سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

عید فطر | اشعار زیبا در این باره

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
عید فطر عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام دادعاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوستسفره ای گسترد از احسان و بار عام داد تا هلال ماه شوال از افق شد آشکارساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد خلعتی از تار و پود […]

عید فطر

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام دادعاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد بعد چندی لب فروبستن
ز اکل و شرب، دوستسفره ای گسترد از احسان و بار عام داد تا هلال ماه شوال از افق شد
آشکارساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد خلعتی از تار و پود نور بر اندام جانحضرت جانان ز لطف
بیکران انعام داد جانب میخانه بشتابید ای میخوارگانکاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد حیف، رفت آن ماه و
صد شکر آمد این عید سعیددست ساقی باز می بوسم که ما را جام داد لب فرو بستید از نوشیدنی
گر چند گاهاز خم وحدت شما را باده ی گلفام داد دست افشان، پایکوبان جانب ساقی رویدچون که عیدی باده
ی جانبخش آن خوشنام داد روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عیدایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد
«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتنحضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد

عید فطر

تا پیک صبا مژده
ز عید رمضان داداو باب چنان را ز رخ ماه نشان داد از آتش دوزخ همه را حضرت جاناناز یُمن
چنین روز بکف خط امان داد از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافتپاداش خداوند به ما باغ جنان داد
بشنو ز خروس سحر از بام شریعتبر پیکر این روز به آواز توان داد بر مسلم و بر مسلمه این
عید مبارککز نور حضورش طربی بر همگان داد تا سود و زیان شد عملت را همه میزاناین عید صیامست نشان
سود و زیان داد مقبول نمازیست نیازش بود از پیخوش آنکه بخیل فقرا لقمه نان داد خورشید جهان بود همه
صُم و صلاتتکین گونه طراوت به تو و کون و مکان داد برخیز و به شکرانه این عید سماع کنزیرا
رمضان را به تو حق هدیه گران داد این روزه و این خمس و زکاتست پریسابر پیکره ی مرده ی
اشعار تو جان داد

چراغ هدایت

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس