شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

شعرهای ماه مبارک رمضان (۳)

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
اشعاری زیبا ویژه ماه مبارک رمضان رمضانا تو بهترین ماهی چون که ماه ضیافت اللّهی خوش عمل هر که بود در رمضان ترک منکر نمود در رمضان عباس خوش عمل رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرامستعد سفر شهر خدا کرد مرا از گلستان کرم طرفه نسیمى بوزیدکه سراپاى پر از عطر و صفا کرد […]

اشعاری زیبا ویژه ماه مبارک رمضان

رمضانا تو بهترین ماهی

چون که ماه ضیافت اللّهی

خوش عمل هر که بود در رمضان

ترک منکر نمود
در رمضان

عباس خوش عمل

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرامستعد سفر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم
طرفه نسیمى بوزیدکه سراپاى پر از عطر و صفا کرد مرا

نازم آن دوست که با لطف سلیمانى خویشپله از
سلسله دیو دعا کرد مرا

فیض روح‌القدسم کرد رها از ظلماتهمرهى تا به لب آب بقا کرد مرا

من نبودم
بجز از جاهل گم کرده رهىلایق مکتب فخر النجبا کرد مرا

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشى اومن خطا کردم
و او مهر و وفا کرد مرا

دست از دامن این پیک مبارک نکشمکه به مهمانى آن دوست ندا کرد
مرا

زین دعاهاست که با این همه بى‌برگى و ضعفدر گلستان ادب نغمه سرا کرد مرا

هر سر مویم اگر
شکر کند تا به ابدکم بود زین همه فیضى که عطا کرد مرا

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت
کردهلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس بردکه خاک میکده عشق را زیارت
کرد

مقام اصلى ما گوشه خرابات استخداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهاى باده چون لعل چیست جوهر
عقلبیا که سود کسى برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابىکسى کند که به خون جگر طهارت
کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروزنظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روى یار نظر کن ز
دیده منت دارکه کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظاگر چه صنعت
بسیار در عبارت کرد

رمضان شهر عشق و عرفان است

رمضان بحر فیض و احسان استرمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن

گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور

در گذرگاه هــر مــــسلمــان استرمــضــان چــلچــراغ نـــور افـشان

در
شبــستان قلــب انـسان است

مـــاه تــحکــیــم آشنـــایــــى هـــا

مــاه تعــطیل قــهر و حرمان استمـــاه شـــب زنــده دارى عـشــاق

مــاه بــیــدار
بــاش وجــدان است

مـــاه اشــک و خـروش و ناله و آه

راه برگــشت هــر پــشیمان استمــــاه آســـایــش قــلــوب بــشــر

مــاه
پــالایــش تـــن و جــان است

مــــاه تــسلیــم در بــــر خـــالـــق

مــاه تــمریــن کــار نــیـکــان استرمضــان چــشمــه عـطــاى خـــدا

ماه
عفو و گذشت و غفــران است

رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا

بهــر گــم گـشتگان حـیــران استرمــضــان شــاخسارى از طــوبـى

غرفه
اى از بــهشـت رضوان است

رمــضــان بــارگــــاه (بــســم ا…)

جلــوگاه (رحیـم) و (رحمان) استمــاه تـــحصیــل دانــش و تــقــوى

گــاه تــطهـیــر
و راه ایــمـان است

مــــاه اکـــرام عـــتــرت و قـــــرآن

مــــاه اطفــــاء نــــار نــیــران استعیــــد مســعــود زاد روز حــســن

روز
پــر فــیــض نــیــمــه آن است

شــب قــدرش ســلام بــر مــهدى

تــا بــه فـجرش که نور باران استمـــغــرب آفــتــاب عــمــر عــلـــى

مشــرق مــــاهتــــاب قــرآن است

در چــنین مه که انس و جان یارب

بر سر سفــره تــو مــهــمـان استنظـــرى ســوى
دردمنــدان کــــن

اى کــه نــامـت شفا و درمان است

بــــارالــها بــــه درگــه کــــرمـــت

سائــل خــستــه دل فـراوان استکشــــور مــــا
بــهشت زهــرا شد

بس کــه پــر لاله خــاک ایران است

اى خــــــدا آرزوى ایــــــن امـــــت

جشــن پــیــروزى شــهیــدان استواى بــر
حـال آن کسى که حسان

خــصــم قــرآن و یـار شیطان است

ظهر۱۲

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس