دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال ۱۳۱۱

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
عکس های کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران […]

عکس های کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام
ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.برگزاری کارناوال‌های خیابانی
در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت.
تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

کارناوال‌های خیابانی

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

عکس های اولین کارناوال شادی
در ایران

 عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کاروان الاغ‌ها” در
کارناوال تهران

 کارناوال شادی در ایران

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311 کارناوال‌ شادی در ایران

“سیرک صفوی” در کارناوال تهران

 عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

کارناوال‌
شادی عصر رضاشاه

عکس های زیبا و تاریخی از کارناول تاریخی رضا شاه در سال 1311

کارناوال‌ شادی در ایران

زندگی شرقی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس