شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

علی اکبر دهخدا و شعر طنز رؤسا و ملت

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
علی اکبر دهخدا خاک به سرم بچه به هوش اومدهبخواب ننه،یک سر دوگوش اومده گریه نکن لولو می آد،می خورهگرگه می آد بزبزی رو می بره اهه!اهه!ننه چته؟-گشنم-بترکی،این همه خوردی کمه؟! چخ چخ سگه،نازی پیشی،پیش پیشلای لای جونم،گلم باشی،کیش، کیش -از گشنگی ننه دارم جون می دم-گریه نکن فردا بهت نون می دم -ای وای […]

علی اکبر دهخدا

خاک به سرم بچه به هوش اومدهبخواب ننه،یک سر دوگوش اومده

گریه نکن لولو می آد،می خورهگرگه می آد
بزبزی رو می بره

اهه!اهه!ننه چته؟-گشنم-بترکی،این همه خوردی کمه؟!

چخ چخ سگه،نازی پیشی،پیش پیشلای لای جونم،گلم باشی،کیش، کیش

-از گشنگی ننه دارم جون می دم-گریه نکن فردا بهت نون می دم

-ای وای ننه!جونم داره در می ره-گریه نکن دیزی
داره سر میره

-دستم آخش،ببین چطور یخ شده-تف تف جونم ببین ممه آخ شده

-سرم چرا انقده چرخ می زنه؟-توی
سرت شی پیشه *چا *می کنه

خ خ،خ خ…
-جونم چت شد؟-هاق هاقوای خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟

آخ تنشم بیل ببین سرد شدهرنگش چرا،خاک به سرم،زرد شده؟

وای بچه م رفت زکف،رود!رود*!ماند به من آه واسف،رود رود

رشید رمضان پور

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس