مشاهده : 1129 تاریخ RSS

شاه عباس و زندگی پر فراز و نشیبش

شاه عباس و زندگی پر فراز و نشیبش فرهنگ و هنر و شعر
شاه عباس بر ایران حکومت شاه عباس بر ایرانزاده : ۱ رمضان ۹۷۸ هجری قمری؛ برابر با ۱۵۷۱ میلادی زادگاه : هراتتاج گذاری : ۹۸۹ هجری قمریمکان تاج گذاری : شهر هرات در ایالت خراسان (اکنون در افغانستان)درگذشت : ۲۴ جمادی‌الاول سال ۱۰۳۸ هجری قمری؛ برابر با ۱۶۲۹ میلادیمکان درگذشت : اشرف (بهشهر کنونی در […]

شاه عباس بر ایران

حکومت شاه عباس بر ایرانزاده : ۱ رمضان ۹۷۸ هجری قمری؛ برابر با ۱۵۷۱ میلادی زادگاه : هراتتاج گذاری :
۹۸۹ هجری قمریمکان تاج گذاری : شهر هرات در ایالت خراسان (اکنون در افغانستان)درگذشت : ۲۴ جمادی‌الاول سال ۱۰۳۸
هجری قمری؛ برابر با ۱۶۲۹ میلادیمکان درگذشت : اشرف (بهشهر کنونی در استان مازندران)جانشین : شاه صفی (سام میرزا پسر
صفی میرزا) آنچه پیترو دلاواله (جهانگردی ایتالیایی که پنج سال در ایران به سر برده و با شاه عباس مصاحب
بوده است).

درباره این پادشاه می نویسد

«…
شا ه عباس تنها بر ملت خود حکومت نمی کند.
بلکه برای مردم ایران به منزله سرپرست و پدری مهربان است.
نه تنها به رعایای خود زمین و احشام می بخشد؛ بلکه به هرکه نیازمند باشد پول کافی می دهد ….
غلامان و خدمتگزارن خود را از خزانه خویش زن می دهد و به آموختن هنری که زندگانی ایشان را به
کار آید تشویق می کند.
به گمان من هیچ پدر خانواده ای به مهربانی این پادشاه که چندین میلیون نفوس را اداره می کند ؛
در عالم نیست.
البته رفتار ملاطفت آمیز او با رعایای عیسویش برای دین ما عیسویان مفید نیست؛ زیرا بسیاری از عیسویان فریفته مهربانی
و نیک رفتاری ظاهری (!!) او می شوند و مذهب خود را به پول می فروشند…
»

کودکی شاه عباس

در کودکی به عباس میرزا معروف بود و والی هرات بود؛ شاه اسماعیل دوم صفوی که مردی خشن و
نا نجیب بود؛ همانند دیگر برادر زادگان و برادران فرمان قتل او و پدرش (سلطان محمد خدابنده ) را صادر
کرده بود ولی این امر وقتی که شاه اسماعیل دوم به قتل رسید کان لم یکن باقی ماند(dot)

تاج‌گذاری شاه عباس

عباس میرزا
به یاری علی قلی خان شاملو در خراسان تاج گذاری کرد و حکومت خراسان در زمان شهریاری پدرش در دست
وی بود تا آنکه مرشد قلی خان استاجلو با غلبه بر علیقلی و با مساعدت های خویش؛ قزوین را فتح
نمود و در آن شهر عباس میرزا در سن ۱۸ سالگی به تخت سلطنت ایران نشست و پدر او را
خلع نمودند.
شاه عباس همانند بسیاری از شاهان در ابتدای کار ۱۸ نفر از سران قزلباش را به بهانه خونخواهی کشت و
پس از آن مرشد فلی خان را نیز به همین سرنوشت دچار ساخت.

شاه عباس و زندگی پر فراز و نشیبش

شاه عباس حدود ۴۲ سال بر ایران سلطنت کرد

حرمسرای شاه عباسشاه عباس

به زنان گرجى و چرکس، به سبب زیبایى ایشان، علاقه فراوان
داشت، اما در حرم شاه، زنان ایرانى شمارشان اندک بود، و بیشتر زنان او شاهزاده خانمها یا کنیزکان گرجى و
چرکسى و حتى روسى بودند در ۱۰۱۲ ق / ۱۶۰۳ م که شاه عباس براى باز گرفتن آذربایجان از ترکان
عثمانى به آن سرزمین تاخت و حلقه هاى تبریز، نخجوان و ایروان را گرفت، گرگین خان – امیر گرجستان کارتلى
یا کارتیل – و الکساندر خان – امیر گرجستان کاختى یا کاخت نیز، چون شاه ایران را بر ترکان غالب
دیدند، راه اطاعت پیش گرفتند و هر دو به اردوى شاه ایران آمدند.
سه سال بعد، پس از مرگ گرگین خان، دختر او تیناتین یا گردینا را به عقد خود درآورد.
این زن پس از ورود به حرم سراى شاهى به دین اسلام مشرف شد و به اسامى‏لیلى و فاطمه سلطان
موسوم گردید(dot)
ثروت و درآمد شاه عباس
در دوران سلطنت پادشاهان صفوی تمام درآمد و عواید کشور در اختیار
شخص شاه و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب او صورت می‌گرفت.
خزانه دولت و آنچه از مالیات‌های گوناگون و عواید مستقیم و غیر مستقیم و درآمدهای رسمی و اتفاقی به خزانه
داخل می‌شد به شخص شاه تعلق داشت و میان عواید دولت و سلطنت امتیاز و تفاوتی نبود.
شاه از راه‌های گوناگونی برای خود و خزانه درآمد کسب می‌کرد که تعدادی از آن‌ها به شرح زیر است:√ شاه
از قلمرو استان‌هایی که در آن هیچ گونه علاقه ملکی نداشت، بعضی از عواید به نام «رسوم» می‌گرفت.

√ گذشته از مالیات ارضی، مقداری از بهترین محصولات هر ولایت نیز همه ساله برای شاه فرستاده می‌شد.
√ حقوق اربابی، مثل عوارض حاصل از گله‌ها و عوارض پنبه و ابریشم که معادل یک سوم محصول بود.√ صدور
محصول ابریشم ایران و فروش آن در کشورهای اروپا در انحصار شاه قرار داشت.√ ثلث عواید معادن و احجار کریمه
و صید مروارید و دو درصد عواید مسکوکات و عواید حاصل از عوارض آب، مثلاً از رودخانه‌ها و آب‌های حوالی
اصفهان می‌گرفتند و حاصل این عوارض در سال در حدود چهار هزار تومان بوده‌است(dot) √ جزیه که از غیر مسلمانان
چه ایرانی چه خارجی گرفته می‌شد.
به طور مثال هر یک از مردان ارامنه و یهود ناگزیر بودند که همه ساله مبلغی به عنوان جزیه بپردازند.
میزان سرانه جزیه معادل یک مثقال طلا بود(dot) √ عوارضی که از پیشه وران و اصناف گرفته می‌شد و به
وسیله کلانتران هر شهر وصول می‌شد.√ حقوق راهداری که نخست برای ساختن و نگاهداری راه‌ها و پل‌ها وضع شد و
کم کم افزایش پیدا کرده و منبع درآمد سرشاری برای خزانه گردید(dot) √ عواید سازمان گمرک که در زمره درآمدهای
خاص خزانه شاهی به شمار می‌رفت.
مثلاً در سواحل خلیج فارس ده درصد از قیمت اجناسی را که به ایران وارد می‌شد به عنوان عوارض گمرکی
می‌گرفتند(dot) √ عوارضی که از فروش تنباکو گرفته می‌شد.
کشت تنباکو، ظاهراً در سال اول قرن یازدهم هجری در ایران متداول شد و در اوایل سلطنت شاه عباس
رواج و رونقی نداشت ولی از اواسط سلطنت او کشیدن چپق و قلیان مرسوم شد.
شاه عباس در سال ۱۰۲۷ هجری قمری به موجب فرمانی، کشیدن تنباکو و قلیان را قدغن کرد.
اما پس از مرگ او بار دیگر رونق گرفت.√ در آمدهای اتفاقی دیگر مانند پیشکش‌هایی که از طرف سفیران بیگانه
و مخصوصاً حکام و فرمانروایان ولایات ایران برای شاه فرستاده می‌شد، یکی از منابع سرشار خزانه شاهی بود.

شاه عباس و زندگی پر فراز و نشیبش

میدان نقش جهان، عالی‌قاپو، سی‌ و سه‌ پل از آثار به‌جای مانده از دوران سلطنت شاه عباس هستند

اقدامات شاه
عباس

شاه عباس به شعر و نقاشی و موسیقی و معماری توجه داشت؛ و به علما و هنرمندان علاقه می
ورزید.
ملاصدرا – میرداماد – میرفندسکی – شیخ بهایی و…
از فاضلان عهد وی بودند.
شاه عباس مردی دیندار بود و به ویژه به حضرت علی (ع) سخت ارادت می‌ورزید.
گویند نسبت به رعایا و زیر دستان مهربان بود.
فرهنگ معماری هنوز نیز متأثر از آن دوره می‌باشد.

شاه عباس پادشاهی ایران دوست بود.
وی برای آبادی و پیشرفت کشور کوشش های بسیار نمود.
اراضی اشغال شده ایران را آزاد کرد.
بناها و معماری های بسیار زیبا که شهرت جهانی دارد را در اصفهان و قزوین و دیگر شهرها باقی گذاشت.
بازرگانی و صنعت را در ایران گسترش داد.
در سال ۱۰۰۰ پایتخت خود را ازقزوین به اصفهان برد و در آبادانی اصفهان کوشش بسیاری نمود.
از جمله بناهای وی می توان: مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله سی و سه پل، خیابان چهار باغ، تکمیل
ساختمان عالی قاپو و…
را نام برد.
ساختمان چهل ستون نیز در سال های آخر پادشاهی وی آغاز شد.
پایه گذاری حکومت شیعه در ایران را به وی نسبت می دهند(dot)
سختگیری‌های شاه عباس
شاه عباس
اگر چه
با مردم و رعایا مهربان بود ولی آنچه که معلوم است حکایت از آن دارد که فردی دقیق و سخت
گیر – به ویژه در خانواده اش – بود.
پدر خویش را به زندان محبوس ساخت، دو برادرش را نابینا کرد، پسرش را به ظن آنکه علیه وی شورش
کند کشت، دو پسر کوچکش را نابینا کرد و پسر دوم او نیز در زمان حیات وی مرد(dot)
شاه
عباس
پس از نابودی سپاهش به دست گرجی‌های «مارتقوپی» مشغول جمع آوری سپاه شد و با دویست هزار مرد جنگی
به گرجستان لشکر کشید و عده‌ای از گرجی‌ها را قتل عام کرد و دویست هزارجنگاور گرجی را (به عنوان اسیر)
به داخل ایران آورد و مخصوصا دستور داد که هر یک از این اقوام را به ولایتی که در آن
آب و هوا و شرایط زندگی با وطن اصلی ایشان شبیه باشد انتقال دهند.

سپس عده‌ای از آنان را جهت حفظ پایتخت از حملات و غارتگری‌های اقوام لر و کرد همچنین به دلیل آب
و هوای مساعد و مزارع و شکارگاه‌های مناسب به منطقهء فریدن مهاجرت داد، تا هم انتقام نابودی سپاهش را در
مارتقوپی از جنگاوران گرجی بگیرد، و هم آنان را سدی در مقابل یورشهای اقوام لر قرار دهد، و نیز بهترین
روش از بین بردن فرهنگ آنان، که آنان را در مجاورت اقوام ارمنی، لر، ترک، فارس و عرب قرار بدهد.سرانجام
در سال ۱۰۳۸ پس از ۴۲ سال پادشاهی قدرتمند در سن ۵۹ سالگی در مازندران چشم از جهان فروبست و
پیکر وی را درکاشان به خاک سپردند.

ایران شناسی

2017-02-01 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi