سینما رکس آبادان و آتش سوزی آن در ۲۸ مرداد

مشاهده : 195
سینما رکس آبادان و آتش سوزی آن در ۲۸ مرداد فرهنگ و هنر و شعر
سینما رکس آبادان ساعت از ۲۱:۳۰ روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، می گذشت که تماشاگران فیلم سینمایی گوزن ها ساخته مسعود کیمیایی، در سینما رکس آبادان، متوجه آتش سوزی می شوند؛ همه به سوی درهای خروجی سالن هجوم می برند اما تمام درهای سالن قفل است.کم کم آتش فراگیر می شود.تمام ۶۰۰ نفر حاضر در سینما […]

سینما رکس آبادان

ساعت از ۲۱:۳۰ روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، می گذشت که تماشاگران فیلم سینمایی گوزن ها ساخته مسعود کیمیایی،
در سینما رکس آبادان، متوجه آتش سوزی می شوند؛ همه به سوی درهای خروجی سالن هجوم می برند اما تمام
درهای سالن قفل است.
کم کم آتش فراگیر می شود.
تمام ۶۰۰ نفر حاضر در سینما منتظر رسیدن کمک از بیرون درهای سالن هستند اما ظاهرا خبری نیست.

به گفته یکی از کاگران سینما کپسول های آتش نشانی سینما خراب بوده و امکان استفاده از آنها نبوده است.
مردم سعی می کنند که به هر وسیله ای به کمک محبوسان در سالن بشتابند ولی با کمال تعجب مامورین
با ضرب و شتم و باتوم مانع از این کار می شوند.
حتی یکی از شاهدان حاضر می شود داوطلبانه با ماشین به درهای سینما هجوم برد و با شکستن درها مردم
داخل سینما را نجات دهد اما از این کار هم جلوگیری می شود.

سینما رکس آبادان و آتش سوزی آن در 28 مرداد

به‌محض‌ اطلاع‌ شهربانی‌ از حریق‌ مراتب‌ تلفنی‌ به‌ آتش‌نشانی‌ پالایشگاه‌ آبادان‌ در ساعت‌۲۲/۲۲ اعلام‌ و وسایل‌ اولیه‌ آتش‌نشانی‌ در محل‌
حاضر می‌شوند و برای‌ اطفای‌ حریق‌سعی‌ می‌نمایند.
شیر واقع‌ در فاصله‌ی‌ ۶۰ متری‌ سینما به‌ علّت‌ شکستگی‌ قابل‌ استفاده‌نبوده‌، مجدداً به‌ شیر آب‌ خیابان‌ زند که‌ به‌
فاصله‌ی‌ ۱۶۰ متری‌ سینما می‌باشد مراجعه‌،ولی‌ به‌ علت‌ آن‌ که‌ با موزاییک‌ مفروش‌ بوده‌ قابل‌ استفاده‌ نگردیده‌.
بالاجبار به‌ شیر آب‌خیابان‌ امیری‌ که‌ ۱۶۰ متری‌ است‌ و در نبش‌ بازار و در جهت‌ مخالف‌ لوله‌کشی‌ می‌باشد، ولی‌
این شیر هم ‌ به‌ علّت‌ نبودن‌ آب‌ و فشار کافی‌ قابل‌ استفاده‌ نیست(dot) لذا از تانک‌ ۴هزار لیتری‌
ماشین‌ آتش‌نشانی‌ شرکت‌ نفت‌ آب‌ گرفته‌ و شروع‌ به‌ اطفا می‌نمایند.
بنابراین عملیات نجات ‌در حدود پانزده‌ دقیقه‌ به تاخیر می افتد و همین سبب می شود که اکثر حضار سینما،پشت
درهای بسته زنده زنده در آتش بسوزند(dot) فردای آن روز تیتر اول تمام روزنامه های ایران و حتی جهان خبر
فاجعه بزرگ سینما رکس آبادان بود.
آمار های متفاوتی از تعداد کشته شدگان ارائه شد: ۳۷۷ نفر، ۴۳۰ و ۶۰۰ نفر.
آنچه مسلم است این که در آن شب ۶۵۰ نفر بلیط تماشای فیلم را خریداری کرده بودند و منابع رسمی
دولتی تا ۳۷۷ کشته را تایید کرد.
تنها ۱۰ نفر توانستند با شکستن یکی از درهای خروجی از راه پشت بام خود را نجات دهند.

سینما رکس آبادان و آتش سوزی آن در 28 مرداد

از همان صبح بعد از حادثه، زمزمه ها درباره دلایل آتش سوزی آغاز شد.
بی تردید این فاجعه یک حادثه و تصادف نبوده است.
دولت بلافاصله پای خرابکاران مذهبیِ مخالف رژیم را پیش می کشد.
شخصی را دستگیر کرده و خبر از محاکمه مسئولین سینما داده شد.
ماجرا به حدی ساختگی بود که حتی بازپرس‌ پرونده‌ آقای‌صرافی‌ و دادستان‌، علی رغم تمام فشارها، حاضر نمی شوند که
متهم دستگیر شده را گناهگار معرفی کنند.

علما و بزرگان بلافاصله با صدور پیام های تسلیت، انگشت اتهام به سوی دولتمران دراز می کنند.
در شهرهای مختلف نیز مردم مراسم باشکوهی در بزرگداشت کشته شدگان سینما رکس و محکومیت این فاجعه برگزار می کنند.به
هر حال شواهد موجود در همان زمان و رو شدن اسناد پس از انقلاب، شکی بافی نگذارد که فاجعه سینما
رکس، کاری سازمان یافته از سوی عمال رژیم پهلوی بوده است.
اما نکته مهم این است که چرا رژیم دست به چنین کاری زد(dot) چند ماهی قبل از مرداد ۵۷، اعتراضات
و تظاهرات مردم در مخالفت با شاه در این شهر و آن شهر شروع شده بود.
تهران، تبریز، قم، مشهد و…
دستخوش نا آرامی بود.
رژیم پهلوی که از اوجگیری این اعتراضات و تظاهرات می‌ترسید و می‌خواست به هر قیمت قدرت خود را حفظ کند،
هر جا لازم می‌آمد سرکوب می‌کرد و دست به خشونت می زد.
اعتراضات اوج می‌گرفت، و کم کم شعار « مرگ بر شاه » همه جا طنین می‌انداخت، اما در آبادان مبارزه
به شکلی دیگر جریان داشت(dot) رژیم شاه نسبت به خوزستان و به ویژه شهرهای نفت خیز مثل اهواز، گچساران، امیدیه،
آبادان و خارک، حساسیت ویژه‌ای داشت.
وجود پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی در آبادان، موقعیت و اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برای این شهر ایجاد کرده بود(dot) سابقه
سالها مبارزات کارگری علیه شرکتهای استعماری، تأثیر این حرکات بر جنبشهای کارگری دیگر شهرهای ایران، آشنایی نسبی مردم آبادان با
مظاهر فرهنگی و شیوهء زندگی مردم سایر نقاط جهان ـ( آبادان سالها مرکز بارگیری نفتکشها و تخلیهء کالای کشتیهای باری
بود که از همه جای دنیا می‌آمدند).، امکانات و شرایط متفاوتی که کارگران نفت آبادان از آن برخوردار بودند؛ امکانات
تفریحی، آموزشی و رفاهی…
، همه عواملی بود که در میان شهرهای ایران، موقعیتی خاص برای آبادان ایجاد کرده بود(dot) بدین سان در آبادان،
همواره مبارزه در سطوح مختلف‌ ـ کارگران، دانشجویان و دانش آموزان، معلمان و کارمندان ـ به اشکال گوناگون و از
جمله نامه‌نگاری و طومارنویسی برای مطالبات صنفی و رفاهی جریان داشت(dot) این فضا با وجود نا آرامی های اخیر کشور
برای آبادان خیلی مطلوب نبود.

سینما رکس آبادان و آتش سوزی آن در 28 مرداد

سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شهری با این ویژگی و اهمیت، به زعم عمال رژیم، می
توانست سبب جلوگیری از بروز نا آرامی و به تعبیر دیکر مانع کشیده شدن اعتراضات مردمی به این منطقه شود.
از سوی دیگر با متهم کردن گروه های مذهبی و انقلابی به طراحی و اجرا این فاجعه که از نظر
تمام اقشار مذهبی و غیر مذهبی، یک فاجعه ضد انسانی به حساب می آمد، موجبات بد بینی مردم به جنبشی
فراهم می شد که رهبری آن در دست گروه های مذهبی بود(dot) اما هوشیاری مردم، تدبیر مراجع و علما و
ناشی گری رژیم در سازماندهی این حادثه، سبب شد که کشتار سینما رکس نه تنها رژیم را در دست یافتن
به اهدافش ناکام گذارد بلکه برعکس سبب شعله ور تر شدن آتش خشم مردم نسبت به نظام ستم شاهی شد.
مردم در شهر های مختلف برای بزرگداشت کشته شدگان آبادان مراسم بزرگداشت برگزار کرده و آنها را قربانیان ظلم رژیم
دانستند.
بعدها در جریان حرکات انقلابی مردم، همین کارمندان پالایشگاه ها نقش بسیار بزرگی در فلج کردن چرخ های دولت پهلوی
و پیروزی نهضت اسلامی ایرانیان بر عهده داشتند.

تاریخ شمار

2017-01-28 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
logo-samandehi