سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

سرودهای زیبای دهه فجر و ۲۲ بهمن (۲)

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
سرودهای دهه فجر و 22 بهمن :برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان , تا سازد، غرقه در بوسه خاک مزارتان , تا گیرد، خون بهای شهیدان ز اهرمن , باز آمد، رهبر ما پی یاری وطن

سرودهای دهه فجر و ۲۲ بهمن

سرودهای دهه فجر و ۲۲ بهمن را در ادامه می خوانید: برخیزید برخیزید برخیزید برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا کز قطره قطره‌ی خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها برخیزید
برخیزید برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان تا سازد، غرقه در بوسه خاک مزارتان تا گیرد، خون بهای شهیدان ز
اهرمن باز آمد، رهبر ما پی یاری وطن برخیزید برخیزید جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید باز روید
لاله از تربت پاک هر شهید ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگی ست مرگ سرخ رمز آزادی و راز
زندگی ست برخیزید برخیزید برخیزید ای شهیدان راه خدا ای کرده بهر احیای حق جان فدا کز قطره قطره‌ی خون
پاک شما می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها برخیزید برخیزید در عالم مایه ی سرفرازی شهادت است پیش ما،
مرگ در راه ایمان سعادت است هر کس او، در ره عدل و دین ره‌سپر شود در این ره، گر
دهد جان ز کف زنده‌ تر شود برخیزید برخیزید از دشت کربلا هر زمان آید این پیام در راه عزت
و افتخار و شرف قیام تا انسان تن رها سازد از بند بندگی عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

سرودهای دهه فجر و ۲۲ بهمن

این
بانگ آزادی ست، کز خاوران خیزد فریاد انسان‌هاست، کزنای جان خیزد اعلام توفان‌هاست، کز هر کران خیزد آتشفشان قهر
ملت‌های در بند است حبل‌المتین توده‌های آرزومند است الله‌اکبر، خمینی رهبر دشمن بداند ما موج خروشانیم زاییده بحریم، فرزند توفانیم

در سنگر اسلام، بگذشته از جانیم بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر، جان به
کف آماده جنگیم تخت شهنشاهان، شد سرنگون از ما بخت تبهکاران، شد واژگون از ما دامان آزادی، شد لاله‌گون از
ما ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم ما در پی آسایش و معراج انسانیم الله‌اکبر، خمینی رهبر ما در
ره اسلام، پیمان خون بستیم زنجیر استعمار، مردانه بگسستیم

سرودهای دهه فجر و ۲۲ بهمن

به به چه حرف خوبی به به چه حرف خوبی
آن شب امام ما گفت حرفی که خواب دشمن از آن سخن برآشفت حرف امام این بود: در سرزمین ایران
، پاینده است اسلام، تا هست نور ایمان ما بچه‌های ایران جنگیم تا رهائی ترسی به دل نداریم از رنج
و بی غذایی فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد از توپ
و تانک دشمن، هرگز نمی ‌هراسیم دشمن گیاه هرز است، ما مثل تیغ و داسیم دشمن خیال کرده، ما نوگل
بهاریم اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر
ما گلوله بارد به به چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت حرفی که خواب دشمن از آن
سخن برآشفت

سرودهای دهه فجر و 22 بهمن

سرودهای دهه فجر و ۲۲ بهمن

حرف امام این بود: در سرزمین ایران ، پاینده است اسلام، تا
هست نور ایمان ما بچه‌های ایران جنگیم تا رهائی ترسی به دل نداریم از رنج و بی غذایی فریادمان بلند
است، نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد از توپ و تانک دشمن، هرگز نمی‌هراسیم

دشمن گیاه هرز است، ما مثل تیغ و داسیم دشمن خیال کرده، ما نوگل بهاریم اما امام ما گفت ما
مرد کارزاریم فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد asrarnameh.com

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده