه چنین تلاشهایی آنقدر به لحاظ دامنه و ابعاد توسعه یافته است که پروژه های تثبیت ریگهای روان و
برنامه های بیابانزدایی سالانه حدود یک میلیون هکتار از اراضی را در بر می گیرد.

اقدامات مبتکرانه در خصوص تثبیت شنها و ریگها ی روان شامل مراحل و روشهای بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی است و
فعالیتهایی نظیر کاشت نهال، بذر افشانی محصور سازی اراضی و استفاده از نفت خام به منظور محافظت از ریشه های
گیاهان را در بر میگیرد.

تاکنون بیش از ۴ میلیون هکتار از مناطق بیابانی و بایر ایران احیا شده اند.
در این ارتباط یکی از عمده ترین این تلاشها برنامه اجرایی ملی است که در سال ۱۹۹۲ آغاز گردید.
دست اندرکاران این برنامه در نظر دارند تثبیت ریگهای روان و بیابانزدایی ۱۰ میلیون هکتار از اراضی فروسایی شده را
عملی سازند.
فعالیتهای ایرانیان در مدت ۲۸ سال در زمینه تثبیت شن و ریگ روان و بیابانزدایی مجموعه ارزشمندی از تجارب و
تخصصهای تکنیکی را به دست می دهد.

بیابان زدایی مساله ای جهانی بوده و تنها به مناطق جغرافیایی خاص محدود نمی باشد.
در عین حال جمهوری اسلامی ایران فعالانه با کشورهای متاثر از این فرآیند و آژانسهای علاقمند به همکاریهای دو جانبه،
همکاری نموده است.
این خود نشان دهنده تعهدات ایران در زمینه های مذکور و نیز در زمینه ائتلاف جهانی علیه فروسائی زیست محیطی
بالاخص بیابانزدایی می باشد.

ایرنا

2016-10-08 / گردآوری:

نو عروس

۱۲ مدل آموزش سایه زیبا در رنگ های مختلف برای مبتدی ها +عکس۱۲ مدل آموزش سایه زیبا در رنگ های مختلف برای مبتدی ها +عکس
آموزش طراحی ناخن بسیار زیبای خرده شیشه +عکس مرحله به مرحلهآموزش طراحی ناخن بسیار زیبای خرده شیشه +عکس مرحله به مرحله
در پاییز از این ترفندها برای زیبایی هرچه بیشتر خود استفاده کنیددر پاییز از این ترفندها برای زیبایی هرچه بیشتر خود استفاده کنید
پاییز بهترین فصل برای لایه برداری از پوست صورتپاییز بهترین فصل برای لایه برداری از پوست صورت
چیدمان سفره های شب یلدا با زیباترین مدل های روز سال+تصاویرچیدمان سفره های شب یلدا با زیباترین مدل های روز سال+تصاویر
ایده های منحصر به فرد تزیین میز غذاخوری برای مهمانی های فصل پاییزایده های منحصر به فرد تزیین میز غذاخوری برای مهمانی های فصل پاییز
خواص جالب خرمالو از شفافیت پوست تا درمان سنگ کلیه!خواص جالب خرمالو از شفافیت پوست تا درمان سنگ کلیه!
خواص شگفت انگیز انار برای قلب!خواص شگفت انگیز انار برای قلب!
روش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرماروش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرما
غذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگیغذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگی
پیتزا لقمه ای نخود فرنگی سالم و خوشمزه بدون گوشتپیتزا لقمه ای نخود فرنگی سالم و خوشمزه بدون گوشت
سینه مرغ شکم پر یک غذای شیک و مجلسیسینه مرغ شکم پر یک غذای شیک و مجلسی
زنان باردار در زمستان و مبتلا شدن به دیابتزنان باردار در زمستان و مبتلا شدن به دیابت
سرماخوردگی و آنفولانزا در بارداری و راههای مقابله با این بیماری هاسرماخوردگی و آنفولانزا در بارداری و راههای مقابله با این بیماری ها
چگونه اوقات کودکم را در منزل پر کنم؟ سرگرمی کودکان در زمستانچگونه اوقات کودکم را در منزل پر کنم؟ سرگرمی کودکان در زمستان
قصه کودکانه مورچه بی دقت,ایمنی گاز در زمستانقصه کودکانه مورچه بی دقت,ایمنی گاز در زمستان
آشنایی با زندگی صادق هدایت ؛ آیا هدایت هم….؟آشنایی با زندگی صادق هدایت ؛ آیا هدایت هم….؟
زندگی آن ماری سلامه، بازیگر نقش ساره در حوالی پاییززندگی آن ماری سلامه، بازیگر نقش ساره در حوالی پاییز
علت سرفه چیستعلت سرفه چیست
آشنایی با داروی آتنولول از دسته داروهای قلبی عروقیآشنایی با داروی آتنولول از دسته داروهای قلبی عروقی
راهنمای انتخاب کت زمستانی برای آقایانراهنمای انتخاب کت زمستانی برای آقایان
چگونه از کفش‌های خود در فصل زمستان محافظت کنیمچگونه از کفش‌های خود در فصل زمستان محافظت کنیم
میکروکریستالین وکس روش موقت برای داشتن عمل زیبایی بینیمیکروکریستالین وکس روش موقت برای داشتن عمل زیبایی بینی
جشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیانجشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیان
راهنمای سفر به ونیز یکی از رمانتیک ترین شهرهای کشور + تصاویرراهنمای سفر به ونیز یکی از رمانتیک ترین شهرهای کشور + تصاویر
راهنمای خوشگذرانی موریس سرزمینی پراز هیجان + تصاویرراهنمای خوشگذرانی موریس سرزمینی پراز هیجان + تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
روز خودکفایی گندم در ایران در ۲۶ آبانروز خودکفایی گندم در ایران در ۲۶ آبان
فیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجافیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
شعر تا خیال آن بت قصاب در چشم من است از سناییشعر تا خیال آن بت قصاب در چشم من است از سنایی
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهدقیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشتهآداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدردامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کنز الحقایق شعری از شیخ محمود شبستریکنز الحقایق شعری از شیخ محمود شبستری
رسوم شب یلدا در چادگان اصفهانرسوم شب یلدا در چادگان اصفهان
روز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبرروز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگردایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
آشنایی با رسم خرید شب یلدا برای عروس خانم ها!آشنایی با رسم خرید شب یلدا برای عروس خانم ها!
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفینقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
الا ای رهگذر ! از اشعار کارو دِردریانالا ای رهگذر ! از اشعار کارو دِردریان
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبانروز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
اشعار شهادت امام رضا علیه السلاماشعار شهادت امام رضا علیه السلام
شعر در کوی بتان از هلالی جغتاییشعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردستمهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
اشعار ورود امام خمینی به ایراناشعار ورود امام خمینی به ایران
محرم | سری اشعار پیشواز ماه محرم (۲)محرم | سری اشعار پیشواز ماه محرم (۲)
هیـچ جـز یـاد تـو شعری زیبا از فـریـدون مـشیـریهیـچ جـز یـاد تـو شعری زیبا از فـریـدون مـشیـری
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبانروز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
شعر دلم را از سر راه نیاورده ام از عادل دانتیسمشعر دلم را از سر راه نیاورده ام از عادل دانتیسم
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازیصلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
شعر زیبای نور عشق از فریدون مشیریشعر زیبای نور عشق از فریدون مشیری
شعر خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست از ابن حسام خوسفیشعر خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست از ابن حسام خوسفی
اشعار شهادت امام حسن عسکری (ع)اشعار شهادت امام حسن عسکری (ع)
روز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبرروز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبر
شعر امشب من و تو هردو از سلمان ساوجیشعر امشب من و تو هردو از سلمان ساوجی
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
فیلم پرشین ویامیران پرواز